Ajax-loader

Henry Rider Haggard könyvei a rukkolán


Covers_231662
elérhető
1

Henry Rider Haggard - Ő
Részlet: ​"Némely velünk történt dolognak minden részlete és a körülmények, amelyek között rajtunk megesett, oly mélyen vésődnek emlékünkbe, hogy nem tudjuk elfelejteni. Igy vagyok én egy jelenettel, amelyet le akarok irni. Oly világosan merült fel előttem, mintha csak tegnap történt volna. Husz éve épen most, hogy én, Holly Lajos Horace, a cambridgei kollégium egyik kis szobájában ülve, valami matematikai feladattal vesződtem. Egy hét múlva kellett utolsó vizsgámat letenni és úgy tanáraim, mint kollégáim elvárták tőlem, hogy fényes sikerrel tegyem le. Végre kimerülve, becsaptam a könyvemet, a kandallóról pipát vettem le, megtömtem és amint rá akarok gyújtani, a tükörben látszó arcomra esik tekintetem; ez megállított. A gyufa égett, mig meg nem perzselte az újjam hegyét, eldobtam; de még folyton a tükörbe bámultam töprenkedve. - Nos - szóltam végre hangosan - remélem, hogy a koponyám belsejével viszem valamire, mert hogy a külseje ugyan semmit sem ér, az bizonyos. Aki ezt a megjegyzést homályosnak vélné, annak megmondhatom, hogy az külső fogyatkozásaimra vonatkozott. Mert minden huszonkét éves férfi legalább a fiatalság bájával rendelkezik, de tőlem ez is meg volt tagadva."

Henry Rider Haggard - Cleopatra
Haggard ​történelmi regénye a Ptolemaioszok korában játszódik az ősi Egyiptom földjén. Harmachist, egy igen régi vérvonal utolsó örökösét Cleopatra elleni összeesküvéssel vádolják, hogy kiűzze a római megszállókat, és visszaállítsa Egyiptom hajdanvolt ragyogását... A szerzőről: Henry Rider Haggard (1856-1925) korának híres brit írója, aki gyarmati tisztviselőként a gondjára bízott területeken nyitott szemmel és füllel járt. Hatott rá a dél-afrikai táj, a nép, a folklór és történelem. Az "elsüllyedt világok" témájának megteremtője, de nem idegen tőle az ""Indiana Jones"" stílusú misztikus-titokzatos kalandos történetvezetés, a halhatatlanság és az igazi öröklét gondolata sem.

Henry Rider Haggard - Gyöngyhajadon
Akármilyen ​fölényes lenézéssel beszél a főleg végnélküli analízisben kérődző naturalizmus a szórakoztató regényről, ennek is lehetnek, sőt vannak művészei. Ilyen művésze a szórakoztató irodalomnak Rider Haggard, aki az effajta Írókban gazdag angol irodalomban is legelöl halad. A magyar közönség jól ismeri e csengő nevei és sok-sok müvét. Számos munkája forog közkézen magyar fordításban. Ismertebb müvei: Ő, Ayesha, Salamon király kincse, Cleopatra. A vándor nyaklánca.

Henry Rider Haggard - A ​Vörös Éva
A ​mű a nagyszerű angol írónak talán legértékesebb alkotása. A vérzivataros középkorban, dúló csaták fergetegében, az Európára szakadt pestis fekete éveiben virul ki az a szinte földöntúli szerelem, mely a szépséges Clavering Éva és a vitéz de cressi lovag szívében lángol. Mellettük ott áll Murgh, a halál, aki ebben a csodálatos szép és mély írásban nem a Pusztító, hanem a Segítő. A Vörös Éva a szerelem himnusza, a legtisztább érzések lángolása olyan időkben, amelyekben a fegyverek beszéltek és a halál aratott. Gyönyörű írás,nem tudjuk mit értékeljünk benne többre: a történelmi háttér hibátlan megjelenítését, a szinte hősiességig felmagasztosult szerelem leírását, vagy az alakok erőteljes rajzát. Világsikere mindenképpen indokolt.

