Ajax-loader

Dohányos János könyvei a rukkolán


Dohányos János - Hol ​van megírva?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dohányos János - A ​spiritizmus gyakorlati kézikönyve
Manapság ​midőn a spiritizmus rohamos terjedésével mindenféle gombamódra szaporodnak a szellemkutató körök, égető szüksége mutatkozik annak, hogy az érdeklődők kezébe a szellemekkel való helyes érintkezéshez megfelelő elméleti ismertetést és gyakorlati útmutatást adjunk; mert habár a gazdag spiritista irodalom különböző műveiben és folyóirataiban szétszórtan olvashatók is idevágó közlemények, nem állhat mindenkinek módjában azok megszerzése és így sokan nem juthatván a szükséges előzetes olvasmányhoz, kellő tájékozottság nélkül fognak a komoly veszélyek eshetőségeivel járó kísérletezéshez. Már pedig a kellő hozzáértés nélkül ülésezők könnyen csaló szellemek hálójába kerülhetnek; de az is előfordulhat, hogy a médiumitással bíró, de kellő erkölcsi kvalifikációval (képesítéssel) nem rendelkező egyéneket az alantas szellemek tartósan megszállják. Az ilyen módon bajba került emberek azután alig menekülhetnek szépszerével nehéz helyzetükből, mert a csaló szellemek elhitetik velük a legképtelenebb badarságokat is és fonák cselekedeteket végeztetnek általuk; a megszálló szellemek erőszakoskodásai pedig mélyen alááshatják a médiumok egészségi állapotát. Ez a körülmény ösztönzött arra, hogy a spiritizmus beható elméleti és gyakorlati tanulmányozása közben szerzett ismereteimet közrebocsátván, a kezdő spiritistákat ellássam a szükséges tanácsokkal és a legfontosabb tudnivalók felsorakoztatása mellett, megmutassam nekik azt az utat, melyen haladva, az avatatlanokat érni szokott kellemetlenségek és bajok elkerülhetők. Mondanivalóimat könnyebb megérthetés céljából jobbadán kérdések és feleletek alakjában adom elő. Isten áldása kísérje e munkámat, hogy sok magával meghasonlott szívhez megtalálja az utat, és segítségére legyen a szellemi igazságok kutatásában!

Kollekciók