Ajax-loader

Sári János könyvei a rukkolán


Dezső Márta - Fürész Klára - Papp Imre - Sári János - Alkotmánytan I.
A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Sári János - A ​hatalommegosztás
A ​hatalommegosztás a politikai gondolkodás és az alkotmányelmélet legnagyobb hatású áramlata az elmúlt 300 évben. Bár sokan vitatják mai érvényességét, azt azonban senki sem tagadja, hogy eredeti mondanivalója - a hatalom intézményi ellenőrzése és korlátozása - mit sem veszített jelentőségéből. A szerző Magyarországon elsőként dolgozta fel monografikus formában a Locke, Montesquieu, Constant nevéhez fűződő eszmerendszert és intézményesülésének történetét: angliai kialakulását és befogadását az alkotmányosság nagy típusait képviselő országokban, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, és természetesen Magyarországon. Tárgyalja a szerző azokat az intézményi fejleményeket-közigazgatás és ombudsman, alkotmánybíráskodás -, továbbá a kormányzati rendszerben - törvényhozás, államfő, kormány viszonyában, alkotmányos megítélésében, továbbá az önkormányzatokban - végbement legújabb változásokat, amelyeket a hatalommegosztás eszmerendszer alapján a modern kihívásokra adott válaszoknak kell tekinteni. A hatalomegyesítő elméletek, továbbá a Rousseau nevéhez kapcsolódó alkotmányelméleti vonatkozások tárgyalása segít megérteni az alkotmányos rendszerek belső logikáját.

Sári János - Alapjogok
Az ​először 2000-ben Sári János tollából megjelent tankönyv átfogóan, a magyar alkotmányjog szemszögéből dolgozza fel az alapjogok témakörét. A kötet az emberi és polgári jogok történeti és összehasonlító megközelítésén túl két pillérre építkezve mutatja be e jogok magyar alkotmányjogi alapjait. A tananyag egyik pillére a magyar alkotmánybírósági gyakorlatból kikristályosodó alapjogi dogmatika, a másik az alapjogok törvényi, szakjogági szabályokban való megjelenésének az érzékeltetése. Az átdolgozott kiadás az aktualizáláson tól margócímekkel és tárgymutatóval bővült, továbbá a hazai emberi jogi szakirodalom bibliográfiája is kiegészült a legújabb kötetekkel, tanumányokkal. Ezek a változások nemcsak az alapjogi tananyag feldolgozásában, elsajátításában nyújtanak segítséget, hanem lehetővé teszik azt is, hogy a kötetet kézikönyvként vagy további kutatások kiindulópontjaként lehessen használni. A kötet a Kukorelli István szerkesztette Alkotmánytan I. című tankönyv második része, s együtt felölelik az alkotmányjog teljes területét és tananyagát.

Sári János - Somody Bernadette - Alapjogok
A ​kötet az állampolgárok alapvető jogainak eszme- és intézménytörténetét, magyar szabályozását és nemzetközi gyakorlatát vizsgálja. Az alapvető jogok körében nemcsak az első és második generációs jogokat tárgyalja, hanem a legújabb kutatási eredmények és alkotmánybírósági gyakorlat alapján harmadik generációs alapjognak tekintett jogokat is (környezethez való jog, betegjogok, fogyatékosok jogai stb.) A szerző az egyes jogok kapcsán az alkotmányos szabályozás mellett szisztematikusan elemzi az azokhoz kapcsolódó elméleti megállapításokat, alkotmánybírósági határozatokat, nemzetközi dokumentumokat és bírósági gyakorlatot is, valamint bemutatja az alapjogok érvényesülésének magyar és nemzetközi biztosítékrendszerét. Mindezzel azt a célt szolgálja, hogy az alapjogok méltó súlyt kapjanak az alkotmányjogi gondolkodásban és a jogi oktatásban. A kötet a Kukorelli István szerkesztette Alkotmánytan I. című tankönyv második kötete, s együtt felölelik az alkotmányjog teljes területét és tananyagát.

Bajáki Veronika - Gaál Zoltán - Pőcze Béla - Sári János - Schidt Péter - Takács Imre - Magyar ​alkotmányjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Zsolt - Holló András - Kukorelli István - Sári János - Az ​alkotmány magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók