Ajax-loader

Schütz István könyvei a rukkolán


Baracs Dénes - Schütz István - Portugália ​szegfűvel
Mi ​történt Portugáliában 1974. április 25-e, a "piros szegfűs forradalom" nyitánya óta? Forradalom megy végbe Portugáliában vagy "csak" baloldali fordulat? Milyen szerepe volt Spinola tábornoknak, akit a "kapitányok" az ország élére állítottak, s miért kellett öt hónap után, az ellenforradalmi puccskísérletet követően távoznia? Mekkora az erejük a kommunistáknak? S mi történik a hajdani gyarmatbirodalomban? Baracs Dénes - aki az MTI tudósítójaként az első magyar újságírók között látogatott Portugáliába - és Schütz István - aki többször járt a gyarmatokon és sokat beszélgetett a felszabadító mozgalmak számos vezetőjével - személyes tapasztalatai alapján ad választ többek között ezekre a kérdésekre. Elegyítve a riportot a történelmi vázlattal és a politikai helyzetelemzéssel, ebben a könyvükben föltárják a nemzetközi politikai jelentőségű portugál demokratizálási folyamat hátterét és eddigi útját.

Schütz István - Fehér ​foltok a Balkánon - Etnikai mozgások, kölcsönhatások, "nagy birodalmak"
A ​témában úttörőként megjelenő könyv elsősorban a román (vlak) és az albán nyelv és nép eredetéről szól, de velük kapcsolatban széles körű ismereteket közöl az illír, a trák, a dardán és a macedon népekről és nyelvekről, s kitér a dákoromán mítoszra is. Bőséges összehasonlító adatokkal szemlélteti a térség nyelveinek és néprajzának rokon vonásait, háttérként pedig összefoglalja a Balkán-félsziget történelmét az újkőkortól az oszmán-törökök megjelenéséig. Irodalomjegyzék segíti a részletesebb tájékozódást, a hatalmi viszonyok változását pedig tizenhét térkép mutatja be.

Schütz István - Albán ​nyelvkönyv
Magyar ​ajkúak számára készült az első magyar nyelvű albán nyelvkönyv. Az egységesített albán irodalmi és köznyelv teljes nyelvtanát magában foglaló 25 lecke 75 óra alatt elsajátítható. Szemléltető és gyakorló szövegei a mintegy 1000 szavas szószedettel biztos alapot adnak a középfokú nyelvvizsgához.

Kollekciók