Ajax-loader

Bolgár György könyvei a rukkolán


Bolgár György - Vasárnap ​délután a Grande Jatte-szigeten
Georges ​Seurat francia festő Vasárnap délután a Grande Jatte-szigeten című képét 1886 májusában mutatták be Párizsban. A festmény azóta talán a legismertebb posztimpresszionista kép lett. Ki nem gondolkodott már el azon, hogy a festő által megmintázott figurák vajon kik lehettek, és milyen életet éltek? A Grande Jatte-szigeten sétáló párok esetleg éppen szakítanak, vagy egy rég nem látott ismerőst keresnek a tömegben. A kép-regény az egyszerre békés megelégedettséget és vészterhes várakozást sugárzó festményen látható alakok élettörténetét meséli el érzékenyen, beleérzéssel és nagy fantáziával. Minden egyes fejezet lezáratlan, és az olvasó alig várja azt a kimerevített pillanatot, amikor a szereplők végre elfoglalják helyüket a festményen. De ezzel még nincs vége, mert a szerző újra szétzilálja a megkomponált idillt, és megtudjuk, mi történt abban a pillanatban, amelyben a szereplők megmozdultak.

Bolgár György - A ​tett halála
Adva ​van egy fiatal férj és fiatal apa, és a helyzete egyáltalán nem könnyű. Nem könnyű, elsősorban neveletlen gyermeke miatt, aki óvodáskorú kislány. Modern atya lévén, nem kíván a drill és a pofon eszközeivel élni, ezért leleményes gyermekével szemben gyakran alulmarad. És nem könnyű a helyzete, mert feleségét ma hozta haza újszülött fiukkal a kórházból. S nem könnyű, mert felbukkan egy régi szerelem, aki nagy karriert futott be a párizsi színivilágban, s hősünket hívja Franciaországba szeretőnek, rendezőnek. Finoman, sok humorral megírt, brechtes versekkel tűzdelt lírai próza - vagy prózai líra - ez a modern családi óda egy dicsfényben semmiképpen sem tündöklő, de éppen ezért szeretni való fiatal családról.

Bolgár György - Néhanapló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolgár György - Lökhajtásos ​Katica
Nehéz ​manapság olyan irodalmi műfajt találni, amely egyaránt megfelel írónak és olvasónak. A twitterezés, az SMS-ek, a gyorséttermek világában bátorság kell a nagyregényhez, de az egypercesekhez is. Hiszen mindannyiunk élete egy nagyregény, amely azonban millió egypercesből áll össze. Hol és mivel ragadjuk meg a lényeget és az olvasó figyelmét? Egyáltalán a betű alkalmas-e még rá, vagy már csak a képekből, filmből, látványból értünk? Évtizedekkel ezelőtt egyperceseivel Örkény István megelőzte korát, bár lehet, hogy ma már inkább másodperceseket írna. Most én is rövidülő időmet és szűkülő teremet keresem, hátha létrejön a korunknak megfelelő téridő. Vagy egyszerűbben: pár szóból is megértjük egymást.

Bolgár György - Ingmar ​és Woody
"1974 ​óta jelennek meg verses- és novellásköteteim, regényeim, most pedig itt egy drámakötet is. Színdarabokat a kétezres években kezdtem írni. Az elsőt, amely a Hamletre építve sarkából fordítja ki Shakespeare történetét, 2007-ben a Szegedi Nemzeti Színház felolvasóesten mutatta be. Ugyanez történt a szintén 2007-ben, a Színház című folyóirat mellékleteként megjelent Ingmar és Woody című halálos komédiámmal, amelyet később Lukáts Andor színháza, a Sanyi és Aranka juttatott el a felolvasó előadásig. Annak idején Darvas Ivánnak és Kern Andrásnak szántam, de sajnos nem lett belőle semmi. Viszont kezemben van Darvas Iván 2006. júniusi levele, amelyben nyilván némi túlzással, de számomra máig nem felejthetően így ír: "Életemben nem tartottam még a kezemben ilyen fantasztikus darabot! Remek! Megkockáztatom: zseniális! Az iróniának (azaz a távoltartásnak), ugyanakkor az ábrázolt személlyel való teljes azonosulásnak ezt a különös elegyét sehol máshol nem olvastam még." A többi néma csend, mondhatnám, de azért a Bot című dráma is megjelent a Koltai Tamás szerkesztette Színházban. És még van két másik, egészen friss. Tessék! Én türelmesen várok a világhírre.

Bolgár György - A ​másodperc rései
Mire ​jó a fülszöveg? először is arra, hogy ne maradjon üresen a könyvborító. Másodszor, hogy a szerző megfogalmazza, amit a könyvben nem akart. Harmadszor, hogy az olvasó megtudja, kinek a könyvét lapozza föl, vagy teszi félre. Fülszövegre tehát szükség van, ezért haladéktalanul közlöm, hogy Budapesten születtem, 1946. július 15-én. Most következne, hogy miért írok verseket (miért ne írjak?), miért pont olyanokat, amilyeneket (írhatnék ugyanis másmilyeneket is), és egyáltalán lehet-e manapság verset írni (próbáljuk meg), mit akarok mondani (annyi mindent!), nos, mindez most következne, de szerencsére nincs rá hely. Csak belül, a könyvben. Bolgár György Ez a fiatal költő nem akar vátesz lenni. Gyönyörködtetni is csak másodsorban szeretne. Egyszerű, nyílt szavakkal, világos beszéddel fordul az olvasóhoz, hogy elmondja neki mindazt, amit magáról és másokról gondol és érez. Illúziótlanul, öncsalás nélkül - de makacsul bizakodva - méri fel körülményeit. Józan, tárgyilagos költeményeinek egyértelmű, etikus mondanivalója van. Az érzelmekre az értelmen keresztül hat; pontos, találó, tömör, ironikusan a lényegre világító kifejezésmódja a kimondandó gondolat, a kitűzött cél szolgálatába áll. A jelenségek többértelműségének bizonytalanságától a lényeget kifejező egyértelműségig a nyelv lehetőségeinek kihasználásával jut el: a szavak hangalakja közti hasonlóságoknak és ellentéteknek, a jelentés eltérő és egybeolvadó árnyalatainak játékos egymásra kopírozásával. És szerelmes verseit olvasva arra is rájövünk, hogy ennek a tárgyilagos költőnek ellágyult pillanatai, érzései is vannak, már csaknem romantikus - de szégyenlősen, tartózkodóan, tehát a maga számára egyetlen lehetséges módon.

Bolgár György - Euro-atlanti ​kalandozások
Hol ​van Magyarország? Természetesen Európában. Azon belül? Közép-Európában. Ez is természetes és magától értetődő a mi számunkra. A földrajzi, geográfiai tények azonban nem mindig felelnek meg a politikai, pontosabban a geopolitikai (tehát a földrajzi elhelyezkedésből következő) tényeknek. A nyugat-európai átlagpolgár számára Európa a második világháború óta csakis a Nyugatot jelentette. Ami azon kívül volt, az nem számított Európának, legjobb esetben is csak Kelet-Európának, de még inkább a szovjet érdekszférának. Európa politikailag és katonailag kettévált, Közép-Európa megszűnt létezni, Ausztria például nyugat-európai, Magyarország pedig- több évtizedre- keleti ország lett. Az "európaiak" szerint nem európai. Európába 1948-tól mi csak kalandoztunk. 1956-ban, a forradalom után egyszerre kétszázezren- menekültként vagy kivándorlóként- Nyugat-Európába, aztán közülük sokan még tovább, Amerikába és Ausztráliába. A hatvanas évektől pedig a többiek is, három évenként csak egyszer használható útlevéllel, először ötven, majd száz, végül háromszáz dollárnyi költőpénzzel (és persze sok, magunkkal vitt konzervvel, szalámival). Azok, akik kalandvágyból itthon maradtak, turistaként néha megnézhették, milyena másik világ. Az a bizonyos Európa.

Bolgár György - Amikor ​64 leszek
Szokatlan ​és formabontó verseskötettel jelentkezik az ismert rádiós, költő, író, Bolgár György. Szokatlan, mert az egész könyv egyetlen témára, csupa Beatles-dalra, a Beatles-életérzésre íródott, és formabontó, mert nemcsak versekből áll, hanem minden egyes darab mellé készült egy rövid összefoglaló az eredeti, címadó Beatles-slágerek születéséről, valamint korabeli magyar újságok alapján arról a Magyarországról, amelyben akkor éltünk, és amelybe ugyanúgy berobbant a Beatles, mint Angliába vagy Amerikába. És mivel a Beatles-életérzés 50 év után is itt van velünk, a költő egyszerre tudja visszaadni azt, amit akkor gondolt s érzett, és azt, ami máig vele, velünk maradt. Egyszerre nosztalgikus és mai könyv: mint a Beatles.

