Ajax-loader

Emilijan Sztanev könyvei a rukkolán


Emilijan Sztanev - Az ​Antikrisztus
"Ki ​vagy? A költő, az eretnek vagy a gyilkos?" - kérdi önmagától az igazságot minden megpróbáltatáson, minden testi-szellemi kísértésen át kereső-kergető Teofil barát. Ő maga nem találja, de a reneszánsz bolgár cári udvar pompáját, kolostorai sötétségét, fantasztikus eretnek szektái egzotikumát s a török hordák pusztítását nagy szuggesztivitással ábrázoló könyv elolvasása után az olvasó minden bizonnyal megleli a választ. Emilijan Sztanev új regénye nemcsak a bolgár történelem egy hallatlanul érdekes fejezetét tárja elénk, de bepillantást enged a középkori embert kínzó filozófiai és erkölcsi problémák világába is.

Emilijan Sztanev - Jordan Radicskov - Emil Manov - Dobri Zsotev - Kamen Kalcsev - Veszelin Andrejev - Georgi Karaszlavov - Szlav Hr. Karaszlov - Történetek ​a hőstettről
A ​bolgár nép történelmét vérrel jegyezték föl: a hősök, az áldozatok vérével. Soha ennyi sebből nem vérzett, soha oly sok áldozatot nem hozott azonban a bolgár nép a viharos évszázadok során, mint éppen az antifasiszta harc, a felszabadító háború éveiben. A Győzelem Könyvtára új kötete nyolc bolgár író nyolc írását - kisregényeket és elbeszéléseket - tartalmaz. Emberi sorsokban mutatja meg a hősiesség sokféle arcát, felidézve a kort, amelyben hősök és hőstettek születtek. Ez a kor számos kitűnő alkotásnak volt ihletője. A nyolc író más és más időpontban lezajló eseményeket örökít meg: az írások között vannak pillanatfelvételek, lírai vallomások és krónikák. Együtt, mind a nyolcan azonban egy hangon szólnak, a hőstettet éneklik, a hőst, aki a történelmi élethalálharcban helytáll, és példát mutat az utókornak.

Emilijan Sztanev - Szibin ​herceg legendája
Emilijan ​Sztanev, a bolgár próza élő klasszikusa, kisregénye témáját az államalapítás viharos, izgalmas korszakából, a bolgár történelem legsorsdöntőbb évtizedeiből merítette. Művének hőse, Szibin preszlavi herceg, két vallás - és két világnézet - között vergődve végül is minden dogmát megtagadva, az életet, a szerelmet választja. A kisregényt pontos korrajz ellenére sem lehet történelmi regénynek nevezni, mert Sztanev mindenekelőtt arra keresett művészi feleletet, hogy létezhet-e, fennmaradhat-e egy olyan erkölcs, amely ellentmond a világról alkotott felfogásunknak. Sztanev célja nemcsak az életszerű etikai mozzanatok elemzése volt, hanem a világ és az ember értelmezése.

Emilijan Sztanev - Tiltott ​kert
"Az ​első világháború utolsó napjaiban egy rekkenő nyári napon Ivo, a szerb hadifogoly kiszökik a táborból és a kis bolgár város kertjei alatt bujkálva megpillant egy gyönyörű gyümölcsöst. A kert gazdája a városparancsnok ezredes. Feleségével, a fiatal és szép, magános Eliszavetával él ott kis házában. A szegény szerb hadifogoly belopózik a kertbe és megismerkedik az asszonnyal... Sztanev elbeszélései a bolgár prózairodalom sajátságos remekművei. Mély líraisággal, drámai szerkesztésmóddal elevenítik meg egy-egy emberi sors fordulópontját.

Emilijan Sztanev - A ​baracktolvaj
Sztanev ​a művészi kispróza legnagyobb élő bolgár mestere. Festőnek indult, de hamar megvált a képzőművészettől, s az ecsetet a tollal cserélte fel. A festői látásmód azonban színezi és árnyalja stílusát. Alakjait finom cizelláltsággal egyéníti. Az élet összefüggéseit érzésként, hangulatként fogja fel, s ez olvasóit is együttérzésre, átélésre készteti. A baracktolvaj varázsa, e tragikus szerelem története ihlette meg a kisregényből készült film alkotóit is.

Angel Karalijcsev - Emilijan Sztanev - Rán Boszilek - Erdei ​történetek
A ​könyv tartalmazza a következő történeteket: - Mackó anyó dajkát keres - Tavaszi séta - Az éhes farkas - Az ostoba medve

Emilijan Sztanev - Kormoska
Ha ​szereted az állatokat és érdeklődsz életük, szokásaik iránt élvezettel fogod olvasni a bolgár író könyvét Kormoskától, a kis rókáról. Kormoska nincs olyan ember közelben mint egy otthon tartott jószág, Szabadnak született, és a fogságból is kitör, bár érzi; mennyire ki van szolgáltatva a vadon élő állat a természet törvényeinek. Éppen ezért követjük izgalommal zsákmányszerző útjain, vele érzünk, amikor harcba száll a vadászkutyákkal, eggyütt bujdosunk vele amikor hajlékot keres új családjának. A rokonszenves kis róka történetét Engel Tevan István rajzaival adjuk közre.

Kollekciók