Ajax-loader

Piet van Breemen SJ könyvei a rukkolán


Piet van Breemen SJ - A ​titokban - otthon
„Az ​Isten titkában otthon lenni” - a szerző az Istenhez vezető út felszabadító módját nyújtja évtizedes tapasztalatainak ezen rövid, tömör összegzésében.

Piet van Breemen SJ - Mint ​megtört kenyér
Amit ​van Breemen ír az új és jó. Örök újdonsággal, egyszerűséggel ír az Eucharisztia napi kenyeréről, Istenről, emberről, szeretetről. Az ember alapvető örök vágya, hogy elfogadott legyen, hogy szeressék, és hogy ez kölcsönös legyen.

Piet van Breemen SJ - A ​szép öregedés ajándéka
Az ​öregkor mindenekelőtt ajándék, bár kétségtelenül olyan feladat is, amelynek többféle nézőpontja lehet. Ez az írás a feladat lelki részéhez próbál segítséget nyújtani. Az élet estéjét nem élhetjük meg úgy, mint a délelőttjét. Ennek ellenére - mivel a kettő lényegileg összekapcsolódik egymással - csakis egyetlen egységként lehet átélni őket. Ami nagy és fontos volt az elején, annak végül már alig van jelentősége, és aminek kezdetben szinte semmi szerepe nem volt, az az utolsó fejezetben teljesen eluralkodhat. És mégis, mindezek annak az egyetlen életnek a különböző szakaszai, amely a beteljesülése felé halad. Közben, természetesen, minden életszakasznak megvan a maga feladata és átalakulása, szépsége és bája, de vannak sajátos veszélyei és betegségei is. És az emberi létezés mindegyikben - de leginkább az öregkorban - egyetlen élethosszig tartó tanulási folyamat.

Piet van Breemen SJ - Hivatás ​és küldetés
Minden ​embert Isten hívott a létbe és küld a világba. Ebben rejlik létezésének és élete értelmének ténye és titka. A hívő ember tudatában van ennek a hivatásnak és küldetésnek; ezért képes életét annak titokzatos mélységében éberebben és tudatosabban megalapozni és gyümölcsözővé tenni. A hívők között azonban mindig vannak olyanok, akik Istennek ebben az életet ajándékozó hívásában és feladatában egy különleges követési módra szóló meghívást is meghallanak. Az általános hívásnak ez a sajátos konkretizálása mindig is megteremtette a keresztény élet meghatározott formáját. De minden korszak megküzd ennek az életformának és áthagyományozott értékeinek újraértelmezéséért. Ebben a kis írásban olyan lényeges értékekről van szó, amelyeknek sajátos módon minden keresztény életében meg kell és meg lehet jelenniük. Ezért remélem, hogy nemcsak a szerzetesi élet jobb megértéséhez járul hozzá, hanem túl ezen, minden keresztény életében is gyümölcsözően használható.

Piet van Breemen SJ - Egyedül ​a szeretet
Piet ​van Breemen 1927-ben született Hollandiában. A második világháború után, 1945-ben lépett be a jezsuita rendbe. Filozófiát Nijmegenben, teológiát Maastrichtben tanult, itt szentelték pappá 1956-ban. Amsterdamban és Rochesterben (N. Y. fizikát) magfizikát tanult. Rövid tanári tevékenység után 1964-ben a hollandiai jezsuita novíciátus vezetője lett: 1975-től 1978-ig a hollandiai és flamand provincia közös novíciátusát vezette Brüsszelben. 1985-től 1993-ig Berlinben a jezsuita képzés utolsó fázisát, az ún. harmadik probációt bízták rá. Világszerte vezetett lelkigyakorlatokat és lelkigyakorlatos szemináriumokat. Tapasztalatait több könyvben is megosztja velünk, amelyek több nyelven megjelentek. Most Aachenben él. Jelen könyvemmel ennek a lelkigyakorlatnak az élet- és hittémáit szeretném vallásos keresők számára is hozzáférhetővé tenni. Vágyam egyfelől az, hogy őszintén, szívből jövő szavakkal megfogalmazzam a keresztény hittapasztalat mélységeit és megbízhatóságát, másfelől mindezt úgy szeretném tenni, hogy akiknek az egyház idegen - vagy azzá vált -, azoknak se legyen olyan benyomásuk, mintha ez kizárólag bennfenteseknek szólna. Ezt a könyvet tehát sem többnek, sem kevesebbnek nem tekintem, mint egy találkozásnak az úton. Aki olvasta korábbi könyveimet, az - megváltoztatott formában - néhány dologra rá fog ismerni. Amit most megfogalmazok, azt abból a hitből kiindulva gondolom és mondom, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, úgy, ahogy vagyunk, és bátorít, hogy azzá váljunk, amivé lehetnénk. Aki úgy gondolja, hogy ez az Isten a holtak Istene, nem az élőké, engedje meg magának, hogy tévedhet - mondta Jézus a szadduceusoknak (vö. Mk 12,27) A tizenkét fejezet írása közben növekedett bennem a reménység, hogy a könyvem sokaknak segítségére lehet abban, hogy közelebb jussanak az élet forrásához.

Kollekciók