Ajax-loader

Dr. Stefanovits Pál könyvei a rukkolán


Dr. Stefanovits Pál - Talajtan
A ​talaj a Föld legkülső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. A termés mennyiségének és minőségének egyik meghatározó tényezője. A szerzők foglalkoznak a talaj ásványi alkotórészeivel, talajképző tényezőkkel, a kőzetek aprózódásával, a talajban lévő élőlényekkel, szerves anyagokkal, kémiai, fizikai tulajdonságokkal, a talaj képződési folyamataival, a talajjavítással, a talajszennyeződéssel, víz- és szélerózióval, a tájak talajviszonyaival, a talaj minőségével, termékenységével, valamint a FAO talajvilágtérképével és osztályozási rendszerével.

Dr. Stefanovits Pál - Magyarország ​talajai
A ​rövid idő alatt elfogyott első kiadás óta eltelt hat év eredményeinek felhasználásával, valamint a talajtani tudomány fejlődésének megfelelően alapvetően átdolgozott mű tartalmazza a Magyarországra vonatkozó jelentősebb talajföldrajzi adatokat és tapasztalatokat. Az egyes talajok jellemzése és elterjedésének bemutatása országos, megyei, egyes esetekben pedig járási részletességgel nyújtja a trágyázásra, talajjavításra, talajművelhetőségre és talajvédelemre iránymutató adatokat. Mindezt a szerző a talajok genetikus szemléletével és két évtizedes talajtérképezési tapasztalatával dolgozza fel. A szerző mondanivalóját bőséges, részben színes ábraanyag és térképmelléklet szemlélteti. A mű adatai elsősorban a mezőgazdaság irányítását és tervezését végző szakemberek számára nyújtanak segítséget, tehát az országos, a megyei és a járási vezetőszervek mezőgazdászainak. Az ország talajviszonyainak leírása a mezőgazdasági felső és középfokú oktatásban résztvevő szakemberek számára értékes segédanyag, mely egyben bemutatásra alkalmas, színes talajszelvény-fényképeket is tartalmaz. A könyv számszerű és táblázatosan feldolgozott részét a mezőgazdasági kutatók is felhasználhatják kiindulásként további vizsgálataikhoz.

Dr. Stefanovits Pál - Filep György - Füleky György - Talajtan
A ​talaj a Föld legkülső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. A termés mennyiségének és minőségének egyik meghatározó tényezője. A szerzők foglalkoznak a talaj ásványi alkotórészeivel, talajképző tényezőkkel, a kőzetek aprózódásával, a talajban lévő élőlényekkel, szerves anyagokkal, kémiai, fizikai tulajdonságokkal, a talaj képződési folyamataival, a talajjavítással, a talajszennyeződéssel, víz- és szélerózióval, a tájak talajviszonyaival, a talaj minőségével, termékenységével, valamint a FAO talajvilágtérképével és osztályozási rendszerével.

Kollekciók