Ajax-loader

Lantos-Kiss Antal könyvei a rukkolán


Lantos-Kiss Antal - Vezérférfiúság
Nagy ​hittel és ifjúságunk magasabb igényeibe vetett bizalommal teszem a magyar fiú asztalára a Vezérférfiúság kötetét! Külföldön egymást érik az Erziehung zum Führertum, Tatmensch, Führerfibel és hasonló című könyvek, amelyek politikai pártok erőutánpótlását, világnézeti eszmék meggyőződéses prófétanemzedékének tervszerű felkészítését célozzák. A hitből élő önnevelő ember, aki a könyvekben buzdítást keres arra az ösztönszerű magasba vágyásra, amely Isten ajándékaként minden egészséges ifjúlélek mélyén szunnyad, — csalódottan teszi le ezeket a könyveket, mert az életünket irányító magasabb erőknek, a kegyelmeknek számításon kívül hagyását és a tehetségeket osztó Istentől való, számunkra bántó elrugódzást talál bennük. Mégis érdemes megfigyelni, mennyire felfigyel az ifjúság ezekre a könyvekre, — hiszen a fiatal léleknek jólesik, ha férfinak tekintik s ha testi és szellemi érése idején már figyelmeztetik arra, hogy sokat vár tőle az Isten, a haza és az emberiség.

Lantos-Kiss Antal - E ​fiúból pap lesz!
E ​könyv szerzője nem fél attól, hogy a papi élet mély kérdéseinek föltárásával rosszat tesz és visszarettenti a fiatalokat a kemény hivatás vállalásától. A mai fiatalság lelkén amúgy is eléggé kiverődik a valóságérzék, a földön járó, de ég felé tájékozódó józan idealizmus. Ifjúságunk eléggé láthatja, hogy a pap útja nincs rózsákkal telehintve, nem borul lábai elé a gondtalan élet és jólét süppedő szőnyege! Háborús időket élünk, amikor senki sem láthatja előre az események kimenetelét. Annyi biztos, hogy a papságra mindenképpen nagy szerep vár a megváltozott körülmények között is. A kilátások azonban egyáltalán nem kecsegtetők és vigasztaló hatásúak a gyávák és ijedősek számára! Dolgozni szinte idegösszeroppanásig, igénytelennek lenni és felkészülni a nélkülözések idejére, elszántan, még az üldöztetésre és vértanúságra is készen, a krisztusi elvek és igazságok alapján tántoríthatatlanul állni: ez a mai kor papjának programja. Első pillantásra látható, hogy az ilyen élet nem a puhányoknak, kényelmeseknek és gyáváknak való! Ide vállalkozó szellemű, teherbíró, életrevaló ifjak kellenek, akiket hősies harci kedv és önfeláldozás tüzesít!

Lantos-Kiss Antal - Igét ​váró fiúk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lantos-Kiss Antal - Mi ​inasok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lantos-Kiss Antal - Tiszta ​munkáskéz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók