Ajax-loader

Sylvia Plath könyvei a rukkolán


Sylvia Plath - Az ​ötvenkilencedik medve
Sylvia ​Plath verseivel (Zúzódás) és Az üvegbúra című regényével vált világhírűvé, kritikusai azonban kezdettől novelláit ítélték a legjobbnak. Ezek a novellák, amelyekből csaknem húszat tartalmaz a válogatás, látszólag teljesen jelentéktelen írások: egy fiú és egy lány buszon utaznak, s arról beszélgetnek, vajon be kellene-e csukni a jármű ablakát; egy házaspár az amerikai nemzeti parkok egyikében medvéket figyel és számol össze; egy kisebb társaság egy tetováló mesterember munkáját tanulmányozza; néhány kislány belép gimnáziumuk Lányegyletébe, s ehhez egy kis tréfás próbát kell kiállniuk; egy londoni házban bizonyos kellemetlenségeket okoz a szokatlanul csapadékdús tél; egy fiatal párnak parkírozási díjat kell fizetnie, és ezt igazságtalannak érzik stb. Ilyen és hasonló történeteket mond el az írónő, és a gyanútlan olvasó esetleg nem is jön rá, hogy mi értelme lehet mindennek. Hisz nem történik szinte semmi, nem "derül fény" semmire, nincs poén, nincs csattanó, nincs magyarázat. Ám éppen ebben áll Sylvia Plath prózaművészete: a banális, mindennapi, látszólag minden jelentőség nélkül való életdarabkákból bontja ki az írónő azt a világképet, amely semmilyen tanítást nem tartalmaz, amelyből nem következik semmi, "csak" az, hogy a világ végtelenül törékeny és esendő; hogy az emberi gesztusok nem vezetnek sehová, hogy az érzelmeknek mindegy, milyen tárgyra vagy személyre, lényegesre vagy lényegtelenre irányulnak; hogy a vízcseppben benne van a tenger; hogy egy férfi vagy egy nő, egy élethelyzet, egy sors teljessége megmutatkozhat (és Plathnál meg is mutatkozik) minden egyes tettben, szóban, látszólag teljesen közömbös gesztusban. Csodás, legfeljebb is csak Csehovhoz vagy Mansfieldhez hasonlító írásművészettel kápráztat el az írónő - elbeszélései minden érett, igazi olvasónak maradandó élményt nyújtanak.

Sylvia Plath - The ​Letters of Sylvia Plath - 1940-1956
A ​major literary event: the first volume in the definitive, complete collection of the letters of Sylvia Plath—most never before seen. One of the most beloved poets of the modern age, Sylvia Plath continues to inspire and fascinate the literary world. While her renown as one of the twentieth century’s most influential poets is beyond dispute, Plath was also one of its most captivating correspondents. The Letters of Sylvia Plath is the breathtaking compendium of this prolific writer’s correspondence with more than 120 people, including family, friends, contemporaries, and colleagues. The Letters of Sylvia Plath includes her correspondence from her years at Smith, her summer editorial internship in New York City, her time at Cambridge, her experiences touring Europe, and the early days of her marriage to Ted Hughes in 1956. Most of the letters are previously unseen, including sixteen letters written by Plath to Hughes when they were apart after their honeymoon. This magnificent compendium also includes twenty-seven of Plath’s own elegant line drawings taken from the letters she sent to her friends and family, as well as twenty-two previously unpublished photographs. This remarkable, collected edition of Plath’s letters is a work of immense scholarship and care, presenting a comprehensive and historically accurate text of the known and extant letters that she wrote. Intimate and revealing, this masterful compilation offers fans and scholars generous and unprecedented insight into the life of one of our most significant poets.

Sylvia Plath - Letters ​Home
Letters ​Home represents Sylvia Plath's correspondence from her time at Smith College in the early fifties, through her meeting with, and subsequent marriage to, the poet Ted Hughes, up to her death in February 1963. The letters are addressed mainly to her mother, with whom she had an extremely close and confiding relationship, but there are also some to her brother Warren and her benefactress Mrs Prouty. Plath's energy, enthusiasm and her passionate tackling of life burst onto these pages, providing us with a vivid and intimate portrait of a woman who has come to be regarded as one of the greatest of twentieth-century poets. In addition to her capacity for domestic and writerly happiness, however, these letters also hint at Plath's potential for deep despair, which reached its crisis when she holed up in a London flat for the terrible winter of 1963.

Sylvia Plath - The ​Collected Poems
The ​aim of the present complete edition, which contains a numbered sequence of the 224 poems written after 1956 together with a further 50 poems chosen from her pre-1956 work, is to bring Sylvia Plath's poetry together in one volume, including the various uncollected and unpublished pieces, and to set everything in as true a chronological order as is possible, so that the whole progress and achievement of this unusual poet will become accessible to readers.

Sylvia Plath - A ​mindegy-öltöny
A ​szürke dobozban, a fehér selyempapírtól ölelve egy pihe-puha bolyhos vadonatúj mustársárga öltöny feküdt. A három rézgombja úgy ragyogott, mint három apró tükör, és a hátán is volt két rézgomb, és egy-egy rézgomb csillogott a mandzsettáján is..." Igazi irodalmi csemegét tart a kezében az olvasó: a modern angol irodalom neves költője, a Pulitzer-díjas Sylvia Plath olyan oldalát mutatja meg ebben az elbűvölően kedves, bohókás mesében, amit kevesen ismernek. Jólesz Maxi családjában mindenkinek van öltönye. Vajon végre Maxi is megkaphatja álmai öltönyét?

Sylvia Plath - Naplók
Sylvia ​Plath a nagyközönség számára elsősorban a szerencsétlen sorsú amerikai költőnő. A tragédia ott kísért a vívódó kamaszlány, a lelkes diák, majd tanár, a szerelmes asszony és fiatal anya, a tehetségét próbálgató költő és író minden sorában. A napló mégis csupa élet és szín, az életút tényei pedig megdöbbentően átlagosak. Nincs botrány, komoly kilengés, egy fiatal lány, majd nő keres és talál magának helyet a világban. Keményen megdolgozik érte. A kétségbeesett boldogságkeresés, a házalás önmagunkkal és vélt vagy valódi értékeinkkel, valamennyiünk története.

Sylvia Plath - Az ​üvegbura / Mary Ventura és a Kilencedik királyság
"Furcsa, ​fülledt nyár volt, azon a nyáron ültették villamosszékbe Rosenbergéket, és én nem tudtam, mit keresek New Yorkban." Egy idegösszeomlás története kezdődik ezekkel a szavakkal. A tizenkilenc éves Esther Greenwoodnak Amerika tálcán kínálja a karriert: felveszik ösztöndíjjal a legjobb iskolába, majd tizenkettedmagával megnyeri egy divatlap pályázatát, egy hónapra New Yorkba kerül, fogadások, díszebédek, hírességek forgatagába. Csakhogy ő valami többet és tisztábbat vár a társadalomtól, mint az őtőle, és ezért nem tud beilleszkedni a nagy gépezetbe. "Nagyon-nagyon csendesnek és üresnek éreztem magam, akár egy tornádó magja, ahogy csak sodródik kábultan a körülötte tomboló pokoli zűrzavar legközepén." A történet ennek a baljós hasonlatnak a kibontakozása, a betegség első tüneteitől a közönyös pszichiáter kontárul alkalmazott elektrosokk-terápiáján át a hajszál híján sikeres öngyilkosságig. Végül a gyógyulás tétova stációi következnek, az életbe visszavezető út lehetőségét sejtetve - ami a valóságban tragikusan ideiglenesnek bizonyult. Mert Az üvegbura önéletrajzi mű: az újabb angol-amerikai líra talán legeredetibb tehetségének egyetlen nagyobb szabású prózai alkotása. Megjelenésének évében Sylvia Plath öngyilkos lett. "- De mi az a Kilencedik királyság? - Az a tagadás királysága, a fagyott akaraté. Ha odaér a Kilencedik királyságba, nincs visszatérés." Homályos, szimbolikus, több megfejtést rejtő mese a Mary Ventura és a Kilencedik királyság rövidke története.

