Ajax-loader

Harcsás Judit könyvei a rukkolán


Harcsás Judit - Segítő ​szó
A ​kötet szerzője Harcsás Judit és társzerzői kiemelten fontosnak tartják olyan emberek, közösségek napi élethelyzetek bemutatását, amely azokról az embertársainkról szól, akik valamilyen oknál fogva az átlagosnál nehezebben élnek. Szegények, sérültéggel élők - mozgássérültek, vakok, siketek – és értelmi fogyatékossággal élők napi gondjaival találkozhat az olvasó, miközben a könyvben megoldási módokat, attitűdöket, segítő modelleket is talál. A kiadványban bemutatkoznak a megye bentlakásos intézményei, visszatekintés szól a 2007-es év témát érintő évfordulóira, a legújabb gyógyítási módokra, s eközben végig úgy érezhetjük: a legfontosabb mindig az egymás iránti empátia, az odafordulás, amelyet nem szabad veszni hagyni nem az esélyévben, sem 2008-ban, sem pedig azután. Szülők, családok élethelyzetei villannak fel, de bőséges információ szól a civil szervezetekről, tevékenységükről. A kötet a Segítőház Alapítvány gondozásában lát napvilágot, ezen a héten készül el, a borító Horváth János munkáját dicséri.

Harcsás Judit - Ovivár
"Harminckét ​levél fogalmazza meg minden édesanyának a gyermekáldás nehézségekkel átszőtt szüntelen örömét, azt, hogy a gyermek egyszerre jelképe a gyámoltalanságnak, a gyengeségnek, az ártatlan tisztaságnak, nyitottságnak és már születésétől hordozója egyéniségének... Igen, ezt minden édesanya átérzi, hiszen kitörölhetetlen emberi érzés a szülői szeretet, de hogyan testesítjük meg szeretetünket? Válogatott márkás ruhákban, nassolásban, rengeteg zsebpénzben, amolyan "kidekázott", forintosított szeretetben? A mai világban könnyen elengedjük gyermekünk kezét, pedig szeretne velünk játszani, meséinket hallgatni, nyitott kis életük részesévé tenni bennünket... Hagyjuk, ha nem, miért hagyjuk? Harcsás Judit könyve a helyes, bölcs, megértő szeretet lírája, útmutatást ad a XXI. században élő dolgozó, küzdő anyáknak, hogyan ismerjék meg gyermeküket, milyen legyen a vigyázó, óvó, anyai szeretet." (Szuchy Erzsébet)

Harcsás Judit - Gallai Rezső - Embermesék
Minden ​történetben üzenet rejtezik. Mindegyikben ott a csoda: életünk. A láthatatlan forgatókönyvbe komponált események, döntések - olykor kilátástalannak tűnő, máskor boldog-emelkedett - egymásutánja. Mindegyikben ott a rend, s miként a mesékben, a végén minden jóra fordul... Gallai Rezső 2011-ben hivatalosan is Magyarország legidősebb embere 107 évével. Fordulatokban gazdag életútjába nyújt betekintést a könyv.

Harcsás Judit - Pokoljárók
: ​"... nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, mert a forgatókönyvet szerencsére nem mi írjuk. Legfeljebb jósággal, szeretettel viseltethetünk a másik bánata vagy öröme iránt, megpróbáljuk megérteni, segíteni a szenvedésben. Csakhogy: ha a szívünkre tesszük a kezünket, pontosan tudjuk, a mai világ nem a megértésről, az empátiáról, sokkal inkább a csörtetésről, a könyöklésről szól. Pedig jó lenne, ha olykor csöndes szemlélőként nem tennénk mást, mint kézen fognánk a szenvedélybeteget, enni adnánk az éhesnek, felolvasnánk egy szép történetet az egyik idősotthonban és egyáltalán: észrevennénk, hol lehet szükség ránk. Nem pénzért, fizetségért, csak úgy, Emberségből, még akkor is, ha mások megmosolyognak, legyintenek, hogy ez már megint... Az idei, a 2010-es a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve. Lehetnénk kicsit jobbak. Nem a dátumért. Nem is az uniós évért, meg a felhívások miatt. Legalább annyira magunkért, mint másokért."

Harcsás Judit - Anyukönyv
"... ​még csak gondolatban dajkáltalak, többen tapintatosan figyelmeztettek a koromra, hogy búcsút inthetek a pályámnak, és különben is: ma gyereket vállalni kész anyagi csőd. Lehet, hogy akkoriban nagy huzat járt a fülem körül, mert a tanácsok egyszerűen nem érdekeltek. Hallgattam és belül mosolyogtam. Akkor is, amikor már biztosan tudtam, hogy érkezel. Hát valahogy így kezdődött. Közben nőttél, idővel válaszoltál, és egyre fontosabbak lettek ezek a beszélgetések. Ehhez ki-ki hozzáteheti, megírhatja a maga élményeit, hogy azután pár év múlva ezeket a lányának, fiának, unokájának megmutathassa, kezébe adhassa. Az Anyukönyv így lehet a család könyve."

Kollekciók