Ajax-loader

Koncsol László könyvei a rukkolán


Koncsol László - Kísérletek ​és elemzések
Ez ​a könyv Koncsol László esszéinek és kritikáinak legjavát tartalmazza. A szerző első kötete, ám ez a válogatás messze túlnő a szokványos első kötetek jelentőségén. Koncsol László esszéi, verselemzései, könyvkritikái mindig eseményszámba mennek. A legnagyobb kedvvel és biztonsággal a költészet körében mozog, s a nagyszabású ritmikai vizsgálatokon belül élénken érdekli a vers és zene természetes, ősi kapcsolata és a zenei szerkezet költészetben való alkalmazása. Azokat a lehetőségeket, melyeket a filológiai szigortól mentes esszé a merész hipotézisekre és ötletekre kínál, alaposan és szuggesztív módon használja ki. Olyan klasszikus versek elemzésében tud újat mondani, amilyenek Vörösmarty A vén cigánya és Előszója, Arany János V. Lászlója vagy Babits Fortissimója, Pilinszky Apokrifje. Kritikáiban a maximális igényességet kéri számon íróinktól.

Koncsol László - Ütemező
Koncsol ​László, a kitűnő szlovákiai magyar költő, irodalomtörténész és fordító évekkel ezelőtt közölt már néhány fejezetet készülő verstani m,unkájából a pozsonyi Irodalmi Szemlében. Próbálkozásait most könyvvé teljesítette, amely - túlzás nélkül mondhatjuk - hézagpótló fontos munka. Általános tapasztalat, hogy középiskolásaink, de még az egyetemi és főiskolai hallgatók is igen szegényes ismeretekkel próbálnak eligazodni a klasszikus versformák, a költői módszerek bonyolultnak tetsző világában...Koncsol munkájának nagy újdonsága, hogy a nehezen befogadható ismereteket szemléletes példákkal, kitűnőan válogatott minták nyomán tudja könnyen fölfoghatóvá tenni.

Koncsol László - Színmuzsika, ​fényvarázs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koncsol László - Vizesnapló
Nem ​könnyű, talán nem is lehetséges Koncsol László verseskönyvének műfaját meghatározni. Játékossága, derűs harmóniája, természetközpontúsága a gyermekversek világához közelíti, gondolatiságában, bölcsességében azonban a felnőttkor élettapasztalatai szűrődtek le. Könyvében mindegyik vers egy-egy fejezet, a témákat pedig a víz, a vízcseppek folyton változó, átalakuló világa szolgáltatja. Az örökmozgó elem legkülönbözőbb alakváltozatai jelennek meg és kelnek életre klasszikus tisztaságú sorokban: a ködtől és zúzmarától a könnycseppig és verej tékcseppig. Koncsol László verseit ritka műgond, formai gazdagság és ellenállhatatlan zeneiség jellemzi. Költői értékei mellett főként nyelvi sokszínűsége, kristálytiszta magyarsága teheti emlékezetes olvasmánnyá.

Koncsol László - Szól ​a fényes láthatatlan
Koncsol ​László a szlovákiai magyar irodalom rendkívül sokoldalúnak ismert alkotója ezúttal olyan gyermekverskötettel lepi meg olvasóit, amely erős bölcseleti tartalmaival a felnőtt olvasóknak is igazi műélvezet. "Itt az új nap, kél a fény, gyöngy lebeg a fű hegyén, ott fenn sárga nap világít, s harmatcsepp a fűben - én."

Koncsol László - Kacsa, ​Kacsa, boszorkány vagy!
A ​szerző a pozsonyi levéltárban kutatva vizsgálta meg az egykori megyei törvényszék aktáit, és szűrte ki közülük azoknak a 18–19. századi bűnügyi történeteknek a nyersanyagát, melyeket a kötetben feldolgozott. Van ezekben szó kocsmai verekedésről, a házicselédjét halálba verő nemesasszonyról, több fordulós boszorkányügyről, agyoncsapott kisbojtárról és halálos kimenetelű kardpárbajról.

Koncsol László - Gancsháza-Kulcsod
A ​háromkötetesre tervezett többnyelvű honismereti szöveggyűjtemény a Csallóköz történelmi, földrajzi, statisztikai, településtörténeti enciklopédiájának is mondható. Benne a szerző az eddig megjelent magyar, német, latin és szlovák nyelvű helytörténeti lexikonokból (Korabinsky, Vályi, Ludovicus Nagy stb.) gyűjtötte össze a Csallóköz településeire vonatkozó szövegeket. Az idegen nyelvűeket eredetiben és magyarul is közli. A terjedelmes kötetet a szerző-szerkesztő rövid előszava egészíti ki, név- és tárgymutató zárja.

Koncsol László - Albár-Füss
A ​háromkötetesre tervezett többnyelvű honismereti szöveggyujtemény a Csallóköz történelmi, földrajzi, statisztikai, településtörténeti enciklopédiájának is mondható. Benne a szerző az eddig megjelent magyar, német, latin és szlovák nyelvű helytörténeti lexikonokból gyűjtötte össze a Csallóköz településeire vonatkozó szövegeket. A terjedelmes kötetet a szerző-szerkesztő rövid előszava egészíti ki, név- és tárgymutató zárja.

Koncsol László - Lakszakállas-Vök
A ​háromkötetes, többnyelvű honismereti szöveggyűjtemény a Csallóköz történelmi, földrajzi, statisztika és településtörténeti enciklopédiája. Benne a szerző az eddig megjelent magyar, német, latin és szlovák nyelvű helytörténeti lexikonokból (Korabinsky, Vályi, Ludovicus Nagy stb.) gyűjtötte össze a Csallóköz településeire vonatkozó szövegeket. Az idegen nyelvűeket eredetiben és magyarul is közli. A terjedelmes köteteket a szerző-szerkesztő rövid előszava egészíti ki, név- és tárgymutató zárja.

Kollekciók