Ajax-loader

Hárs László könyvei a rukkolán


Hárs László - Pipapó, ​gyere velem metrózni!
Közlekedésünk ​legmodernebb és legfontosabb eszközével, a metróval ismerkedik meg Prücsi, amikor a mesebeli nagyapóval útra kel. Megfigyeli a mozgólépcső működését, megtanulja használatát. Pipapó még a kis földalatti és a nagy metró közti különbségről is felvilágosítja. A könyv Kondor Lajos színes rajzaival, fotómontázsaival jelenik meg, az új, gazdag kivitelű Gyere velem sorozatban, mely az óvodásoknak mutatja be az őket körülvevő világot, mulatságos kerettörténetben.

Hárs László - Biri ​és Bori
Hárs ​László nagy sikerű regényének harmadik kiadása lányokról szól lányoknak. Illetve: különösképpen egy lányról, aki egy személyben két szerepet játszik: önmaga ikertestvére is. Boróka Biri szerény, vidám vidéki kislány, aki az egyik budapesti tér huligánjainak szemtelenkedéseiért úgy fizet, hogy maga huligánabbnak, szemtelenebbnek tetteti magát minden huligánnál... Hogyan játssza el két szerepét, és hogyan diadalmaskodik végül Biri igazi "énje" a nyegle Bori felett - erről szól a regény, melyben vidám és ábrándos, hangos és halk, jó modorú és modortalan pesti fiúk és lányok ismerhetnek magukra a kalandos történet olvasása közben.

Hárs László - Jutka ​és a cseretündér
Hol ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy Meseország, ahol a tündérek és más meselények egy szép napon azon tűnődtek el, hogy miért is nincs náluk idegenforgalom. Az emberek hegyek közé vágynak? Hát hol akad párja a kásahegynek és az üveghegynek? Tenger mellé vágnak? Van-e különb bármi az Óperenciás-tengernél? A csodás erdőt kedvelik? Hol találnának csodálatosabbat, mint a kerek erdő? Ezért aztán a kakaslábon forgó tündérrádióban, a tizenhéterez-ötszázhatvanhét és fél méteres hullámhosszon meghirdették a Ki mit tud Tündér- és Meseországról? vetélkedőt. A boldog nyertes jutalma: két hét üdülés az egyesített Tündér- és Meseországban. Ki nyerte el az első díjat? Csutka Jutka. És vajon megérdemelte-e? Hát a cseretündér hogy találta fel magát az emberek között? Az égből pottyant nagyapa és más mesék, meseregények és gyerektörténetek vidám kedvű, népszerű írója, Hárs László éppen ezt meséli el új, mulatságos kisregényében, melyet ismét Heinzelmann Emma grafikusművész vidám, ezerötletű illusztrációi díszítenek.

Hárs László - Hol ​voltam, hol nem voltam
"Hol ​voltam, hol nem voltam, nem voltam sehol másutt, mint az ágyamban" - meséli magának magáról Buci, hétéves, első osztályos tanuló. És éppen lámpaoltás idején meséli, amikor csöppet sem álmos, hanem kedve van a meséhez, nem is akármilyenhez, hanem a saját meséjéhez. Hogy mi történik buci királyfival, amíg a közértben baracklekvárral megszelídíti az vad oroszlánt, egyens útra tereli a piros autót, átvezeti a kocsiúton az ősz öregembert, és más _jótettért jót várj_ dolgokat cselekszik, míg végül megmenti Pirók Zsuzsit - azt megtudhatja minden hétéves gyerek, aki maga is szívesen mesél lámpaoltás idején saját magának, saját magáról. Würtz Ádám színes, mulatságos, izgalmas rajzai még élvezetesebbé teszik a kisiskolásoknak szóló vidám történetet.

Hárs László - Csupa ​elalvás előtti mese
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hárs László - Győztes ​kerestetik
Fekete ​árnyékból szőtt fekete lombkoronák között két fekete árnyék surran nesztelenül. A két árnyék hirtelen eltűnik, majd egy bizonyos sátor bizonytalan körvonalai mögött bújik elő ismét. A kíváncsi szemlélő lassan ismeri fel a rejtelmes figurákban a regény hőseit. Pedig ezek a hősök - regényhősök - csak azért surrannak, rebbennek, szökkennek a sötétben, hogy elindítsák a bonyodalmat. A bonyodalmat, mely egy hadüzenettel kezdődik, aztán hadiállapottal folytatódik... Végül minden tisztázódik, s a győztes elnyeri a pálmát - a legyőzött részére. A mindvégig mulatságos úttörőregényt, mely második kiadásban jelenik meg, Kassovitz Félix tréfás, vidám rajzai díszítik.

