Ajax-loader

Lipták Gábor könyvei a rukkolán


Lipták Gábor - Hévíz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Nyitott ​kapu
Riportok, ​emlékiratok, színes jegyzetek sokasága foglalkozott eddig is a magánmúzeummá fejlődött balatonfüredi Lipták-ház történetével, tárgyaival és emlékeivel. Azzal a sajátos légkörrel, amely a házat a Balaton-mellék "irodalmi szalonjává" varázsolta. Szalonná, de nagymellényes, magas gallérú, kopár szellemek nélkül. Csaknem három évtized néma, mégis sokatmondó tanúi, a vendégkönyvek árulkodnak arról a nem mindennapi elevenségről, vendégjárásról, mely a nyitott kapun a házba áramlott. Mert itt szinte mindenki megfordult, akinek valami köze volt a Balaton-vidékhez, s ezen belül a szellem, a művészetek világához. Írók és művészek legjobbjai festettek, rajzoltak, írtak és költöttek, komolykodtak és tréfálkoztak a vendégkönyvek lapjain. Illyés Gyulától Amerigo Totig, Szabó Lőrinctől Vass Elemérig - hogy csak néhány nevet említsünk. E könyvben maga a ház gazdája faggatja e színes múlt néma tanúit. Fényképek és bejegyzések nyomán vándorol az emlékezet, hogy felidézze a hozzájuk fűződő embereket, eseményeket, hogy majdani irodalom- és műtörténészek forrásmunka gyanánt forgathassák a művészet mai kedélyvilágáról szóló vallomásokat.

Lipták Gábor - A ​sümegi fazekas
A ​szerzőt nem kell bemutatni: sok népszerű könyv tanította már a fiatal (és nemcsak a fiatal) olvasókat a magyar tájak és a régmúlt magyar korok ismeretére. A mára már jórészt kihalt régi mesterségekről mesél, üvegfúvókról, lakatosokról, csutorásokról, gölöncsérekről, tobakokról és hasonlókról. A könyv minden fejezete kerek és érdekes történet, amely nemcsak a szóban forgó mesterség csínját-bínját ismerteti, de a kort és a történelmet is, és elvezet a Dunántúl festői városainak múltjába is.

Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - Balatonfüred
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Amiről ​a vizek beszélnek
Az ​író népszerű mondafeldolgozásait, táji és tárgyi emlékekhez fűződő történeti elbeszéléseit nem kell már bemutatni az olvasóknak. Könyvei hosszú évek óta kedvelt olvasmányai a romantikus történeteket kedvelő ifjúságnak. Közülük nem egy, például az Aranyhíd, a Regélő Dunántúl vagy a Sárkányfészek több kiadást ért meg. Most megjelenő új könyve nyolc elbeszélést tartalmaz, mindegyikük valamilyen módon a magyar folyók, tavak, vizek életéhez kapcsolódik. A török időktől a XIX. századig terjed a kor, melyből az író történetei témát meríti, s szívesen színesíti elbeszéléseit nép- és tájrajzi érdekességekkel. Az illusztrációkat Szántó Piroska készítette.

Lipták Gábor - Jókai ​Balatonfüreden
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - A ​Duna-Tisza regéi
Nemcsak ​a Balaton vagy a Mátra és Bükk hegyvidéke, de két nagy folyónk, a Duna és a Tisza mente is gyakran kínálja történelmi múltunk színes, romantikus történeteit. Az ásványi aranymosók, a dunai vízimalmok, a Tisza menti lápok, mocsárvárak világa, történeteinek sokszor mesés hangulata elevenedik meg az e kötetben összegyűjtött kilenc elbeszélésben. Lipták Gábor, a magyar tájak múltjának kitűnő ismerője ebben a kötetében a Balaton, a Dunántúl, Felső-Magyarország, az Alföld után most a Duna-Tiszavidék mondaanyagát dolgozza föl. Az olvasó szeme előtt kirajzolódó tájat és alakokat Szántó Piroska művészi illusztrációi teszik még elevenebbé.

Lipták Gábor - Délibáb
Az ​Alfölddel kapcsolatos monda- és regefeldolgozások találhatók a kötetben. Ezek színes, romantikus történetek, de történelmi tényekhez kapcsolódnak. A Délibáb az Aranyhíd és a Regélő Dunántúl kötetek méltó folytatásának tekinthető. Mint azok, ez is műemlékeink megismerésére és megbecsülésére, hazánk szép tájainak megkedvelésére ösztönöz.

Lipták Gábor - A ​soproni ötvös
Lipták ​Gábor új könyvében folytatja A sümegi fazekasban megkezdett munkáját: régi mára nagyobbrészt már kihalt vagy átalakult szakmákat élesztget. Hat hosszabb lélegzetű, fordulatos, romantikus meseszövésű és hangvételű elbeszélésben eleveníti föl a céhes Magyarország ötvöseinek, kőfaragóinak, kádárjainak, szíjgyártóiank, sörfőző legényeinek dolgos hétköznapjait. Hatalmas ismeretanyagot dolgoz fel - szinte teljes képet kaphat az olvasó a XVI-XIX. századi magyar céhes ipar eszközeiről, szervezetéről, emberi és tárgyi világáról. Méltán tarthat igényt e kötet nemcsak az ifjúság, de az idősebb korosztály érdeklődésére is.