Bolgár György - Megbeszéltük
Bolgár ​György műsora (amelyből a kötetben megjelenő válogatás készült) kivételes fórum, amely a hallgatónak lehetőséget ad, hogy beleszóljon az ország dolgaiba, vagy ha erre nincs is késztetése, akkor legalább megtudja, hogyan gondolkodnak más, hozzá hasonló emberek, hogyan fejtik ki véleményüket őszinte meggyőződéssel, indulattal, szenvedéllyel, vitakedvvel. A Megbeszéljük alkalmat ad tehát arra, hogy a mélyben is kutathassuk a közvéleményt, ne csak a közvélemény-kutatási számokkal jellemezhető felszínen. Ha valaki meg akarja tudni, hogyan gondolkodnak az emberek - pro és kontra - az ország dolgairól, akkor csak el kell olvasnia ezt a könyvet, amelyből kiderül, hogy az utca embere (és a rádió hallgatója) átlát a szitán.

Bolgár György - Férfi ​és női dolgok könyve
(Szabályos ​fül): 1946-ban születtem Budapesten, még megvagyok, és még Budapesten vagyok meg. Íróhoz nem illően közgazdasági egyetemet végeztem, közgazdászhoz nem illően újságíró (a Rádiónál), köz(?)író (az ÉS-nél és az Új Tükörnél) és író lettem. Sőt, versíró. Első kötetem, 1974-ben ugyanis verseskötet volt, a második szintén. 1983-ban Néhanapló címmel jelentek meg novelláim. Ez a mostani pedig novelláskötet is, meg nem is. Laza szövésű regény vagy szorosra húzott novellafüzér. (Kajla fül): - Neked folyton csak a nőkön jár az eszed - szokták mondani olyan nők, akiken gyakran jár az eszem. - Neked folyton csak a nőkön jár az eszed - szokták mondani bosszankodva a barátaim, akiknek egészen más nőkön jár az eszük, mint nekem, és ezért nem értik az én észjárásomat. - Neked folyton csak a nőkön jár az eszed - szokta mondani a feleségem, akin pedig az eszem a legtöbbet jár. Vagyis a Férfi és női dolgok könyve az én dolgaim könyve. De azért ne higgyék, hogy kiadom magam! (Szamárfül): A szaggatott vonalnál tessék behajtani!

Bolgár György - Levéltitkok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolgár György - Made ​in Hungary or Made by Hungarians
A ​neves médiaszemélyiség, Bolgár György új könyvében magyarokról ír. Híres, ismert magyarokról. Akik hozzájárultak szerte a világon a politika, a tudomány, az irodalom, a zene, a festészet, az építészet nagy eredményeihez. Itthonról vagy külföldról. Sorsuk bárhová is vetette őket, magyarnak vallották magukat. Bolgár György angol nyelvű, érdekfeszítő könyve azt kívánja bebizonyítani, hogy a köztudott magyar pesszimizmus, kishitűség indokolatlan, hiszen létszámához képest kevés nemzet adott ilyen sokat a világnak, mint a magyar. Az érdekfeszítő szöveget gazdag képanyag kíséri.

Bolgár György - Orbán-mesék
Mesék? ​Sima hazugságok! Hamis állítások? Megtévesztések! Hülyítések? Ócska duma! A Hazugság Kft. árukatalógusa! Orbán Viktor és hű fegyverhordozói napról napra gyártják a politikai céljaiknak megfelelő termékeket a fogyasztók, vagyis a választók számára, méghozzá olyan magától értetődő természetességgel, hogy közben a szemük se rebben. Az árut többnyire sikerül eladniuk, mi több, a vásárlók jelentős része elégedett is vele. Én nem, sőt évek óta döbbenten figyelem, hogy mindez lehetséges, bár ahogy nyomon követem a hazug hírek gyors terjedését a világban, látom, hogy egyre nehezebb az igazságot megtalálni. ___Ez a könyv nem történelmi krónika, de az elmúlt nyolc év méretes hazugságainak gyűjteménye, amelyben Orbán és társai állításait a tényekkel, a valósággal szembesítem. Annál rosszabb a tényeknek, válaszolná erre Orbán, aki továbbra is magabiztosan mondja a magáét. A magam részéről mégis abban bízom, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, nem dől be a szédítésnek, hanem elképedve és felháborodva, vagy az egészet kinevetve fogadja a fentről érkező szózatokat. Hogy annál rosszabb legyen a hazugságoknak.