Hárs László - Az ​egyetlen tündér
Hol ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, aki kapta magát és világgá ment, hogy megkeresse az igazi, egyetlen tündért. Ment mendegélt, hegyen-völgyön, találkozott is minden fajta tündérrel, a szerencse tündérével, a lakatosműhely tündérével, de azt, akit keresett nem lelte sehol sem. Ezen aztán nagyon elszomorodott, s amint lehajtott fejjel baktatott az utcán, egy pirinyó kislány szemében megpillantotta az igazi, az egyetlen tündért, amint ott ült a kislány szembogarának a peremén és lógázta apró lábát. Tőle tudta meg, hogy az egyetlen tündér az emberek szívében lakik, és egy-egy könnycseppel gördül ki néha a szemük peremére. Az író, aki meglelte saját szívében is a tündért, hazasietett és megírta mindazt, amit ettől a tündértől, madaraktól, állatoktól, fáktól, szelektől, gyerekektől, tárgyaktól hallott, és a kisfiúknak, kislányoknak, ha elolvassák,szemük sarkában is ott ül majd az egyetlen tündér és vidáman lógázza a lábát.

Hárs László - A ​hótündér
„Hol ​volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú. Ez a kisfiú kinézett az ablakon, és rögtön látta, hogy az éjszaka a földön járt a Hótündér, mert ameddig a szem ellátott, mindent, de mindent Szép fehér hótakaró borított, és a szép fehér hótakarón még délben is tisztán látszott a tündér jégcsizmácskájának sok apró nyoma. Az ablakpárkányon fehérlő hópárna még azt is elárulta, hogy a Hótündér még oda is felröppent.” Hárs László mesei melegsége szinte egyedülálló mai gyerekirodalmunkban. Ő az az író, aki — Andersen szellemében — minden pici tárgyban, létező és nem létező holmiban meglátja a szeretetre méltó, a valóság szemszögéből igazzá váló meseit. Az Óvodások Könyvespolca sorozatban két olyan hótündérről, jégcsapba zárt tündérről szóló hó-mese jelenik meg, mely a gyerekek számára a vidám téli világot még gazdagabbá, még színesebbé teszi. Würtz Ádám művészi-vidám-eleven rajzai pedig meseibbé s „óvodássá” teszik a történeteket.

Hárs László - Az ​égből pottyant nagyapa
Kázmér ​egész különös nagyapa. Nincs se keze, se lába, se szája. Mégis jár-kel, és mégis beszél. Pedig egyébből sem áll, csak egy ütött-kopott keménykalapból, egy ócska esernyőből, egy rongyos sálból és egy pár lyukas sárcipőből. Unokája, Döci eszkábálta őt össze ezekből a limlomokból, amelyek napközben az ágy alatt hevernek. De éjszaka mégis belőlük kel életre Kázmér, és olyankor nagyapább minden nagyapánál. Igaz, nem fogja kézen az unokáját, hogy elvigye az állatkertbe, viszont elsétál vele Tintaországba meg az Elveszett, Elgurult Holmik Birodalmába. Igaz, nem vesz az unokájának csokoládét, de megajándékozza őt varázsigékkel és egyéb dolgokkal, amelyek boltban nem kaphatók. Akinek van odahaza ütött-kopott keménykalapja, ócska esernyője, rongyos sálja, lyukas sárcipője, az egyedül is szerkeszthet magának égből pottyant nagyapát, de nem biztos, hogy az annyi mindent tud majd, mint Kázmér. Így egyszerűbb, ha megkéri nagypapáját, hogy olvassa fel neki Kázmér és Döci történetét, amelyet Hárs László mesél erről a varázslatos és egyben humoros világról. Heinzelmann Emma illusztrációi teszik még tréfásabbá a kötetet, amely második kiadásban jelenik meg.

Hárs László - Igazán ​gyerekjáték
Könnyű ​kitalálni, hogy amire azt mondják: igazán gyerekjáték, az valójában valami igen bonyolult, sőt nehéz feladat. A sejtegyesület - amelyet az olvasók már jól ismernek a _Magy a gyerekek_ből - ezt a bonyolult, sőt nehéz feladatot mégis gyerekjátéknak tekinti. Pedig nem kevesebbről van szó, mint a háború végén romokban heverő Budapest újjáépítéséről. Igaz, Klimkó Gabiék a maguk részéről csak egészen kis részt vállalnak ebből: mindössze egy apró kis házikó rendbehozatalát, hogy Nagyanyónak, Szipónak és Milkának ismét otthona legyen. De még ehhez is rengeteg furfangra, ügyességre, ötletre és felnőtt barátaik segítségére van szükségük. S amíg a kis ház feltámad romjaiból, sok bonyodalomba keverednek, és maguk is sok bonyodalmat kevernek az új életre készülődő Budapesten. A ki olvasta a _Majd a gyerekek_et, az örömmel fogadja e sejtegyesület történetének folytatását. S aki elolvassa az _Igazán gyerekjáték_ot, az bizonyára kíváncsi lesz Klimkó Gabiék korábbi kalandjaira is.