Lipták Gábor - A ​miskolci kalmár
Három ​izgalmas történetet gyűjt egybe a népszerű ifjúsági író kötete: A miskolci kalmár A kék virágos kályha A mesterjegy Az első a 19. századi Tátra vadregényes erdeibe kalauzol el, ahol rablókkal küzdve szerzi vissza szerelme vagyonát egy talpraesett ifjú kereskedő. A második Sárospatakon játszódik, s a művész fazekasmester kék virágos kályhájának eltűnt tervrajza áll az események középpontjában. Egy tehetséges, igazságtalanul háttérbe szorított fiatal ötvösmester a harmadik történet hőse, aki a romos Boldogkővár omladékai között talált kincset használja fel remekműve megalkotására.

Móricz Béla - Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - Fonyód ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Regélő ​Dunántúl
Nagy ​múltú műfajt élesztget új könyvével is az emlékezetes sikerű Aranyhíd szerzője. Ahogy ott a Balaton-vidék, úgy itt a Dunántúl tájai, városai, nevezetes műemlékei jelennek meg mondák, regényes történetek tükrében. "Oly mélyre ástam, amennyire lehetett - írja Lipták Gábor. A mondák, irodalmi feljegyzések, a népművészet emlékei, a történeti regeanyag vagy emlékezés pár szavas történetei nyomán újra kellett alkotnom a vidékek történelmi mondavilágát, valahogyan úgy, ahogyan a régészek néhány omló falmaradványból újra formálják a régi épület képét" Az ezerarcú táj szépségét és történelmünk lelkesítő küzdelmeit idézik az elbeszélések, a kort a hangulatot pedig művészi erővel érzékeltetik Szántó Piroska rajzai.

Lipták Gábor - A ​hajómalom kísértete
A ​sümegi fazekasok, A soproni ötvös című köteteinek legjobb hagyományait folytatta e munkájában is a magyar múlt nemrég elhunyt, lelkes ismerője. Négy terjedelmes elbeszélésének főhősei fiatal, igyekvő emberek, akik két ügyes kezük munkája mellett eszükkel, tisztességükkel is megérdemelt helyet vívnak ki maguknak a körülöttük forrongó, hol emberi rosszindulat, hol természeti csapás, hol forradalom és fegyveres harc mozgatta világban.

Zákonyi Ferenc - Lipták Gábor - Tihany ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Aranyhíd
Lipták ​Gábor a magyar tájakhoz és történelmi emlékekhez fűződő rege- és mondafeldolgozásaival egy régi műfajt keltett új életre: "Munkám célja nem a halott történelmi anyag feltámasztása, hanem múltunk eleven hagyományainak olvasmányos, érdekes formában történő megírása és népszerűsítése. Olvasóimat honismeretre, műemlékeink megbecsülésére, az ország szép tájainak megkedvelésére, a jó értelemben vett hazaszeretetre szeretném buzdítani" - vallja az író.

Lipták Gábor - Ezüsthíd
Az ​ezüsthíd akár az aranyhíd, a Balaton fénytüneménye. Aki látta, soha nem feledheti sem egyiket, sem másikat. Mindkettő évezredek óta kíséri a tópart lakóinak életét, tanúja a történelem eseményeinek. Ezért adta az író a nagysikerű Aranyhíd után most ezt a címet kötetének. Annál is inkább, mert ez a könyv is a Balaton környék regés-mondás elemeit felhasználó elbeszéléseit gyűjti egybe. A tóparti tájakhoz fűződő történetekkel még inkább megszeretteti e vidék természeti, történelmi, irodalmi emlékeit. Megismerjük a múlt századi Füred eleven életét, politikai, művészeti problémáit, a Balaton vidéki iparosság, szegény jobbágy- és halásznép mindennapjait, de visszatekinthetünk a régebbi múltba is, egészen a török időkig követhetjük a vidék hagyományait

Lipták Gábor - Vallomások ​a Balatonról
Változó ​színeivel, tájaival, arcaival szinte az egész ország élménye már a Balaton. Lehet-e új vonásokra, új távlatokra lelni a sokféle szépséget szelíd harmóniába ötvöző vidéken? Lírai kísérőnk Lipták Gábor, balatoni vallomásaiban éppen a megújuló-felfrissülő szemlélet lehetőségeiről szól: egyéni élményeket közvetít, ritka érdekességek, megnézni, megőrizni való emlékek titkaiba avatja olvasóit. Ki hinné, hogy egyészen új látványt nyit a tóra - a tihanyi patinás kilátással vetekedőt - a siófoki toronyszálló "kilátója"? Tudja-e valaki, hogy milyen romantikus története van a Kis-Balaton hajdani mocsárvilága peremén megbújó Csillag-várnak? Mit is kövessen a kíváncsi utazó, barangolva e tájon? Füred fényeit, "tömzsi hegyei karéjával"? Keszthelyre tartson-e római és longobárd emlékek nyomán, azután Hévíz kis trópusi rezervátumba, vagy a Kriptavilla sejtelmeit kutatgassa Fonyódon, apró vulkánhegyek között forgolódjon a badacsony-tapolcai tájon? Lipták Gábor minderről szakértő beavatottságával és a személyes jelenlevő meghittségével kalauzolja az olvasót, rokonszenves vezető módján.

Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - Balatonfüred ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - A ​Balaton a magyar irodalomban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Hogyan ​gondozzuk gyémántjainkat?
A ​hivatalos műfaji meghatározás szerint úti jegyzeteket tartalmaz a kötet. Ám az írások ennél többet adnak: gyakorlati útmutatást, hasznos tanácsokat, hogyan is kell a nagyvilágot "fogyasztani". Nem a szenzációra éhes zsurnaliszta egzotikus eseménybeszámolói ezek az írások, hanem egy derűs kedvű bölcs merengései, reflexiói, adomái európai élményeiről. Amilyen gyermeki csodálkozással ámul Lipták Gábor a gigantikus gépcsodákra, éppolyan tágra nyílt szemmel és lélekkel fogadja be Tintorrettó, Leonardo vagy Rubljov képeinek látványát meg Baldassare, Donato, Alessandro Striggio, Palestrina muzsikáját. De éppilyen felfedező kíváncsisággal indul útnak vásári céllövöldék, falusi menyegzők látására vagy éppen egy holland gyémántcsiszoló műhelyébe, ahol életre szólóan megtanulja "gyémántjait" gondozni: Hogy ezek birtokában vallhassa magát, büszkén Európában magyarnak.

Lipták Gábor - Hínártündérek
Valamikor ​réges-régen élt egyszer a Balatonban egy nagy szakállú vízikirály. Erről a vízikirályról, hétszépségű lányairól, a hínártündérekről, egy mesebeli kis piros hajóról és a tihanyi varázsfüvekről szólnak Lipták Gábor új meséi. A balatoni mondák világa elevenedik meg a mesékben a vízi világ különös fényű alakjaival, akik a nép ajkán évszázadokon át éltek, hogy végül íróra találjanak.

Lipták Gábor - Sárkányfészek
Az ​Aranyhíd, a Regélő Dunántúl és a Délibáb után ez a negyedik kötete annak a munkának, melyben az író a magyar tájak mondáit, regéit a honismeret szolgálatába állítja. "Észak-Magyarország romantikus szépségű tájairól s gazdag történelmi emlékeiről sokkal több mondai motívumot találunk, mint más hazai vidékeken. A terület majd minden városához jelentős históriai események fűződnek: sokat ezek közül kiváló írók örökítettek meg, elevenítettek fel" - írja Lipták Gábor. Mint előző köteteiben, itt is inkább a kevésbé ismert tájakra kalauzolja olvasóit, a helytörténet kevésbé ismeretes mozzanataival összefüggő mondákat kereste meg.

Móricz Béla - Lipták Gábor - Zákonyi Ferenc - Szemes, ​Lelle, Boglár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lipták Gábor - Amiről ​a kövek beszélnek
Ebben ​az új kötetben, melyet most vesz kézbe az olvasó, tizenkét történeti tárgyú, gyakran mondai eredetű elbeszélés található. Földrajzilag szinte az ország valamennyi vidékét felsorakoztatják: Soprontól Sárospatakig és Zsámbéktól Siklósig. Izgalmas és romantikus a zsámbéki török kúthoz és Árpád-kori templomhoz, egy alsóörsi ház turbán alakú kéményéhez, a kenesei barlanglakásokhoz vagy a jáki pogány kori oszlopokhoz fűződő történet. Különösen érdekes és talán kevésbé ismert a sárospataki habánok megpróbáltatásokkal teli életét ábrázoló elbeszélés.

Zákonyi Ferenc - Huba László - Lipták Gábor - Balaton
Évente ​több mint egymillió üdülő fordul meg a Balaton partjain. Ez a szám évről évre hatalmas ütemben növekszik. Itt az ideje tehát, hogy összefoglaló útikönyvet bocsássunk közre, amely pontos tájékozódást nyújt a nyaralóknak s az alkalmi, egy-két napos kirándulóknak a Magyar Tenger minden tudnivalójáról. Könyvünk első része általános áttekintést ad a Balaton geológiai kialakulásáról, földrajzi viszonyairól, növényi és állati élővilágáról, a táj történelméről, kulturális életének fejlődéséről s a nyaralással kapcsolatos adminisztratív tudnivalókról. A második, terjedelmében sokkal nagyobb rész a Balaton fürdőhelyein utaztatja végig az olvasót, leírást adva az északi és a déli part minden helységéről, ezek látnivalóiról, nevezetességeiről, kirándulási lehetőségeiről, üdülőéletéről. Az ismertetést az egyes helységekre vonatkozó gyakorlati adatok, címek egészítik ki. A könyv végén jól kezelhető tárgymutatót közlünk, amely megkönnyíti a legkülönbözőbb szempontú visszakereséseket, a részlettémák, adatok fellelését.

Kollekciók