Ajax-loader

Italo Svevo könyvei a rukkolán


Italo Svevo - Senilidad
Una ​de las mejores novelas jamás escritas sobre la obsesión amorosa, ahora en traducción inédita. No hace mucho tiempo, Emilio Brentani era un joven y prometedor autor. Ahora es un agente de seguros en el rápido sendero hacia los cuarenta con una ilusión que parece detenerle en su carrera: se ha enamorado de la joven y hermosa Angiolina. Llena de humanidad y humor, de introspección psicológica y de una elegante simplicidad de estilo, Senilidad es un brillante estudio del amor sin esperanzas y de la indecisión

Italo Svevo - La ​conciencia de Zeno
Una ​de las obras cumbre de la narrativa del siglo XX. Apreciada en su época por una minoría, fue James Joyce, amigo y profesor de Italo Svevo, quien subrayó por primera vez la extraordinaria calidad de esta obra, hoy mítica. Svevo nos presenta aquí, de un modo innovador y desconcertante, la historia de un hombre de negocios torpe y tristón, adúltero y, sobre todo, empedernido adicto a la nicotina. Para intentar dejar de fumar, su psicoanalista le recomienda que escriba sus memorias, cuyo resultado es este maravilloso libro.

Italo Svevo - Senectud
Senectud ​nos presenta la dificultad de vivir y de establecer auténticas relaciones con los demás, es decir, aquel filo de la navaja que separa, con un corte profundo y doloroso, la felicidad de la infelicidad. Nos muestra cómo la verdadera senectud es la ausencia de amor, y lo hace con una rara capacidad de análisis que toma distancia además con lucidez y control inteligente del mundo representado. Eugenio Montale calificó Senectud de obra maestra dotada de una excepcional potencia, y Carmen Martín Gaite nos la traslada con especial felicidad al español.

Italo Svevo - A ​vénülés évei
Egy ​trieszti irodalmár, aki túlvan már élete delén, megismerkedik egy szép, kacér, könnyűvérű lánnyal. A kalandnak induló kapcsolat lassanként elmélyül, gyötrelmes szerelemmé változik a férfiban: ábránd, szenvedély, harag, rajongás és kínzó féltékenység bonyolult szövevényévé, amely az öregedő író egyetlen nagy élményévé súlyosul. S a háttérben egy másik, még tragikusabb szenvedély: az író húgának reménytelen szerelme. A modern olasz klasszikus mesteri lélekrajzzal mutatja be az igazi tettre képtelen, beteges önelemzéssel bíbelődő polgárt, akinek abban van a tragédiája, hogy egyre jobban elidegenül az élettől.

Italo Svevo - Zeno's ​Conscience
A ​saga of a family and an account of addiction and failure as its helpless hero, notionally undergoing psychiatric help, manages spectacularly to fail to give up smoking, run his business or make sense of his private life.

Italo Svevo - Senilità
"Egli ​attraversava la vita cauto, lasciando da parte i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell'anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l'amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere..." L'esistenza grigia di Emilio Brentani viene a un tratto animata dalla passione per la popolana Angiolina, bella, vivace, volgare. Ma Emilio è incapace di giovanile trasporto, e Angiolina poco propensa ad assecondare i propositi moralizzatori dell'innamorato; la loro avventura resta un episodio sterile, e tuttavia unica nota di colore nella "gioventù senile" del protagonista. Curiosamente ignorato dalla critica alla sua prima apparizione (1898) e rivalutato solo dopo il successo della Coscienza di Zeno, il secondo romanzo di Svevo svolge i temi maggiori della sua narrativa: l'inettitudine alla vita, il senso di fallimento di un'esistenza proiettata verso un'interiorità psicologica tormentata, maniacale. Nell'autoanalisi lucidissima del protagonista , nella sapienza dello stile, nella puntuale costruzione dei personaggi si manifesta in pieno l'arte narrativa, profondamente moderna, del romanziere triestino.

Italo Svevo - Zeno ​Cosini
Zeno ​Cosini, der hier auf Anraten eines Psychiaters seine Lebensgeschichte erzählt, ist ein Mensch, der grundsätzlich kein Glück hat, eine Figur von zweifelhafter Komik: Geschäfte bleiben bei ihm ohne Profit, den unglücklichen Bewerber weisen nacheinander zwei schöne Schwestern ab, aber unversehens erobert er am selben Abend die reizlose Dritte. Er ist ein Lebenskünstler mit umgekehrten Vorzeichen. Sein mit eigenartiger Ironie durchsetzter Bericht von Liebe, Ehe, Ehebruch, Geschäften, Krankheit und Tod gleicht einer Expedition in die Geheimkammern menschlicher Lächerlichkeiten. Der Erzählende wird durch die Krankheit, das Altern von dieser Welt immer weiter abgehoben; er nimmt aber nicht Abschied von ihr sondern Distanz. Die Verbindung der geschilderten kleinen Welt scheinbar harmlosen Ungemachs mit einer Weltuntergangsstimmung, die zwar dem ganzen Roman immanent ist, aber nur dann und wann hinter Svevos Welt hervortritt, kann man wohl "kafkaesk" nennen, aber sie ist "svevoisch".

Italo Svevo - La ​coscienza di Zeno
Zeno ​Cosini è un ricco borghese della Trieste a cavallo della prima guerra mondiale. Vive di rendita, non ha qualità, è sostanzialmente un inetto, non riesce a sottrarsi al vizio del fumo né riesce a vivere un ruolo positivo nei confronti di chi gli sta intorno: il padre, la donna amata, la moglie, l’amante. E’ simbolo della crisi dell’uomo che si muove in una società governata da regole certe nella quale, però, si sente inadeguato; è un corpo estraneo rispetto al mondo che lo circonda.

Italo Svevo - Zeno ​tudata
Italo ​Svevo (1861–1928) Ettore Schmitz néven született az osztrák–magyar Triesztben. Két ifjúkori könyvének kedvezőtlen fogadtatása után felhagyott az irodalommal, és szinte egy egész életet leélt már köztiszteletben álló jómódú trieszti polgárként, míg – barátja és angoltanára, James Joyce biztatása nyomán – meg nem írta ezt a regényt. A polgári lét lelki szerkezetét latin elmeéllel és közép-európaias humorral fürkésző Zeno tudata, ez a tragikomikus lélekelemző börleszk, melynek fontos motívumai a Freudnak mutatott fityisz ellenére azért a klasszikus pszichoanalízistől sem egészen idegenek, némi francia kerülővel végül is meghozta szerzőjének a sikert. Svevo ma a modern olasz regény megteremtőjének, a 20. századi olasz irodalom máig legnagyobb hatású alakjai egyikének számít. A regény magyar fordítása, mely a hatvanas évekig váratott magára, nagy port vert fel annak idején. Új kiadásban évtizedek óta most jelenik meg először. A fordítást az eredetivel egybevetette és a szöveget gondozta Barna Imre.

Kollekciók