Ajax-loader

Pucsek József könyvei a rukkolán


Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Sztanó Imre - Vállalkozások ​tevékenységének komplex elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés - a vállalkozások szintjén is - bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Kiadványunk elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. Alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, és részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát. Mindezeken túlmenően részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével is. A kézikönyv egyaránt felhasználható tankönyvként a felsőoktatásban és a szakmai képzéseken, valamint szakkönyvként a vállalati gyakorlatban. A bemutatott módszerek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását a kötethez kapcsolódó "Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez" című kiadvány segíti.

Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - A ​vállalati gazdálkodás elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés - a vállalkozások szintjén is - bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Ehhez kíván módszertani segítséget adni a most kézbevett „A vállalati gazdálkodás elemzése” című szakkönyv, amelynek előzményei a 2011-ben kiadott az A vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjai I. és II. kötetei. A könyv felépítése alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, két - elemzés témájú - tantárgy tankönyveként szolgál. A könyv tartalma, kiegészítve - a számviteli beszámoló témakörére vonatkozó - „A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése” című kiadvánnyal, teljes egészében megfelel a mérlegképes könyvelői képzés „Számvitel-elemzés-ellenőrzés” tantárgyrészét képező elemzési ismeretek tematikájának. A könyvben bemutatott elemzési módszerek megértését, a vállalati gyakorlatban történő alkalmazását gazdag példaanyaggal (megoldott példákkal és gyakorló feladatokkal) segíti a könyvhöz kapcsolódó - Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati gazdálkodás elemzéséhez - című kiadvány.

Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Controlling ​II. - Elemzés a beszámolók alapján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Pucsek József - Controlling ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Vállalkozások ​tevékenységének gazdasági elemzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Pucsek József - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez
A ​példatár és feladatgyűjtemény a Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése című könyvhöz készült és az abban ismertetett elemzési módszertan gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A kötet (+ jelű) megoldott példákat és önálló kidolgozást igénylő feladatokat egyaránt tartalmaz, feldolgozva • a mérleg átfogó és az egyes mérlegtételek részletes elemzésének módszertanát, • a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének lehetőségeit, • a jövedelmezőség és a hatékonyság átfogó elemzésének módszereit, valamint • az eredményelemzés módszertanát.

Kresalek Péter - Dr. Bíró Tibor - Pucsek József - Sztanó Imre - A ​vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
A ​vállalati működés sikerességéhez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzés bevált módszere - a vállalkozások szintjén is- az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. A könyv ezen belül - figyelembe véve a számvitelről szóló törvény beszámolókészítési kötelezettség tartalmára és követelményeire vonatkozó szabályait- elsősorban a vállalati gazdálkodás átfogó (komplex) elemzésének módszertanát dolgozza fel. A kötet alapvetően az éves beszámoló információbázisára épít, részletesen tárgyalja a mérleg átfogó és részletes elemzésére alkalmas mutatószámok kialakításának lehetőségét, a cash flow-kimutatás összeállításának és elemzésének alkalmazható technikáit, valamint a tevékenység jövedelmezőségének és hatékonyságának átfogó elemzési módszertanát, mindezeken túlmenően a kiadvány részletesen foglalkozik a vállalati eredmény alakulásának elemzésével. A könyv jellemzően az ipari termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások gazdálkodásának alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, de ahol szükséges, kitér a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenység értékelési sajátosságaira is. A bemutatott módszerek elsajátítását, gyakorlati alkalmazását a kötethez kapcsolódó ,,Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez" című kiadvány segíti. Ez az ismeretanyag alapvetően a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának tantervéhez igazodva készült, ugyanakkor tartalma teljes egészében megfelel a mérlegképes könyvelői képzés elemzés egy tantárgy részét képező ismeretek tematikájának. Mindezek alapján - a szerzők szándékai szerint - a kiadvány egyaránt felhasználható tankönyvként a felsőoktatásban és a szakmai képzésekben, valamint szakkönyvként a vállalati gyakorlatban.