Henry Rider Haggard - Ayesha
"Minden ​további szó nélkül lerázta fátyolát és ragyogva bontakozott ki belőle, mint valamely fényes kígyó, mikor bőrét elveti... Elvetette magától fönségét, rémességét és hidegségét, elvetette magától, mint fátylát, és előttem a kísértés megtestesüléseképpen a legtökéletesebb asszony állt, aki valaha élt." Sir Rider Haggard (1856-1925) nemcsak kiváló angol gyarmati tisztviselő volt, hanem kora híres írója is, aki a gondjára bízott területeken nyitott szemmel és füllel járt. Hatott rá a dél-afrikai táj, a nép, a folklór és történelem. Nem idegen tőle az elsüllyedt világok vagy az igazi öröklét gondolata sem. Haggard kicsit misztikus írásai egy időben divatosak voltak szerte a világon, így Magyarországon is. Ma újra felfedezhetjük ezt az érdekes, izgalmas világot - az 1896-ban megjelent s azóta számtalan kiadást megért kötetnek éppúgy nem árthatott az idő, mint Ayeshának, a könyv csodálatos-félelmetes hősnőjének.

Henry Rider Haggard - A ​sárga isten
Jeekie ​mély hangja suttogásba veszett, elhallgatott. Csend támadt a szobában, a gondolatokban megjelent a kísérteties víz látványa, amelyben a nagy Sárga isten úszkál, és amelybe a holdvilág sápadt fényénél egy őrjöngő beleveti magát, míg szépséges boszorkány felesége, aki új lelkekre éhezik, ott ül a part szélén, és kacag... Bár a néger beszédében sok volt a hihetetlen, mégis mesterien beszélt, úgyhogy a hallgatóság megértette, hogy csak azt mondta el, amiben maga is hisz, amit maga is látott, és hogy a visszaemlékezéstől maga is megborzongott. Megborzongtak ők is.

Henry Rider Haggard - Ayesha ​visszatér
Az ​ebek megláttak és vicsorogva, bősz morgással közeledtek felénk. Egyszerre rohantak meg, nem szégyenlem bevallani, rettenetesen féltem, mert e fenevadak közelről nézve oroszlán nagyságúak voltak, de oroszlánnál is sokkalta vérengzőbbek. Az egyik, a legkisebb, elhagyva a másik kettőt, egyenesen a torkomnak ugrott. Miként történt, nem tudom, de a pillanat által ösztönözve, én is feléje ugrottam úgy, hogy testének egész súlyával a dárdám hegyére került. A dárda a két első lába közt hatolt testébe, és az összeütközés oly heves volt, hogy engem hátravetett. Midőn talpra álltam ismét, a bestiát a porban láttam vergődni, vicsorogva, bőszülten kapkodott a dárdám nyele után, mely benneszorult a testében. A másik két fenevad Leonra vetette magát, de nem bírták lefogni, csak a köntösét tépték meg. Elég oktalan volt a dárdáját utánuk hajítani, mert az célt tévesztve, épp az egyik állat hasa alatt fúródott a földbe. Azért nem egyhamar ismételték meg a támadást; lehet, végvonaglásban előttük fetrengő társuk láttára ijedtek meg. Kissé eltávolodtak, s onnan vicsorogtak felénk.Most végre odaért a Khán is; fekete paripájáról bőszen meredt le ránk, olyan volt, mint maga a sátán.

Henry Rider Haggard - Salamon ​király kincse
Ez ​regény 1885-ben jelent meg először. Írójának első munkája volt, s azonnal nagy sikert aratott. Nem ok nélkül. Haggard hosszú évekig élt az akkor még titokzatos és jórészt ismeretlen Afrikában. Ismerte őslakos népét éppen úgy, ahogyan a kincsekre sóvárgó fehéreket. S mi más is lehetne témája egy ízig-vérig kalandos regénynek, ha nem kincs, amelyet csak embertelen próbák után, örökös életveszedelemben talál meg az utazó. Haggard hősei derék emberek, minden kincsnél többre tartják a helytállást, a becsületet és az életet. Amikor néger szolgájukról kiderül, hogy jogos örököse egy bennszülött királyságnak szívvel-lélekkel melléje állnak, hogy elűzhesse a zsarnok trónbitorlót. Kukuanaföldet persze hiába keresnénk akár a régibb, akár az újabb Afrika-térképeken! Valóságos ismeretei alapján az író találta ki, nehogy bárkinek is kedve támadjon a bibliai Salamon király mesés kincsei után kutakodni!