Bolgár György - Poligráf
"A ​Fidesz 2006 óta egész politikai propagandáját a hazugságra építi. Arra, hogy Gyurcsány és a szocialisták mindig hazudtak és hazudnak - hiszen ezt maga a volt miniszterelnök ismerte be -, ebből következően viszont a Fidesz csakis igazat mondhat. Ha az ellenfél, sőt ellenség hazug, mi, akik amúgy is talpig becsületes keresztények és magyarok vagyunk, csakis őszinték és igazak lehetünk. Ez a kommunikációs stratégia mindeddig remekül bevált, és sokak szeme elől elfedte a Fidesz saját hazugságait. Hiába cáfolták meg szinte mindegyiket vagy ellenzéki politikusok, vagy újságírók, a Fidesznek szeme sem rebbent. Másnap, harmadnap és egy évvel később vezetőik ugyanúgy ismételgették bármelyik hazug állításukat, mintha nem szóltak volna nekik, hogy állj, ez hazugság, vagy legalábbis durva tévedés. Úgy kell tenni, úgy kell viselkedni, mintha semmi sem történt volna. Ez a kis könyv jobb híján emlékeztető. Igen, mi tudjuk. Azt is tudjuk, hogy ők is tudják. És így még súlyosabb." (részlet a könyvből)

Bolgár György - Valami ​bűzlik
Bolgár ​György új regénye remek szatíra, melyben valójában a legképtelenebbnek ható ötleteknek is meglelhető az alapjuk a Shakespeare-szövegben - az egész akár így is történhetett volna, gondolhatja a meglepett olvasó. Mint egy krimi, amelynek a végén a detektív fellebbenti a fátylat a titkos indítékokról és az elkövetés módjairól. És mint egy a modern ügynöksztorik közül, melyek át- meg átszövik korunk történelmét - az ügynök szemszögéből. Csupa ötlet és humor, mégis mélységesen elgondolkodtató.

Bolgár György - A ​New York Times-sztori
A ​New York Times a világ legtöbbet idézett, legtöbb információt összegyűjtő és továbbító, legtöbb mértéket adó, legnagyobb befolyással bíró napilapja. Legország legviláglapja. Mint John Lee, főszerkesztő-helyettes mondja, amerikai és külföldi riporterek hetenként jelentkeznek, hogy könyvet akarnak írni az újságról, de a New York Times többnyire visszautasítja őket. Bolgár Györgynek, az ismert írónak és újságírónak mégis sikerült az, ami a többieknek nem: hónapokat tölthetett a lapnál. Beszélgetett főnökkel és beosztottal, az amerikai újságírás legnagyobb egyéniségeivel.

Bolgár György - Világhíres ​magyarok
"Mindenki ​magyar. Na jó, elismerem, ez persze túlzás, még ha van is ilyen érzése néha az embernek. Akkor inkább mondjuk így: ha nem is magyar mindenki, előbb-utóbb kiderül, hogy valami köze van a magyarokhoz. Ahhoz képest ugyanis, hogy milyen kevesen vagyunk, gyakran botlunk bele magyarokba a világ legkülönbözőbb részein. Magyarországi magyarokba, Magyarországról elszármazott magyarokba, az elszármazottak leszármazottaiba, vagy valakibe, aki legalább látott már magyart, pedig a nagy számok törvénye alapján soha nem is láthatott volna."

Bolgár György - Vágy
Titokzatos ​könyvet tart kezében az olvasó. Nem csak azért, mert a könyv szerzője egészen mást kínál nekünk, mint amire számítottunk volna. Nem csak azért, mert a vágy örökké megfejthetetlen, mégis örökké újabb és újabb felfedezésekre sarkalló témája az életnek és az irodalomnak. Nem csak azért, mert ilyen kíméletlen, néha brutális őszinteséggel, közönségességgel, szókimondással, ugyanakkor iróniával és fájdalommal ritkán nyúlnak a testi vágy, az erotika témájához. Nem csak azért, mert az író különleges és többféle úton-módon sodorja a szerelmi szálakat, egészen addig, amíg azok végül (magyar és francia) térben és (15 évnyi) időben össze nem érnek. Nem csak azért, mert a feleségről, a szeretőről és a férfiról szóló külön történeteket egy negyedik vonulatban - egypercesekkel - kommentálja. Nem csak azért, mert a szerelmi három- négy- és sokszöget a rendszerváltás fogja keretbe. Nem csak azért, mert a különböző helyzetből és szemszögből írt történetek elütő stílusa azonnal érzékelteti az olvasóval a házasság és a szeretői viszony egymástól annyira különböző, mégis egyforma bugyrainak feneketlenségét. És nem is csak azért, mert bár a könyv szerkezete első látásra bonyolult, a szöveg - vágyat keltve és magát kelletve - olvastatja magát. A Vágy modern magyar regény arról, hogyan küszködik, birkózik, küzd egymással férfi és nő. Nem bírnak egymással. Sírni és nevetni való egyszerre; reménytelen. Kész regény.

Bolgár György - New ​York, időszámítás előtt
Szokatlan ​könyvet tart a kezében az olvasó. Verseskötetet és fotóalbumot egyszerre. A fényképek ugyan egy magánalbumból valók, de a szerzőnek nemcsak most, a New York-i tragédia után, hanem már évekkel ezelőtt, a képek készítése közben is az volt a célja, hogy New Yorkot képben és szóban egyszerre örökítse meg. New Yorknak ugyan egyetlen arcát fényképezte, ám ez az arc száz- és százféle lett. Pontosan ugyanúgy, ahogy az ember arca is állandóan változik. Még a messzeségből nézve is mintha élne ez a város, a versek pedig másfajta, kettős életre keltik. A rosszban éppen jókor. A New York-i halál és pusztulás utáni pillanatokban idézik fel az időszámítás előtti életet. Bolgár Györgynek az ismert rádiós újságírónak eddig nyolc könyve jelent meg, közülük kettő volt verseskötet.

Bolgár György - Fazekas Erzsébet - Csodák ​pedig vannak
A ​Magyar Rádió volt New York-i tudósítója, Bolgár György és felesége, Fazekas Erzsébet, aki maga is újságíró, tizenkét amerikai magyar portréját mutatja be a kötetben. Választásuk olyan egykori hazánkfiaira esett, akik amerikai mértékkel mérve is hatalmas karriert futottak be. Tudatosan nem kerültek fizikusok és zenészek a gyűjteménybe, hiszen számukra az Egyesült Államok mindenképpen a jobb kutatási és érvényesülési feltételeket jelentették. Szándékosan azokat keresték a keleti partvidéken, akik nem egészen kis gyermekként kerültek ki, tehát meg kellett küzdeniük a beilleszkedés nehézségeivel. Így ismerkedhetünk meg például Paul Fabryval, a Világkereskedelmi központok megalapítójával, Tildy Zoltán egykori titkárával; John Lukacs karriertörténetével, aki az egyik legbefolyásosabb történész az Egyesült államokban; László Nándor Tauber sebészprofesszorral, aki ötszáz millió dolláros ingatlanbirodalom tulajdonosa; Kati Marton írónővel, a milliárdos George Sorossal. Megannyi magyar, aki már felnőttként került az Új világba, s alapozta meg új életét igen sok munkával és tehetséggel. - Mindazoknak ajánlható a kötet, akik szívesen olvasnak karriertörténeteket.

Bolgár György - Beszéljük ​meg!
„Lehet, ​hogy a Beszéljük meg! hallgatóinak jelentős része azért figyeli a műsort, mert szeretné tudni, milyen a közhangulat, milyen az emberek véleménye, de az is lehet, hogy elsősorban az emberek érvelése, indulata vagy néha akár kemény odamondogatása érdekli. Tény, hogy a rádióban megszólaló hallgató gyakran nem válogatja meg a szavait, pontosabban nem úgy válogatja meg, ahogy a széles nyilvánosság előtt illene. Sőt talán éppen annak tudatában, hogy őt most sokan hallgatják, jól odapörköl az általa nem szeretett pártnak, politikusnak, hatalomnak, ellenzéknek... Előfordul, hogy a műsorvezető közben kétségbeesetten töpreng azon, mivel is ellensúlyozza a szókimondó, de durva véleményt, a hallgató viszont mindenfajta szerkesztői erőlködéstől függetlenül alapvetően a betelefonáló szavára figyel. És egyébként igaza is van, mert az a lényeg.” - írja Bolgár György az éppen nyolc évet, több mint hatszáz adást megért műsorról, az ország egyik legnépszerűbb rádióműsoráról.Ez a könyv a Beszéljük meg! történetét meséli el, á kulisszatitkok, a bírósági perig vezető viták, de mindenekelőtt a felidézett adásrészletek révén. Fordulatos és tanulságos történet, azoknak is, akik hallgatják a műsort, és azoknak is, akik csak hallottak róla.

Bolgár György - A ​bot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók