Ajax-loader

Kovács László Imre könyvei a rukkolán


Fábián György - Kovács László Imre - Parlamenti ​választások az Európai Unió országaiban (1945-2002)
A ​kötet az Európai Unió tizenöt tagországának második világháború utáni parlamenti választásaival foglalkozik. Három fő tematikai egységből áll. Bevezető tanulmányában röviden tárgyalja a parlamenti választások politikai rendszerben betöltött szerepét, összefoglalva a nemzetközi szakirodalomnak a témára vonatkozó legfontosabb megállapításait. Bemutatja a választási rendszerek alaptípusait, továbbá a választási rendszerek második világháború utáni európai fejlődésének főbb tendenciáit. A második rész tizenöt országismereti tanulmányból áll. A tanulmányok áttekintik az egyes tagországok politikai rendszerének legfőbb vonásait, a második világháború utáni legfontosabb folyamatokat, illetve változásokat, különös figyelemmel a pártrendszer és a kormányzati rendszer alakulására; részletesen bemutatják az egyes országok választási rendszereit, azok működését, változásait. A választási eredmények elemzése a politikai erőviszonyok alakulásának, tágabban a politikai rendszer fejlődésének megértését szolgálja. A harmadik tematikai egység egy választási adatbázis, melyben a tagországok összes második világháború utáni demokratikus választásának alapvető adatai találhatók (aktivitás, szavazat- és mandátumszámok, illetve -arányok, számított arányossági mutatók stb.).

Kollekciók