Hárs László - Ezek ​a pesti gyerekek
Ezek ​a pesti gyerekek - ezt az abádiak mondogatják mind sűrűbben, hol elképedt, hol elismerő fejcsóválások közepette. S akikre mondják, azok a mi régi ismerőseink: a Majd a gyerekek és az Igazán gyerekjáték kis regényhősei, a sejtegyesület kitűnőségei, úgymint Klimkó Gabi, a nagysefcsik, Duci és a többiek. És hogyan kerültek ezek a pesti gyerekek Abádra 1945 nyarán? Elárulhatjuk, hogy nem vonaton, nem repülőgépen, még csak nem is autóbuszon, hanem egy ócska teherautón. De addig idehaza is sok kalandba keveredtek. Mindez 25 évvel ezelőtt történt, és pontosan úgy történt, ahogy az itt, ebben a könyvben áll - egészen a szerencsés befejezésig. Így hát minden jó, mert jó a vége. De a sejtegyesület történetének még nincs vége, amíg el nem mondjuk, hogyan lettek Gabiék úttörők, az első úttörők, de már nem Abádon, hanem ismét Budapesten.

Hárs László - 10X10=100 ​mese
"Éppen ​negyven éve vagyok meseíró, de idáig még egyetlen mesét sem sikerült kitalálnom. Azért, mert az igazi mesét nem lehet kitalálni, csak megtalálni. Hogy hol ? Hát mindenütt. A tündöklő napsütésben ugyanúgy, mint a koromsötét éjszakában. A zötyögő villamoson ugyanúgy mint a virágzó erdei tisztáson. Mert a világ telistele van csodával, varázslattal, azonkívül még bűvölettel is. Vagyis telis-tele van mesével. Itt röpködnek, itt suhannak, itt játszanak körülöttünk szüntelen. A lepkefogó háló mintájára de jó is lenne egy mesefogó háló, azzal mindenki annyi mesét foghatna magának, amennyi csak jólesik, és olyat, amilyet csak akar, tarkát, vagy hófehéret, tündéreset, vagy varázsosat. Nekem sem volt ilyen hálóm, negyven év alatt mégis jó sok mesét sikerült nyakon csípnem, egész gyűjteményem van belőlük. Ebből a gyűjteményből válogattam ki a tízszer tíz, vagyis száz legszebbet. Egy kicsit a gyerekek gyönyörködtetésére, de egy kicsit a magam örömére is. Hadd lássa mindenki, elolvasva vagy felolvasva, hogy az élet telis-tele van mesével" - így vall az író, és a Móra Kiadó örömmel nyújtja át az olvasónak a szebbnél szebb meséket, melyeket Würtz Ádám színes és fekete, vidám, derűs illusztrációi kísérnek.

Hárs László - Tététété
Hát ​ez mi a csuda lehet? Morzejel? Egy szó a marslakók nyelvén? Vagy egyszerűen csak dadogás? Egyik sem, hanem rövidítés. Teljes terjedelmében így hangzik: Tökéletes Távolbalátók Titkos Társasága. Még ettől se lettünk sokkal okosabbak. Azt ugyan mindenki tudja, mi egy titkos társaság. De vajon mi fán terem a tökéletes távolbalátó? Aki tudni akarja, az kénytelen elolvasni Hárs László új könyvét, mely két kisregényt tartalmaz. Az egyik regény a tététété, ez a fantasztikus humoros bűnügyi történet. Főszereplője és elmesélője Piskóta, feltaláló és kitaláló. Az egész mesét alighanem ő maga találta ki. Igaz őt viszont az író találta ki. A másik regény a Miénk az Erzsébet tér. A történet kis híján harminc évvel ezelőtt játszódik az akkori Erzsébet téren, ahol igazi talpraesett pesti gyerekek elszánt és mulatságos harcot vívnak a Sárga Rém ellen. És győztek, mert velük volt az igazság. Hárs László, a Majd a gyerekek, a Fordított esztendő, a Győztes kerestetik, a Biri és Bori népszerű szerzője, két új kis regényében ismét annak a derűs, fordulatos, fiatal hőseit ismertető és szerető írónak mutatkozik, akit ifjú olvasói megismertek és megszerettek.

