Ajax-loader

Fritz Riemann könyvei a rukkolán


Fritz Riemann - Anxiety
After ​studying psychology and training as a psychoanalyst, Fritz Riemann (1902-1979) became one of the founders of the Institute for Psychological Research and Psychotherapy in Munich, Germany (today, known as the Academy for Psychoanalysis and Psychotherapy). He was a lecturer and teaching analyst and had his own psychotherapeutic practice. He was also an honorary member of the American Academy of Psychoanalysis in New York (today, known as the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry). Anxiety - originally published as Grundformen der Angst - has been considered Riemann's best-known work. In this first English translation, Fritz Riemann succeeds in presenting his thesis convincingly, that anxiety is human. He gently leads the reader to recognize his/her own anxieties and onesidedness. The confrontation with personal problems which can be raised onto the level of consciousness helps the reader to understand himself/herself, as well as fellow human beings, better. The book is a source of encouragement and instruction in the art of perceiving and accepting one's own anxieties, and, if possible, modifying them in a productive way. The book discusses: the character of anxiety and life's antinomies, various types of fear (fear of commitment, fear of self-becoming, fear of change, fear of necessity), and various personalities, including biographical backgrounds and examples of experiences (schizoid personalities, depressive personalities, compulsive personalities, hysterical personalities).

Fritz Riemann - A ​szorongás alapformái
Gyakran ​megesik velünk, hogy görcsbe szorul a gyomrunk, a torkunkban mintha gombóc lenne, kiüt rajtunk a hideg veríték. Félünk valamitől? Nem, hiszen sokszor alig értjük, mi riasztott meg bennünket. És mégis rettegünk: valami ismeretlentől, megmagyarázhatatlantól, irracionálistól. A pontosan leírható félelem határmezsgyéjén túl kezdődik a szorongás titokzatos és baljós világa, a sötét szobától, a mélységtől, a bezártságtól és még számtalan más, valójában tökéletesen veszélytelen dolgoktól való érthetetlen iszonyodás kórképe. A német pszichoanalitikus típustaná- ban négy szorongásos alapforma: a skizoid, a depressziós, a kényszeres és a hisztérikus személyiség hétköznapi vagy már kórossá vált tünetegyüttesét vázolja fel megdöbbentő és egyben lenyűgöző érzékletességgel. Így vagy úgy valamennyien a páciensei lehetnénk.

Fritz Riemann - Útmutató ​asztrológia
Ennek ​a könyvnek az a célja, hogy felkeltse az asztrológia iránti érdeklődést mindazokban, akik készek előítéletek nélkül megismerkedni gondolkodásmódjával és szimbólumaival. Elsősorban arra törekszem, hogy bebizonyítsam a jelentőségét más tudományágak képviselői számára, akik valamilyen formában mind a terápiának, a tanácsadásnak és egyéb segítő tevékenységnek szentelik magukat. Egyúttal szeretnék a saját tapasztalatom alapján hozzájárulni egy olyan tudásanyag rehabilitációjához, amelynek még ma is sok mondanivalója van számunkra. Ez talán megóv bennünket attól, hogy elvesszünk a pusztán intellektuális tudományosságban, hogy rideg törvények és adatok korlátai közé szorítsuk az élet teljességét a maga számtalan jelenségével, s így egyre inkább elidegenedjünk az élettől, sőt olykor ellenségessé is váljunk vele szemben.

Fritz Riemann - Az ​öregedés művészete
A ​szerző hiteles nyíltsággal szól az élet utolsó negyedének esélyeiről és rendeltetéséről: arról, hogy idejekorán gondolnunk kell öregségünkre, foglalkoznunk kell vele, mert korántsem mindegy, hogy azt felelősen és bölcsen mi magunk formáljuk-e, vagy az formál - deformál bennünket. A szerző abból indul ki, hogy az ember boldogságra vágyik, s ezt hajlamos kisgyerekkorának mintájára kívülről várni, holott arra születtünk, hogy felnőjünk - külső és belső világunk felelős gazdáivá.

Kollekciók