Pucsek József - Körmendi Lajos - Logisztika ​példatár
A ​példátárban szereplő példák a logisztika releváns területeit fogják át, elsősorban a feldolgozóiparra koncentrálva, de hasznos ismeretekhez juthatnak a más ágazatokban tevékenykedők is. Logisztikai példatár tananyaga szorosan kapcsolódik A logisztika elmélete és gyakorlata című könyvhöz, annak főbb fejezeteihez. Azonban egyes fejezetek, fejezetrészek bevezetéseként megemlítésre kerülnek a szükséges elméleti alapokat, elősegítvén ezzel azt is, hogy a példatárat önállóan is tudja az olvasó használni.A logisztika releváns területeinek megragadásán túl arra is törekedik a mű, hogy a példákon keresztül az olvasó elsősorban a megoldás logikáját érzékelje, amelynek megértése révén képes lesz majd bonyolultabb feladatok megoldására. A kiadvány feladataiban a logisztikát többnyire szélesebb körben értelmezik, érintve mindazokat a folyamatokat, amelyek a vevők kiszolgálását, illetve annak színvonalát, minőségét befolyásolják.Az egyes fejezetek, fejezetrészek jórészt részletesen megoldott feladatokat tartalmaznak, de megtalálhatók a további gyakorlást elősegítő megoldatlan feladatok is. A megoldott feladatok többségéhez részletes szöveges elemzést is található a könyvben, rávilágítva a lényeges elemekre, illetve a logisztikának más szakterületekkel meglévő szerves kapcsolatára (pl. marketing, controlling, pénzügyek, minőségirányítás, export, stb.).

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sisa Krisztina - Sztanó Imre - Siklósi Ágnes - Veress Attila - Tételvázlatok ​a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsgához
A ​Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes: vállalkozói mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységének tartalmához, így a számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök mindegyikét tartalmazza. A könyv az említett vizsgatevékenység szóbeli tételsorához igazodva 30 tételvázlatot tartalmaz, amelyek a két tantárgy (számvitel és elemzés-ellenőrzés) összevont szóbeli vizsgájára való felkészüléshez nyújtanak segítséget. A tételek – hasonlóan a kiadott tételsorhoz – három részből állnak, ezeket a részeket a kiadvány tételenként „a”, „b” és „c” jelzéssel elkülönítve tartalmazza. A tételvázlatokon belül minden egyes tétel „a” része a számvitel, „b” része az elemzés és „c” része az ellenőrzés témakörével foglalkozik. A szerzőközösség által elkészített könyv naprakész, a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok figyelembevételével készült. Ezekből adódóan a tételvázlatok aktuális tartalommal igazodnak a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekhez. A „Tételvázlatok” tehát a szóbeli vizsgára történő sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Az egyes tételek a legmeghatározóbb jelentőségű területek kiemelésével tartalmazzák a számviteli, elemzési és ellenőrzési ismereteket. Az egyes tételek azonban valóban vázlatosan, tehát nem teljeskörűen kidolgozottak, a sikeres szóbeli vizsgára való készüléshez iránymutatást, az egyes témák vázlatos, tömör összefoglalását adják. Ennek megfelelően nem helyettesíti a tantárgyakhoz tartozó könyveket, tananyagokat, azok alapos ismeretét, viszont hatékonyan támogatja azok feldolgozását. Pontosan ezért a vizsgára készülő hallgatók rendelkezésére áll minden egyes tételrész végén azoknak a kiadványoknak, műveknek a listája, amelyek a vizsgára való felkészülést egy-egy téma részletes kifejtésével megalapozzák. A könyvet a mérlegképes könyvelői képzés hallgatóinak ajánljuk, azonban érdeklődésre tarthat számot azok körében is, akik a feldolgozott témákban (számvitel, elemzés, ellenőrzés) rövid és aktuális áttekintést szeretnének szerezni.

Kollekciók