Ajax-loader

Mikes Imre könyvei a rukkolán


Mikes Imre - Erdély ​útja
A ​Háromszék Lap- és Könyvkiadó idei kiadói terveinek egyik legambiciózusabb vállalkozása Mikes Imre 1924-ben írt és a Brassói Lapokban folytatásokban közölt, majd kilenc évvel később ugyancsak a Brassói Lapok kiadásában két kötetben megjelentetett művének, az Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig című dokumentáris történeti munkának újrakiadása.<br> Mikes Imre a századelő nagy lapjainak, az Ötórai Újságnak, az Új Keletnek, a Keleti Újságnak, az Esti Lloydnak, a Brassói Lapoknak, a Nagyváradi Naplónak volt megbecsült munkatársa, szerkesztője, 1937-ben hagyta el az országot, Párizsban telepedett le, onnan a Nagyváradi Naplónak, a Budapesti Újságnak és a Magyar Nemzetnek dolgozott, a háború után Münchenben élt, és Gallicus álnévvel a Szabad Európa rádió magyar politikai műsorainak közkedvelt kommentátora volt. 1990-ben Brazíliában hunyt el.<br> Az Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig című könyv elvitathatatlan értéke és egyben kuriózuma, hogy Mikes az impériumváltást követő években írta a szemtanú és átélő érzékenységével s egy olyan polgári radikális beállítottságú újságíró szemléletével, kit nem csapott meg a gyűlölet szele, nem foglalkoztatott a revízió kérdése, csupán megpróbálta összegezni - s nem sikertelenül - szülőföldünk összeomlásának, megszállásának körülményeit, a korabeli Erdéllyel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, eredeti dokumentumokra, statisztikákra, az akkor még élő és eleven emlékezésekre alapozva

Kollekciók