Ajax-loader

Tomsics Emőke könyvei a rukkolán


Tomsics Emőke - Kacagány és camera
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomsics Emőke - Jalsovszky Katalin - KuK
KuK kaiserliches Wien, königliches Budapest. Photographien um die Jahrhundertwende ; mit 190 Abbildungen in duotone, zahlreichen Zitaten aus der Literatur und zwei Stadtplänen.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Budapest ​világváros
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tomsics Emőke - Háborúképek
Az ​Érdekes Újság 1915-ben harctéri fotópályázatot hirdetett, amelyen javarészt amatőr fotográfusok vettek részt. Az óriási sikerre való tekintettel további 4 pályázatot indítottak, s a legjobb képekből összesen 120 képből álló 10 mappát jelentettek meg. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában őrzött mappákat és a harctéren készült amatőr fényképeket mutatja be ez a különleges kötet.

Gerő András - Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Volt ​egyszer egy Magyarország
Az ​Osztrák-Magyar Monarchia és vele a történelmi Magyarország elmúlása fájdalmas és véres volt, de a halál előtti időszak egy egészen páratlan jelenséget hozott létre. Felzárkózás a korabeli fejlett Európához, a polgári életforma és életkeretek kibomlása, megnyugtató, bár időnként már-már unalomba fúló politikai stabilitás, siker és kiszolgáltatottság, felgyülemlő társadalmi és politikai konfliktusok - mindez együtt volt jelen a századvég és a századelő Magyarországán. Egyszerre nyugodt és vibráló világ, telve bornírt ön- és közhazugságokkal és a profétikus igazmondás igényével. E korszak megítélése napjainkig eltérő. Van, aki a társadalmi és nemzetiségi elnyomás elrettentő példájának, van, aki a közép-európai integráció valaha volt legsikeresebb modelljének látja. Van, aki feudális ízű atavizmusnak, van, aki a polgárosodás megvalósulásának érzékeli. Van, aki nosztalgiával, van, aki gyűlölettel tekint rá. Vannak, akik a nemzeti önrendelkezés csonkasága miatt kárhoztatják, míg nem kevesen úgy vélik: gátat vetett a nacionalizmus - a XX. századra már parttalanná vált - tombolásának.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Toronyi Zsuzsa - A ​magyarországi zsidóság képes története
Menórával ​díszített, derékban kettétört sírkő a 3. századból csodálkozó, fejét vakaró szemüveges kisfiú a Teleki téri lakászsinagógában. Nyitó és zárókép. A kettő között: Árpádházi királyok héber betűjegyes ezüstdénárjai, törökkori zsidó temetőben talált, mazal tov feliratú menyasszonyi aranygyűrű, a zsidók egyenjogúságát kimondó 1849. IX. törvénycikk, herendi porcelán szédertál, a Párisi Nagy Áruház, tudósasztal a Centrál kávéházban, a Borsszem Jankó karikatúrái, szecessziós épületek sora, plakátok, az Auschwitz-album lapjai, a Zsidó Nyári Fesztivál. A Vince Kiadó egyedülálló vállalkozása ez a fotókkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált kötet, mely a magyarországi zsidóság sok évszázados történetét a családi életet, a hitéletet, a kivételes személyiségeket és egyéni-közösségi tragédiáit minden eddiginél teljesebben mutatja be a kezdetektől napjainkig. A mintegy 550 fénykép (közülük több most kerül első ízben a közönség elé) és a történelmileg hiteles szövegek meggyőzően dokumentálják azt a szerepet, amellyel a zsidó közösségek és tagjaik hozzájárultak Magyarország anyagi gyarapításához, kulturális-szellemi-tudományos értékeinek gazdagításához.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - A ​tegnap világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - Budapest ​a Duna gyöngye
Minden ​város kétszer születik: Budapestet először tót napszámosok rakták téglából és vakolatból. Másodszor az írói, művészei építik fel. Kő és vakolat magában nem elegendő: az ilyen város csak telep, csak műhely, csak méhkas, de nem város a szó nemes értelmében. A puszta ezer és ezer év óta puszta, de csak Petőfi óta tudjuk, hogy szép. Budapest még fiatal város, és sokan még most sem akarják elhinni róla, hogy szép, nagy és nemes: mert Budapestről még nem írtak eleget. Nem volt Victor Hugója, aki bevallotta volna róla, hogy még a kövezete után is honvágyat érez. A nemlátóknak még nem nyitották fel a szemét, még nem hitették el az országgal, nem, még magával a várossal sem, hogy Budapestnek is tulajdon, sajátos és semmihez sem hasonlítható lelke van, mint akár Párisnak, vagy Londonnak. Pedig ez a lélek itt van, megvan [...] Uj Idők, 1922

Jalsovszky Katalin - Tomsics Emőke - BudaPest, ​az ikerfőváros
A ​Budapest világváros és a Budapest a Duna gyöngye című könyvek után most fővárosunk kialakulásának korai korszakát kísérhetjük végig, az 1800-as évek közepétől a századfordulóig.Ismert és ismeretlen emberek fotográfiáin nyomon követhetjük a divat változásait, a pesti polgár mindennapi életét, az 1867-es koronázás képeit, találkozhatunk Deák Ferenccel és Podmaniczky Frigyessel, Arany Jánossal és Liszt Ferenccel, Blaha Lujzával és Thaisz Elek rendőrkapitánnyal.A közel háromszáz képhez bő képaláírások tartoznak, melyek nemcsak a város történetét mesélik el, de a fotográfia fejlődését, jellegzetességet is.

Tomsics Emőke - Budapest ​Atlantisza
A ​könyv Budapest történetének egy érdekes korszakát rekonstruálja, a 19-20. század fordulójának nagy építkezését, a II. világháborúban elpusztult, régi Erzsébet híd építését és ezzel együtt a pesti Belváros átalakulását. A szerző hatalmas munkát végzett azzal, hogy 140 lebontott, megszűnt épület történetét és képeit kutatta. A könyvet 172 korabeli kép illusztrálja, melyek közül több még ismeretlen a nagyközönség előtt. Része a műnek egy topográfiai mutató, amelynek segítségével az előzéken található korabeli térképen megkereshető a lebontott épületek helye.

Tomsics Emőke - Kacagány ​és camera
1867. ​június 8-án Magyarország és társországai királyává és királynéjává koronázták I. Ferenc Józsefet és feleségét Erzsébetet. A kiegyezést lezáró koronázás egyben az első olyan esemény a magyar történelemben, melyet a legrealisztikusabb képrögzítési mód a fotográfia segítségével idézhetünk fel. Az ünnepségek megörökítésére a szervezők tudatosan készültek, Székely Bertalan külön megbízást kapott arra, hogy a legfontosabb történéseket ecsetjével rögzítse, de ennél is jelentősebb volt a többnyire magánvállalkozók által felkért fényképészek szerepvállalása. A fotográfusok nemcsak az események egy-egy részletét rögzítették, hanem jelentős számban készítettek műtermi portrékat az eseményeken részt vevő személyekről. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára jelentős számban – egy részüket albumokba rendezve – őriz ilyen fényképeket: a kötet ezt a gazdag anyagot mutatja be. A kísérő tanulmány révén ugyanakkor bepillantást enged a fotográfia magyarországi hőskorába, amikor a fényképészek szívesen alkalmazták a retust, a festést és a kollázst is, hogy képeikkel azt is megmutathassák, amire a fotográfia technikai hiányosságai miatt akkoriban még nem volt képes.

Kollekciók