Hárs László - Buci ​királyfi összes meséje
Tudjátok-e, ​ki az, aki nemcsak első osztályos tanuló és a szegény favágó legkisebb fia, hanem - főképpen - királyfi? Természetesen senki más, mint Buci. És ki az, aki esténként elalvás előtti mesét mond: maga, magának, magáról? Természetesen ugyancsak Buci, azaz Buci királyfi. És ki az, aki nem úgy kezdi a meséjét, hogy "Hol volt, hol nem volt...", hanem úgy, hogy: "Hol voltam, hol nem voltam?" Természetesen ez is Buci királyfi. És ki az, aki elalvás előtti meséiben elbánik a Vasorrú Bábával, a Hétfejű Sárkánnyal, a Toronyvári Királlyal, de még a Félszemű Kalózzal is, aki megmenti osztálytársnőjét, Pirók Zsuzsit, barátságot köt oroszlán-boroszlánnal, és egymaga tizenkét gólt rúg? A válasz megint csak: Buci királyfi. No és ki az, akinek minden izgalmas, vidám és kalandos meséjét - saját kitalálású verseit - Hárs László leírta, és ebben a mesekönyvben összegyűjtötte, hogy ti is megismerhessétek? Buci királyfi. Most már nem kérdés, hanem felszólítás következik. Jól nézzétek meg Heinzelmann Emma rajzait, milyen tréfásnak, mindenféle ici-pici félelemre, rossz kedvre fittyet hányónak látta ő Buci királyfi elalvás előtti képzelgéseit! Ezt a mulatságos könyvet pedig minden gyereknek, aki szeret elalvás előtt magáról magának mesélni, figyelmébe ajánlja a Móra Kiadó!

Hárs László - Nem ​leszek az unokád!
Már ​csak ilyen makacs fiú ez a Buci! Pedig nem más kínálkozik nagypapájául, mint a hatalmas Toronykirály, ráadásul neki ígéri társbérletbe a fele birodalmát. De hát Budinak van már két nagypapája is, meg aztán sietnie kell haza az élet vizével, hogy beteg kis barátnőjét, Pirók Zsuzsit meggyógyíthassa. Épp elég baja volt, amíg megszerette a csodás vizet, egész Hetedhétországot bejráta érte. Buci ugyanis magának mesél, és akkor lép át a sárkányok, táltosok és boszorkányok világába, amikor kedve támad rá. És melyik gyereknek ne támadna ilyesmire kedve? Hárs László itt is, akárcsak a Hol voltam, hol nem voltam című mesében, sok vidám, szép és tanulságos percet szerez kis olvasóinak, akik ezt a mesét a "Már tudok olvasni" sorozatban, szép kiállításban, Heinzelmann Emma pompás rajzaival kapják kézbe.

Hárs László - Majd ​a gyerekek
Ez ​a cím tulajdonképpen nem is cím, hanem titkos jelszó, és még annál is több ígéret. Akik kitalálták és titokban elsuttogták, a sejtegyesület tagjai, gyerekek voltak, de nem ám mai és nem is tegnapi, hanem huszonöt év előtti gyerekek. Azóta felnőttek, s be is váltották ígéretüket, hogy majd a gyerekek rendbe hozzák, felépítik, megjavítják, megszépítik a világot maguk körül. Mert arra a huszonöt év előttire alaposan ráfért mindez: dúlt háború, a fasiszta uralom alatt szenvedő Budapest romokban hevert, s a gonoszság és kegyetlenség tobzódott benne. A sejtegyesület gyermektagjai, Klimkó Gabi vezetésével harcba indultak, és a maguk módján küzdöttek az embertelenség ellen, míg eljött végre a várva várt felszabadulás. Hárs László kitűnő regénye huszonnégy évvel ezelőtt jelent meg először. A történetből azóta történelem lett, de a még szebb, még jobb holnapot ígérő titkos jelszó ma is változatlanul érvényes: Majd a gyerekek!

Hárs László - Mi ​is voltunk gyerekek
A ​háború már véget ért, de az igazi béke még nem kezdődhetett el, mert a béke sohasem akkor kezdődik, amikor véget ér a háború. Utána még sok és sokféle csatározás folyik. Ezekből veszik ki részüket a regény ifjú hősei és hősnői, akik régi és új ismerőseink: Klimkó Gabi, Komlós Duci, a Nagysefcsik és a többiek, beleértve Pamutot is. És mellékesen (vagy talán nem is mellékesen) a sejtegyesületből átalakulnak az egyik első magyar úttörőcsapattá. Vagyis háromszorosan hősies és háromszorosan kalandos történet ez: egybeesik az új Magyarország megszületésének és az úttörőmozgalom megalakulásának történetével, amelyben jelentős szerepük van Klimkó Gáboréknak, bátor, vidám és hősi tetteikkel.

Kollekciók