Henry Rider Haggard - A ​hamis próféta
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - A ​vándor nyaklánca
A ​lehetetlenül izgalmas történelmi kalandregény cselekménye a ködös északon, Dániában kezdődik, majd a ragyogó Bizáncban és Egyiptomban folytatódik. Szerelem, árulás, misztikum, kegyetlen, véres harcok kísérik végig Olaf életútját, aki kirabolja a hírhedt Vándor sírját. A harcos évszázadok óta pihen sírdombja alatt, s azt suttogják róla, hogy a messzi Egyiptomot is megjárta annak idején. Olaf álmot lát, és megtudja, hogy csak az lehet élete párja, akinél megleli a Vándor smaragdköves aranyláncának a párját. Elhagyja szülőföldjét és csak a nyakláncot és a Vándor különös, vörös kardját viszi magával. Bizáncban látjuk viszont jó évtized múltán, ahol találkozik megálmodott menyasszonyával, Heliodore egyiptomi hercegnővel, akié a smaragdköves aranylánc párja... És elkezdődnek az álnok intrikák, a kegyetlen bosszúk és az ádáz harcok a szerelmesek elszakítása, majd elpusztítása érdekében. Vajon képes-e kiszabadulni vöröskardú Olaf a csapdából és rátalál-e a hatalmas piramisok sírkamráiban bujkáló szerelmesére?

Henry Rider Haggard - Szép ​Ilonka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - She
First ​published in 1886-87, H. Rider Haggard’s imperial romance follows its English heroes from the quiet rooms of Cambridge to the uncharted interior of Africa in search of a legendary lost city with an ageless white queen. The two men find their way to the ancient city of Kôr, where the beautiful and mysterious Ayesha, “She-who-must-be-obeyed,” rules. Despite her cruelty, both men become fascinated by Ayesha, who leads them on a harrowing journey to bathe in the underground “River of Life.” A thrilling "history of adventure," She also reveals the complexity of Victorian attitudes towards race, gender, exploration, and empire. This Broadview edition presents the novel in its original illustrated Graphic magazine version, never before republished, and includes a critical introduction and supporting materials that demonstrate the novel's relationship to late-Victorian issues such as imperialism, archaeology, race, evolution, and the rise of the "New Woman."

Henry Rider Haggard - Beatrice ​I-II.
A ​hajadon tanárnő Beatrice Granger és a boldogtalan házasságban élő jogtanácsos, Geoffrey Bingham romantikus szerelmének története.

J. H. Rosny - Lilian Lissy - Henry Rider Haggard - Fekete ​ország / Solvejg dala / A páviánnő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - Heu-Heu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - A ​tudás leánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cs. Horváth Tibor - Henry Rider Haggard - Salamon ​király kincse
A ​képregény eredetileg a Magyar Ifjúság 1975/48.-1976/8. számában jelent meg. Jelen kiadás a Füles képregénymagazin 1984-ban megjelent verzió oldaltördelését követi.

Henry Rider Haggard - Az ​elefántcsont gyermek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - King ​Solomon's Mines
Three ​men trek to the remote African interior in search of a lost friend - and reach, at the end of a perilous journey, an unknown land cut off from the world, where terrible dangers threaten anyone who ventures near the spectacular diamond mines of King Solomon.

Henry Rider Haggard - A ​páviánnő
Haggard ​Quatermain-történeteinek egyik "A páviánnő" című regény. A kötetet Tábor Kornél fordította, de ez nem a teljes és szöveghű fordítás, hanem egy rövidített - ma azt mondanánk felturbózott - változat. A történetben a dél-afrikai Zuluföldön egy páviáncsapat elragad egy csecsemőt, és nagy gonddal neveli. Az emberek visszaszerzik a leányt, akit Hendrikának neveznek el - megmentője után. A páviánok nem fogadják el a veszteséget, és bosszút állnak Hendrik vadászon? darabokra tépik. Időközben azonban Hendrika visszatalál az emberek társadalmába, ám a páviánokét sem feledi. Érdekes történet bontakozik ki a páviánnő körül: ki győz vajon? A páviánok, vagy az emberek?

Henry Rider Haggard - Ismeretlen ​ország I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - Allan ​Quatermain
This ​sequel to "King Solomon's Mines" was based on Haggard's own experiences in Africa. Allan Quatermain and his companions set out for Africa, this time in search of a white race reputed to live north of Mount Kenya. They discover a lost civilization and become embroiled in a fierce civil war.

Henry Rider Haggard - A ​varázsló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henry Rider Haggard - Náda, ​a Liljom I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók