Ajax-loader

Éles Csaba könyvei a rukkolán


Éles Csaba - A ​genti oltártól Wittenbergig
Éles ​Csaba "A genti oltártól Wittenbergig" című kötete széles kiterjesztésű és rendszerező jellegű tudományos munka. Elsősorban egyetemi és főiskolai tankönyvnek készült, de a középiskolai tanulók és az igényes ismeretterjesztés hívei és haszonnal forgathatják.

Éles Csaba - A ​rejtőzködő én
A ​könyv nem "pszichológia a gyakorlatban"; nem módszertani tanácsokat és nem tesztpróbákat ad - legalábbis nem közvetlenül. Azt nyújtja, amivel az eddigi önismereti irodalom adós maradt. A kérdéskör bölcseleti és történeti hátterét tárgyalja tematikus csoportosításban, az alap- és társfogalmakat is tisztázva. Az egyes témák azt üzenik, hogy az igazán tartalmas meditációkhoz létállapotokon és cselekvéseken, emberi viszonylatokon keresztül vezet az út. Az önismeret végtelen és kimeríthetetlen, miként az élet maga. Olyan titokfejtő kaland, amely mindig újabb rejtélyeket tár föl. Legfőbb funkciója talán az, hogy ne terhe, hanem segítője legyünk mind másoknak, mind önmagunknak.

Éles Csaba - Ember ​és esztétikum
A ​mindvégig érdekfeszítő könyv sokféle esztétikai jelenség élvezetének válik prezentálójává és értelmezőjévé. A zenei és színházi, építészeti és városi, szobrászati és festészeti, természeti és emberi, illetve a mindezeket átszövő irodalmi értékek befogadói egyszerre tipikusak és reprezentatívak; de úgy, hogy ezek mindenki lehetőségei is. Különösen akkor, ha nyitottakká válunk – e könyv nyomán – a befogadás optimális fizikai dimenziói és pszichikai feltételei iránt. Az esztétikai befogadás erőfeszítést kér, de cserébe nagy ajándékot ad: élményei révén tűrőképesebb és emelkedettebb életet, személyiséggazdagodást és önismeretet. E könyv minden lapja azt bizonyítja, hogy az esztétikum a lélek napsütése: egyszerre fényeskedik és melenget is. Arra biztat: gyűjtsünk a földön esztétikai kincseket, és legyünk a szépség milliomosai.

Éles Csaba - A ​szépségtől a megszállottságig
Éles ​Csaba A szépségtől a megszállottságig című műve tudatosan és szisztematikusan művelődéstörténeti írás. A politika, a társadalom és a gazdaság történetétől elindulva, a szellem, a vallás, az erkölcs, a filozófia, a tudományok és a nevelés-művelődés-szórakozás históriáján át jut el elvileg minden művészeti ág főbb alkotóinak és műveinek bemutatásáig. E kötet lapjain egymás mellett, egyaránt hitelesen jelenik meg például Lorenzo de' Medici és Savonarola, Machiavelli és Brunelleschi, Donatello és Michelangalo, Leonardo és Raffaello, Castiglione és Aretino, Giordano Bruno és Palestrina. A szerző az olasz reneszánszot főbb régiói, más szóval történeti-szociális típusai szerint tárgyalja. Miután bevezeti az olvasót a XV. és XVI. század kultúrájának alapvető művészeti, szellemi és vallási áramlataiba, előbb Firenzét, majd a fejedelmi udvarokat és a Velencei Köztársaságot, végül az "Örök Város"-t, vagyis Rómát vetíti elénk. A sorozat következő kötete A genti oltártól a Globe-színházig címmel ugyanezen két évszázad többi nyugat-európai országának kultúrájával foglalkozik majd. A további művek 1914-ig kalauzolják el az olvasót földrészünk gazdag kulturális örökségében. Éles Csaba a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének docense, a filozófiatudomány kandidátusa. Újkori európai művelődéstörténetet, kultúrafilozófiát és esztétikát tanít. Kiadónk az olvasó figyelmébe ajánlja A rejtőzködő én című munkáját is, amelyben az önismeret bölcseleti és kultúrtörténeti hátterét elemzi.

Éles Csaba - A ​tradíció kalandjai
A ​kellő kritikai és esztétikai arányérzékkel megszerkesztett monográfia egyszerre vezeti be intellektuális kalandokra kész olvasóját a legjelentősebb magyar filozófus teljes életművébe, a 20. század első két harmadának vitázó hajlamú, szövevényes szellemi életébe, végül a bölcseleti és művészeti örökség működésének elméleti és politikai problémáiba. Magyar és európai múltunkhoz közelebb kerülni egyfelől összehasonlító tárgyismeretet, másfelől a kor modellezhető mentalitásának: benne az ő múltjához is való ambivalens, de kreatív igényű viszonyulásának tanulságos megismerését jelenti. A filozó­fiai-esztétikai, irodalom- és művészettörténeti fölkészültségű szerző könyve mindkettőt nyújtja.

Kollekciók