Ajax-loader

Vásárhelyi István könyvei a rukkolán


Vásárhelyi István - Magyarország ​halai írásban és képekben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Vásárhelyi István - Kun Miklós - Amatőrfilmes ​zsebkönyv
Az ​amatőrfilmes szakirodalomban egyedülálló mű kerül most az olvasó kezébe.A szerzők ugyan nem törekedtek teljességre, mert az egy zsebkönyv terjedelmébe talán el sem férne, mégis ez a munka tartalmazza mindazt, ami ma fontos lehet az amatőrfilmezők népes tábora számára.A könyv összefoglalja mindazt, ami az amatőrfilmezés történetéből, kezdettől napjainkig, érdekes és számottevő.Tárgyalja a filmezés alapismereteit, ezt követőleg részletes összefoglaló műszaki tájékoztatást ad az egyes géptípusokról, ugyanakkor részletesen ismerteti a fölszerelési kellékek gyakorlati felhasználásának területeit is.Betekintést ad a filmkészítés műhelytitkaiba, ismerteti az egyes film-műfajok sajátosságait és azok alkalmazási lehetőségeit az amatőrök számára.Kiegészítésül tartalmazza még a filmszakma szakkifejezéseinek gyűjteményét, szómagyarázattal, végül adja a szakkifejezések német, angol, francia szóváltozatait is.Mindenesetre a könyv hasznos segítőtársa lesz minden amatőrfilmes olvasónknak a további filmes tevékenysége során.

Vásárhelyi István - Filmfeliratok ​készítése
Az ​amatőr filmezés hazánkban igen elterjedt szórakozás. A filmek témaválasztása a családi és útifilmektől kezdve a játék-és animációs filmek legkülönfélébb változatáig a fejlődésnek színes és sokrétű képét mutatja. A filmek művészi formája és tartalma , amint a gyakorlat is bizonyítja, általában megfelel a filmművészet írott és íratlan törvényeinek és követelményeinek. Kifogás leginkább a feliratokkal kapcsolatokban merül fel. Az amatőr filmezők ugyanis filmjeiknek nagy részét olyan feliratokkal mutatja be, amelyek nélkülözik az alapvető esztétikai követelményeket. Másrészt a grafikai-tipográfiai követelményeknek egyébként megfelelő feliratok is különféle felvételtechnikai hibák miatt gyakran nem felelnek meg teljes mértékben rendeltetésüknek. A filmfeliratok rendeltetése a filmet a nézőknek bemutatni, megmagyarázni. Ezért is nevezik a feliratokat a film névjegyének. Ez a megállapítás ugyan már közhelynek hat, de azért még napjainban, a hangosfilm és a televízió korszakában is helytálló. A filmfeliratok minden filmnek, így az amatőr filmeknek is megkövetelt tartozékai és nélkülözhetetlen kellékei, amelyeket a hang: a narrátor sem tud pótolni. Művészi értelemben nem tehetünk különgséget az amatőr és a hivatásos filmek között. Mindkettőre ugyanazok a dramaturgiai és technikai követelmények érvényesek. Az amatőr filmezők tőlük telhetően igyekeznek is eleget tenni ezeknek a követelményeknek. Éppen ezért elgondolkoztató, hogy a sok fáradsággal létrehozott filmalkotást, annak kerek egységét miért éppen a feliratok hevenyészett kivitelével bontják meg, illetve rontják el. A hiányosságokért magától értetődően a film készítőjét marasztalják el. Az sem mentség, hogy az amatőr filmező egy teljes filmgyárat, filmstúdiót utánoz a maga szerény eszközeivel. Alkotásainak művészi értékét még csak tudja biztosítani, de technikai téren feltétlenül hátrányos helyzetben van. Így - ellentétben az amatőr filmekkel - a vetítésre kerülő profi filmekben nem láthatók pl. hibás ragasztási helyek, különböző fedettségű, túl- vagy alulvilágított jelenetek, kép-hang elcsúszások és más egyéb hiányosságok. Ugyanezt a szintet kell az amatőr filmezőknek is elérnie, annak ellenére, hogy vállaira nemcsak a művészi, hanem a technikai kivitel gondjai is nehezednek. A technikai kivitel gondjai is nehezednek. A technikai problémák közé sorolható a filmfeliratok készítése is, amelynek titkai az a (magyar amatőrfilm-szakirodalomban első önálló) könyv kívánja az Olvasó előtt felfedni. Ebben a műben a feliratkészítés művészi-technikai részleteinek ismertetése az egyszerű, mindenki által elkészíthető feliratokra szorítkozik. Az alapismeretek birtokában az Olvasó már képes lesz saját kézügyességének és ízlésének megfelelően más, kifogástalan feliratok készítésére is. Az ábrák, illetve a feliratminták elsősorban a betűrajzolásban gyakorlatlan amatőr filmezőknek adnak tájékoztatást, iránymutatást. Minden esetre érvényes kiviteli terveket és megoldásokat adni amúgy sem lehet, mert a filmfeliratok szövege és elrendezése filmenként a cselekmény, a mondanivaló szerint változik. A mű célja az önálló munkára serkentés. Ezért az Olvasó kerülje el a szolgai másolást, és feliratait a példák nyomán, de saját ötletei, elképzelései szerint készítse, képességeinek és a rendelkezésre álló technikai lehetőségeknek megfelelően.

Vásárhelyi István - A ​keskenyfilmezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vásárhelyi István - Keskenyfilmezés
Egyre ​többen foglalkoznak a fotóamatőrök közül mozgófilm-felvételekkel. Könyvünk ezeknek ad eligazítást a gépválasztás, a negatívanyagok, a felvétel technikája, a film kidolgozása, vágása, összeállítása szempontjából. Részletesen tárgyalja a közönséges fényképezés és a mozgófényképezés közötti témabeli, esztétikai és technikai különbségeket, és a mozgófényképezés érdekes ágát, a trükkfilm mindhárom faját: a rajzfilm, az árnyfilm és a bábfilm készítését. A könyv a "Fotókönyvtár" második száma, 80 ábrával, 16 táblázattal, 19 recepttel és 11 számpéldával.

Vásárhelyi István - Trükkfilm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vadász János - Vásárhelyi István - Filmezzünk ​így
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók