Ajax-loader

George Herbert Mead könyvei a rukkolán


George Herbert Mead - A ​pszichikum, az én és a társadalom
A ​kötettel századunk egyik legjelentősebb szociálpszichológusának elméleti főművét veszi kezébe az olvasó. Mead a szociálbelhaviorizmus általa kidolgozott kategóriáinak segítségével az ember egész világát áttekinti. A biológiai tényezők tárgyalása után egyén és társadalom kölcsönhatásának pszichológiai vetülete áll érdeklődése középpontjában. A kötetnek ebben a talán legizgalmasabb fejezetében máig is érvényes állításokat fogalmaz meg a társadalmasodás folyamatáról, a kommunikáció jelentőségéről és a nyelvről. A könyv harmadik részében konkrét társadalmi-gazdasági jelenségeken keresztül vizsgálja az általa kidolgozott kategóriák alkalmazhatóságát. Mead szermllete igen távol áll a marxizmustól, de humanista beállítottsága - amely néha különben naivnak tűnő politikai elképzeléseire is ráyomja bélyegét - mindenképpen a haladó társadalomtudomány művelői közé szorolja. Elméletének egyes - s nem is jelentéktelen - elemeit pedig haszonnal tanulmányozhatják és alkalmazhatják a marxista szemléletű szociálpszichológia művelői is.

Kollekciók