Ajax-loader

Fekete László könyvei a rukkolán


Fekete László - Magyar ​kiejtési szótár
A ​Magyar kiejtési szótár régi hiányt pótol a könyvpiacon. Segítséget nyújt a legkülönfélébb hasonulások, egyes idegen szavak és rövidítések helyes kiejtésében, sőt azon szavak esetében is, amelyeket éppen hogy úgy kell ejteni, ahogyan írva vannak, de a mindennapi beszéd ettől eltérő, helytelen alakokat alkalmaz. A 10880 szót és szókapcsolatot tartalmazó szótár hasznos segítőtársa lesz mindazoknak, akik nem csupán írni, de beszélni is helyesen szeretnének magyarul.

František Kele - Fekete László - Jég ​és föld között
A ​színes képekben bővelkedő útirajz, amint alcíme, Az Antarktisz (újra)fölfedezése jelzi, a két világhírű utazó déli-sarki expedíciójának könyves összefoglalójának magyar változata (Tóth Mihály fordításában). Az egy regény izgalmasságával megírt beszámoló nemcsak az utazás részletes naplóját tartalmazza, hanem az eddigi antarktiszi kutatások és felfedezések történetét is összefoglalja.

Fekete László - Beszédművelési ​gyakorlatok és irányításuk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete László - M. Szabó Miklós - A ​Katonai Műszaki Főiskola története 1967-1999
A ​kiadvány célja megismertetni az olvasókkal a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, majd Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola oktatóinak és hallgatóinak mindennapi életét. A katonai műszaki főiskolai képzés 33 éves története bizonyítja, hogy az "alma mater" falait elhagyó, katonai és szakmai ismeretekkel felvértezett tisztek a korszerű technika üzemeltetésére, üzemben tartására, valamint a parancsnoki feladatok ellátására felkészültek. A kötetből kronológiai sorrendben megismerhető mindaz a sokoldalú tevékenység, amit a katonatisztté válás jelent. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt kapott az intézményben a tudományos munka a sport és a kulturális tevékenység. A kötet tisztelgés mindazok előtt, akik létrehozták majd működtették a magyar tisztképzés e fontos intézményét.

Kollekciók