Sylvia Plath - Naplók ​1950-1962
"Sylvia ​Plath naplóinak szöveghű kiadása önmagáért beszél. A költő tizenegy évesen kezdett naplót írni, és haláláig, azaz harmincéves koráig folytatta a naplóírást. Ez a könyv az 1950 és 1962 közötti, felnőttkori naplókat tömöríti. A szöveg a northamptoni Massachussettsben, a Smith College Sylvia Plath-gyűjteményében őrzött, huszonhárom eredeti kézirat pontos és teljes másolata. A kézírásos füzetek és gépelt lapok dokumentálják Sylvia Plathnak a Smith College-ban, illetve a cambridge-i Newnham College-ban töltött diákéveit, Ted Hughesszal kötött házasságát, és azt a két évet, melyet írással, tanítással töltött New Englandben. A kiadást néhány, 1960-62-ből származó naplótöredék egészíti ki." (Karen V. Kukil)

Sylvia Plath - Johnny ​Panic and the Bible of Dreams
"What ​I fear most, I think, is the death of the imagination.... If I sit still and don't do anything, the world goes on beating like a slack drum, without meaning. We must be moving, working, making dreams to run toward; the poverty of life without dreams is too horrible to imagine."-- Sylvia Plath, from Notebooks, February 1956 Renowned for her poetry, Sylvia Plath was also a brilliant writer of prose. This collection of short stories, essays, and diary excerpts highlights her fierce concentration on craft, the vitality of her intelligence, and the yearnings of her imaginaton. Featuring an introduction by Plath's husband, the late British poet Ted Hughes, these writings also reflect themes and images she would fully realize in her poetry. Jonny Panic and the Bible of Dreams truly showcases the talent and genius of Sylvia Plath.

Sylvia Plath - The ​Letters of Sylvia Plath - 1956–1963
The ​second volume in the definitive, complete collection of the letters of Pulitzer Prize-winning poet, Sylvia Plath, from the early years of her marriage to Ted Hughes to the final days leading to her suicide in 1963, many never before seen. One of the most talented and beloved poets, Sylvia Plath continues to fascinate and inspire the modern literary imagination. The tragedy of her untimely death at age thirty, almost fifty-five years ago, has left much unknown about her creative and personal life. In this remarkable second volume of the iconic poet and writer’s collected letters, the full range of Plath’s ambitions, talents, fears, and perspective is made visible through her own powerful words. As engaging as they are revealing, these remarkable letters cover the years from 1957 to 1963. They detail the last six tumultuous and prolific years of her life, covering her marriage to Ted Hughes, the births of her children Frieda and Nicholas, her early success, including the publication of the classic The Bell Jar, and her ongoing struggle with depression. The first compendium of its kind to include all of Plath’s letters from this period, The Letters of Sylvia Plath Volume 2 offers an intimate portrait of the writing life and mind of one of the most celebrated poets in literary history.

Sylvia Plath - Sylvia ​Plath versei
Sylvia ​Plath 1932-ben született Bostonban, és 1963-ban öngyilkos lett Londonban. Első verseskötete és a később oly sok kiadást megért, magyarul is nagy sikerű önéletrajzi ihletésű regénye, Az üvegbura jószerivel észrevétlen maradt. Halála után gyors egymásutánban megjelent köteteiben mutatkozott meg immár széles körű és tartós feltűnést keltve az a nagy költő, akinek hátborzongatóan érzékletes, a vizionárius képzeletet metszően éles iróniával ellenpontozó, hatalmas érzelmi erejű és briliáns technikával megformált költészete ma már vitathatatlanul az amerikai líra élvonalába tartozik, élete és halála pedig része a korszak legendáriumának. 2001-ben magyarul megjelent Ted Hughes Születésnapi levelek című kötete, amelyben az angol költő, Sylvia Plath férje kettejük tragédiába torkolló házasságát úgy dolgozza fel költői formában, hogy Plath számos önéletrajzi fogantatású versét mintegy újraírja, megidézve hátterüket, ahogyan ő átélte. Magának Sylvia Plathnak a válogatott versei jóval korábban, 1978-ban jelentek meg magyarul, Tandori Dezsõ fordításában. Most újabb fordítók bevonásával kibővített válogatásban szembesíthetjük egymással a kétféle változatot, a két költészetet – persze csak ráadásképpen. A fő dolog, hogy Sylvia Plath költői életművének java újra – új válogatásban és egy-egy híres vers több fordításban is – hozzáférhetővé válik magyarul. Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket összeállította: Lázár Júlia

Sylvia Plath - The ​Journals of Sylvia Plath
The ​23 journals detail her adult life: student days at Smith College, her time at Cambridge University where she met and later married the poet Ted Hughes, the two years spent living in New England and life in Devon, including the birth of their children, before the marriage broke down in 1962.

Sylvia Plath - The ​Unabridged Journals of Sylvia Plath
A ​major literary event--the complete, uncensored journals of Sylvia Plath, published in their entirety for the first time. Sylvia Plath's journals were originally published in 1982 in a heavily abridged version authorized by Plath's husband, Ted Hughes. This new edition is an exact and complete transcription of the diaries Plath kept during the last twelve years of her life. Sixty percent of the book is material that has never before been made public, more fully revealing the intensity of the poet's personal and literary struggles, and providing fresh insight into both her frequent desperation and the bravery with which she faced down her demons. The complete Journals of Sylvia Plath is essential reading for all who have been moved and fascinated by Plath's life and work.

Sylvia Plath - Ariel
This ​all-new edition of Sylvia Plath's shattering final poems--with a foreword by Robert Lowell--will appear during National Poetry Month.

Sylvia Plath - Selected ​Poems
Sylvia ​Plath is one of the defining voices in twentieth-century poetry. This classic selection of her work, made by her former husband Ted Hughes, provides the perfect introduction to this most influential of poets. The poems are taken from Sylvia Plath's four collections Ariel, The Colossus, Crossing the Water and Winter Trees, and include many of her most celebrated works, such as 'Daddy', 'Lady Lazarus' and 'Wuthering Heights'.

Sylvia Plath - Collected ​Poems
Containing ​everything that celebrated poet Sylvia Plath wrote after 1956, this is one of the most comprehensive collections of her work. Edited, annotated, and with an introduction by Ted Hughes.

Sylvia Plath - Zúzódás
"Halála ​valahogy beletartozik a képzelet kockázatába..." - írta Robert Lowell, amikor régi tanítványa, Sylvia Plath, a újabb angol-amerikai líra talán legeredetibb tehetsége 1963-ban öngyilkos lett. A hátrahagyott életművet George Steiner így méltatta: "Sylvia Plath költészete: legenda; közösségi érték és egyedülálló különlegesség. Megtalálható benne a kor érzelemvilágának pontos lenyomata, s ezzel együtt valami hasonlíthatatlan, makulátlan, kemény tökéletesség... A versek veszedelmes kockázatot vállalnak; a véghatárokig feszítik Sylvia Plath eredendően tárgyilagos, önemésztő érzékenységét. Keserű diadalt bizonyítanak, a költészetét, mely képes rá, hogy a valóságnak odakölcsönözze a képzelet maradandóbb nagyszerűségét." Sylvia Plath, pályája csúcsán: harmincegy éves, kétgyermekes amerikai asszony, és időtlen, görögtisztaságú tragédiahősnő. Alakját közel érezzük magunkhoz, és csillagtávolinak.

Sylvia Plath - The ​Bell Jar
The ​first and only novel by Sylvia Plath, originally published in 1963. When Esther Greenwood wins an internship on a New York fashion magazine in 1953, she is elated, believing she will finally realise her dream to become a writer. Instead she finds herself spiralling into depression and eventually a suicide attempt, as she grapples with difficult relationships and a society which refuses to take women’s aspirations seriously.

Sylvia Plath - Az ​üvegbura
A ​tragikusan fiatalon, harmincévesen elhunyt Sylvia Plath (1932-1963) Az üvegbúra című, javarészt önéletrajzi ihletésű, de fiktív részleteket is tartalmazó regényében egy rendkívül tehetséges, ám súlyos pszichés problémákkal küszködő amerikai egyetemista lány - Esther Greenwood - portréját festi meg. Bár első pillantásra Esther a sors kegyeltjének tűnik (nemcsak hogy remek iskolába járhat, de lehetőséget kap arra is, hogy egy hónapig gyakornokként dolgozhasson egy híres New York-i divatlapnál), valójában egyre csak vergődik, fuldoklik az őt körülvevő világ "üvegbúrája" alatt. A depressziója és öngyilkossági kísérlete miatt egy ideig elmegyógyintézetben kezelt (egyebek között elektrosokk-terápiának is alávetett) fiatal lány végül elindul a gyógyulás útján - nem úgy, mint az Esther történetét megíró Sylvia Plath, aki Az üvegbúra megjelenésének évében lett öngyilkos.

Kollekciók