Ajax-loader

Kardos Barbara könyvei a rukkolán


Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Némethné Gergics Márta - Sisa Krisztina - Zelenka Józsefné - Számvitel ​alapjai példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Sisa Krisztina - Veress Attila - Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Balázsiné Farkas Katalin - Kardos Barbara - Havass Norbert - Pénzügyi ​számviteli példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fridrich Péter - Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Szekeres Bernadett - Sztanó Imre - Veress Attila - Nagy ​számviteli tesztkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Sisa Krisztina - Szekeres Bernadett - Zatykó Zsuzsanna - Veress Attila - Pénzügyi ​számvitel
A ​piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára - döntéseik megalapozása érdekében - objektív információk álljanak rendelkezésre hozzáférhetően, mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról. Ezen információkat a számvitel szolgáltatja, és a beszámoló nyilvánosságra hozatalával - azaz közzétételével - bocsátja a piaci szereplők rendelkezésére. Az előzőekből következően a számvitelt a gazdasági szereplők közötti kommunikáció eszközeként lehet értelmezni. Éppen ezért az alapképzésben is nagy súlyt helyezünk a számviteli elszámolásokra, az információk tartalmának megismerésére és alkalmazására. A most kézbe adott "Pénzügyi számvitel" c. könyv ezen kommunikációs eszköz megfelelő alkalmazásához kíván segítséget nyújtani. A szakkönyv a számviteli törvény szerkezetének megfelelően dolgozza fel az eszközök és források elszámolását, valamint a beszámolókészítéssel kapcsolatos számviteli szabályozást és a gyakorlatot. A folyamatosan és gyorsan változó világban, különösen a számvitel területén fontos hangsúlyozni, hogy a könyv kéziratát 2016. év elején zártuk le, a vonatkozó jogszabályok tekintetében az ekkor érvényes előírások figyelembe vételével. Az alapvetően elméleti ismereteket – de emellett sok bemutató példát – tartalmazó könyvhöz példatár is rendelkezésre áll (Pénzügyi számvitel példatár I-II.), mely megfelelő módon segíti a pénzügyi számvitel újratermelési folyamat szemléletű elsajátítását. A „Pénzügyi számvitel” c. könyv feltételezi a számvitel alapjainak ismeretét, ahhoz szervesen kapcsolódik, azon ismereteket bővíti. A szakkönyv elsősorban a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel szakos hallgatói részére készült, de természetesen mindazok – főleg a különböző tanfolyamok résztvevői – hasznosan forgathatják, akik a számviteli ismeretek elsajátítását tűzték ki célul.

Kardos Barbara - Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Veress Attila - Példatár ​a vezetői számvitel alapjaihoz
A ​VEZETŐI SZÁMVITEL ALAPJAI című kiadványhoz szorosan összetartozó Példatárban 6 témakör köré gyűjtve több mint 110 feladat szerepel. A kiadvány feladatai az Eredménytervezés, Költségelszámolás, Kalkulációk, önköltségszámítás, Költségtervezés, költségelemzés, Elemzés a mérlegadatok alapján, Eredményszámítás, eredményelemzés témakörök köré épülnek. A feladatok jelentős része az önálló gyakorlást segíti, hiszen a feladat-megoldások az ellenőrzést is lehetővé teszik. A megoldatlan feladatok nagy részéhez megoldási segédletet kínál a kiadvány. A Példatár minden olyan feladattípust tartalmaz, ami a vezetői számvitel alapjai tankönyvben előfordul. A kiadvány a Budapesti Gazdasági Főiskolán tankönyvként hasznosul.

Miklósyné Ács Klára - Sisa Krisztina - Zatykó Zsuzsanna - Siklósi Ágnes - Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila - Számvitel ​nem számvitel szakon
A ​„Számvitel nem számvitel szakon - Számvitel 2” alapvetően két dologra helyezi a hangsúlyt: a folyamat szemléletre és a gazdasági események mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára. A könyvben a gazdasági társaság alapításától kezdve a leggyakrabban előforduló gazdasági események kerültek rendszerezésre, különös hangsúlyt helyezve a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatására. A Számvitel nem számvitel szakon könyv második fele a beszámolóra koncentrál és a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállításának számviteli folyamatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számolható leggyakoribb mutatószámokat mutatja be. Kiadvány alapvetően két részből áll: a könyv elsőfele a kapcsolódó elméleti ismereteket, a könyv második fele a tanórai megoldásra kijelölt feladatokat rendszerezi. A tanórai megoldásra kijelölt feladatok megoldásait kiadványunkban nem közöltük. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus példatárban teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok találhatók, amelyek valószínűsíthetően az önálló „otthoni” gyakorlást segítik majd. Az elektronikus példatár alapvetősegítséget nyújt majd a felkészüléshez, mivel minden típus feladat kellőmélységben gyakorolható, ráadásul a rendszer lehetőséget ad a hibátlan megoldás megtekintésére, valamint az adott dolgozatban elért eredmény kiértékelésére is. A feladatokat minden témához kapcsolódóan úgy rendszereztük, hogy minden tanórai típusfeladatnak legyen egy „párja” az elektronikus példatárban megtalálható, megoldott gyakorló feladatok között. Mindezek alapján tehát az elektronikus példatárban megtalálható gyakorló feladatok alapján a példatárban közölt tanórai feladatok is kidolgozhatók.

Kardos Barbara - Veress Attila - Sztanó Imre - A ​vezetői számvitel alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók