Ajax-loader

John Reed könyvei a rukkolán


John Reed - Tíz ​nap, amely megrengette a világot
Könyvem ​egy darab sűrített történelem - történelem, ahogy én láttam. Nem tart igényt többre, mint hogy részletesen beszámoljon a novemberi* forradalomról, amelynek során a bolsevikok, a munkások és katonák élén, Oroszországban magukhoz ragadták és a szovjetek kezében adták az államhatalmat. A könyv természetesen a legtöbbet a Vörös Petrográddal, a felkelés agyával és szívével foglalkozik. De az olvasónak tudnia kell, hogy az, ami Petrográdban történt, kisebb vagy nagyobb intenzitással, különböző időpontokban majdnem pontosan megismétlődött mindenütt Oroszországban. Ebben a könyvben, amely több készülő könyvem közül az első, azoknak az eseményeknek a krónikájára kell szorítkoznom, amelyeket magam figyeltem meg és tapasztaltam, illetve amelyekről megbízható szemtanúk számoltak be. A két bevezető fejezetben röviden ismertetem a novemberi forradalom hátterét és okait. Jól tudom, hogy e két fejezet nem könnyű olvasmány, de a továbbiak megértése szempontjából elengedhetetlen. Sok kérdés merül majd fel az olvasóban. Mi a bolsevizmus? Miféle kormányformát hoztak létre a bolsevikok? Ha a bolsevikok a novemberi forradalom előtt az alkotmányozó gyűlés mellett voltak, miért oszlatták fel később fegyveres erővel? És ha a burzsoázia ellenezte az alkotmányozó gyűlést addig, amíg a bolsevizmus veszélye nyilvánvalóvá nem vált, miért támogatta később?

Viva_villa!
elérhető
3

John Reed - Viva ​Villa!
Az ​amerikai John Reed a szemtanú hitelével és izgalmával rajzolt maradandó képet a felkelő Mexikóról világhírű könyvében. 1913-ban Pancho Villa, a mexikói népi parasztforradalom legendás katonai vezetőjének oldalán harcolt a magukat konstitucionalistáknak nevezett mexikói forradalmárok mellett. Könyve a kalandregények érdekességével számol be erről a különös forradalomról, amelynek hősei tehénpásztorokból lett katonák, rablókból lett tábornokok, eredeti érdekes figurák, indiánok, mulattok, fehérek, akik mind egy célért harcoltak. Nagy szeretettel emlékezik meg Pancho Villáról, a banditából lett csodálatos tábornokról, a mexikói forradalom egyik legnagyobb alakjáról.

John Reed - Ten ​Days That Shook The World
Ten ​Days That Shook the World is John Reed’s eyewitness account of the Russian Revolution. A contemporary journalist writing in the first flush of revolutionary enthusiasm, he gives a gripping record of the events in Petrograd in November 1917, when Lenin and the Bolsheviks finally seized power. Containing verbatim reports both of speeches by leaders and the chance comments of bystanders, set against an idealized backcloth of the proletariat, soldiers, sailors, and peasants uniting to throw off oppression, Reed’s account is the product of passionate involvement and remains an unsurpassed classic of reporting.

John Reed - Dieci ​giorni che sconvolsero il mondo
John ​Reed: Dieci giorni che sconvolsero il mondo John Reed é dunque i "Dieci giorni che sconvolsero il mondo" ed essi sono lui. Se Lenin ne consiglió la lettura con una sorta di vidimazione (vi garantisco io che andó proprio cosí) non lo fece, penso, perché lo considerasse un perfetto libro di storia. Reed lo pensó come tale; tant'é vero che lo fece precedere e seguire da minuziose note e raccolta di documenti, i quali avrebbero dovuto servire al lettore americano per discernere non solo le dramatis personae dell'intricata vigilia, ma anche le discriminanti politiche su cui si decisero gli eventi. E tuttavia, se la minuzia degli storici ebbe ad attingervi largamente - talvolta i documenti riportati da Reed sono l'unica fonte rimasta - pur largamente postillando questa o quella inesattezza, non é un libro che va letto come un testo di storia. Va letto come si vede un film di Eisenstein, qualcosa di meno d'una informazione esaustiva e qualcosa di piú di qualsiasi informazione: é storia riflessa nei frammenti del tumultuoso vissuto, veduto, impressionato per sempre nella memoria. I significati ultimi di quelle pagine non vanno cercati ricollegandoli in una tavola sinottica degli eventi, che un buon lavoro come quello di Carr - ma anche Trockij - esporranno con maggiore chiarezza; ma nella resa del clima, l'ora, la folla, il fumo, il gelo, le passioni che aggrovigliarono attorno a spezzoni di quegli stessi eventi, e nel modo in cui Reed li vide e raccontó e collegó. ROSSANA ROSSANDA

Kollekciók