Ajax-loader

Nemes Mihály könyvei a rukkolán


Nemes Mihály - Sebesség ​a számítástechnikában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Géza - Nemes Mihály - A ​magyar viseletek története
Ez ​a művészien illusztrált, különlegesen szép reprint kötet átfogó képet nyújt a magyar viseletekről a legrégibb időktől a 19. század végéig. Nemes Mihály illusztrátor, festőművész érdeme, hogy összegyűjtött minden olyan ábrázolást, amelyből rekonstruálni lehetett az ősök viseletét. Ahol a források hiányosak voltak, szabadon engedte fantáziáját, hogy „a magyar viseletekről töredékes és szétszórt adalékok helyett valahára egy egységes és összefoglaló munka lásson napvilágot”. Ehhez a gyűjteményhez írt magyarázatokat Nagy Géza, a nagy műveltségű tudós. Célja annak bizonyítása volt, hogy a magyarság öltözete ősidők óta sajátos stílusú. Magyarországon a 19. század első felében kezdtek komolyabban foglalkozni a történelmi korok öltözködésével, különösen az ősi magyar viseletekkel. A reformkorban feléledő hazafias szemlélet a napi divathoz igazította a régi magyar történelmi öltözékeket. 1860 és 1867 között a nemzeti ellenállás jelképeként mindenki viselte, a kiegyezés után viszont már a párizsi, bécsi, berlini és londoni divat lett a követendő példa. A magyar viseletek története a maga idejében óriási vállalkozás volt, és mind a mai napig egyedülálló. Igényesen, magas művészi színvonalon jeleníti meg mindazt, amit a 19. század végén az akkori tudomány a magyar viseletekről tudott. Az összeállítás megismételhetetlen alkotása a magyar régészetnek, történettudománynak és művészetnek.

Nemes Mihály - A ​magyar jelmez és fejlődése dióhéjban
Nem ​a ruha teszi az embert, tartja a régi közmondás. Vagy mégis? Ma mikor majdnem minden ember egyforma ruhát hord, furcsa belegondolnunk, hogy évszázadokon, sőt évezredeken keresztül mennyire másképp öltözködtek az emberek, annak ellenére, hogy egy korban éltek. Milyen nagy különbség volt az uralkodó réteg és a pórnép ruházkodása között. Nemes Mihály könyve - amelynek szóhasználata alapján a jelmez szó egyenlő a ruházattal - erre is rádöbbent bennünket. A kis könyv végigveszi a magyarság öltözködésének történetét attól az időtől, mikor még az ázsiai vad pusztákon nyargalásztak a magyarok, egészen a XX. század elejéig. Őseink viseleteit mutatja be kötet. A könyv nagy fejezetei a következők: A legrégibb időktől a honfoglalásig; Árpád-házi királyok kora; Vegyesházakbeli királyok kora; Török-német világ; A XVIII. és a XIX. századbeli magyar viselet. A könyv erénye, hogy a 62 fekete-fehér, részletekbe menő vonalas ábra szemléletesen elénk varázsolja a viseleteket. A korabeli sajtóban így hirdették a könyvet: E szigorúan történelmi alapon álló és eredeti forrásokból merített képekkel illusztrált munka elsősorban képzőművészeinknek, színházainknak és díszítő iparosainknak, másodsorban pedig az érdeklődő nagyközönségnek szolgál útmutatóul, kézikönyvül. Nemes Mihály könyve méltán klasszikus, nemzedékek lapozgatták és gyönyörködtek benne. A kis könyv először 1903-ban jelent meg a Tudományos Zsebkönyvtár 147-148. köteteként. Most a Pytheas Könyvmanufaktúra és a TINTA Könyvkiadó közös munkálkodása révén az eredetihez hasonóan puha kötésben kapható reprint kiadásban.

Kollekciók