Ajax-loader

Vajda László könyvei a rukkolán


Süli Attila - Hermann Róbert - Ács Tibor - Németh György - Jankó Annamária - Kedves Gyula - Vajda László - Tóth Orsolya - Tóth László - Klinghammer István - Tóth Ágoston honvéd ezredes, a katona és a térképész 1812-1889
2012-ben az MH Geoinformációs Szolgálat és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállítást és konferenciát szervezett a 19. századi katonai térképészet és a hadászat tudósa, illetve az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc jeles ezredese, Tóth Ágoston születésének 200. évfordulóját ünnepelve – A polihisztor térképész címmel. Jelen kötet gazdagon illusztrálva fűzi össze a konferencia előadásait, Tóth Ágoston 1848–1849-es leveleit és jelentéseit, illetve a kiállítási katalógust, bemutatva a tudós sokszínű életművét.

Vajda László - Irodalomesztétika
A ​negyvenöt utáni szegedi bölcsészképzés legendás alakja volt Vajda László irodalomtörténész, vérbeli pedagógus. A kiadvány eredetileg 1949-ben jelent meg, szegedi főiskolai jegyzetként. A kötet felépítése rendkívül tudatos. A bevezető rész az esztétikai alapértékviszonyt elemzi, a kötet további része a társadalomtól a műig, s a műtől a társadalomig vezető utat követi nyomon. Tárgyalja a kép és a forma, azon belül a nyelvanyag, a külső forma, a zeneiség és a szemléletesség fogalmát. Vajda László előadásmódjára a láttató erő jellemző, a mindennapi életből vett példákon keresztül képes érzékeltetni a legelvontabb problémákat, ugyanakkor a legelemibb alapoktól haladva építi fel gondolatmenetét. Taglalja az irodalmi mű befogadásának problémáját, a főnévnek mint a létezés összképzetének definícióját, s eljut a zeneiség esztétikai értékén át az irodalmi műben megmutatkozó érzékelhetőség és elvontság egymást föltételező viszonyáig. A kötetben található Vajda László portréja, életrajza, lányának hommage-verse, s az egykori tanítvány, Fejér Dénes visszaemlékezése.

Orbán Sándor - Vajda László - Magyarország ​mohaflórájának kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Ágnes - Vajda László - A ​magyar politikai karikatúra története
A ​magyar politikai karikatúra a 19. század végi születésétől kezdve fontos szerepet játszott a közélet és a politika mindennapjaiban. Még ha ez a szerep nem is mérhető könnyen, a politikai küzdelmeket vizuálisan megjeleníti, véleményt közvetít a hétköznapi élet mindennapos kérdéseiről. Mi volt a gúnyrajzok szerepe a különböző történeti időszakokban? Hogyan reagáltak a karikatúrák az éppen aktuális politikai kérdésekre, krízisekre, miként jelenítették meg a gazdasági, társadalmi, nemzetiségi és közéleti problémákat? Hogyan tűrték meg vagy használták ki a diktatórikus rendszerek a karikatúrákban megjelenített politikai humort? Ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat szerzőink: Hermann Róbert, Takács Róbert, Tamás Ágnes és Vörös Boldizsár. Kötetünk a szélesebb közönség számára is elérhető sajtótermékekben megjelent magyar politikai karikatúrák segítségével mutatja be az 1848 és 1989 közötti történelmünk nyugodtabb és viharosabb évtizedeit.

Vajda László - Nagy ​magyar utazók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda László - Flora ​photographica Carpato-Pannonica
Különös, ​meghatározhatatlan műfajú könyvet tart ezúttal kezében az olvasó. Valójában fényképalbum, mely egy nagy magyar fotós közel 70 éven át készített felvételeinek legjavát igyekszik felsorakoztatni. E művész tudós is egyben, képei nemcsak gyönyörködtetnek, hanem tudományos ismereteket is nyújtanak. A századunknál is idősebb Vajda László (szül.: 1890) üzenetet küld az ifjabb nemzedéknek: vigyázzunk a természeti értékekre, óvjuk a hazai flóra pótolhatatlan kincseit, mert csak rajtunk múlik, hogy a következő generációra miféle világ marad. A Földön évmilliók alatt kialakult értékeket ne hagyjuk elpusztulni most, néhány pillanatnak tűnő évtized alatt.

Kollekciók