Ajax-loader

Prugberger Tamás könyvei a rukkolán


Prugberger Tamás - Van ​kiút az útvesztőből?
A ​globalizációval egybekötött neoliberalizmus a szociális piacgazdaságot megelőző klasszikus liberalizmus szociális vonásoktól mentes, de alapjaiban az üzleti tisztességre és a tisztességes haszonra építkező elvével szemben a mások érdekeinek semmibe vételén keresztüli haszonmaximalizálásra törekszik. Míg a klasszikus kapitalizmus üzleti tisztességének az elve a kontinentális jogrendszereknek az alsóbb osztályok irányában is korlátokat szabott a gazdasági és a politikai kizsákmányolásnak, addig az angolszász, főleg az amerikai társadalompolitikára a New Deel időszakát kivéve nem volt jellemző. Ennek ellenére azonban a Brit Birodalom területén a citoyen közigazgatás befelé viszonylag sikeresen tartotta kordában az egocentrikus túlkapásokat. Kialakult egy társadalmi egyensúly a "márványhideg" klasszikus kapitalizmus és a radikális szocializmus középutas mezsgyéjén. Ennek eredménye lett a szociális piacgazdaság, a jóléti társadalom, illetve állam valóságosan is realizálódott koncepciója, amely a jog statikus strukturális kemény magjára ráhelyezte a gyengébbeket védő szociális jogi intézményeit. Ma mindezek fokozatos lebontásának lehetünk tanúi. Ha ez a folyamat tovább tart és nem lesz visszatérés egy javított, középutas szociális piacgazdasághoz, hasonló gazdasági és politikai anarchia fog bekövetkezni, mint ami a Római Birodalom bukása után bekövetkezett. Ennek elkerülése érdekében vizsgáljuk meg a neoliberális globalizáció és az általa megjelenő jogalkotás és jogalkalmazás folyamatát összevetve a történeti közelségben ható társadalom-gazdasági rendszerekkel és azok jogával, megkísérelve megkeresni a hibás folyamatok leállításának optimális jogintézményi elveit és eszközeit. Ha ugyanis a visszafordítás nem sikerül, az emberiség könnyen a vesztébe rohan.

Prugberger Tamás - Európai ​és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog
Magyarországra ​a saját nemzeti jogát megelőzve kötelezővé vált az uniós jogi normák alkalmazása. Ezért, ha egy magyar munka- vagy közszolgálati szabály ellentétben áll az EU munkajogi előírásaival, a munkaügyi bíróságnak közvetlenül az EU előírásait kell alkalmazni. A kiadvány a térség munkajogi kodifikációjának kritikai elemzését nyújtja. Középpontban a magyar szabályozás és az EU-irányelvek közötti összhang vizsgálata áll, de az előző kiadásokhoz képest a szerző részletesebben kitér a közép-kelet-európai országok munkajogára is, és a gazdasági munkajog harmonizációja mellett a közszolgálati jog kodifikációs helyzetéről is áttekintést kap az olvasó. E könyv a magyar munkajogi szakirodalomban azon igen kevés tanulmányok egyike, mely javaslatot tesz a Magyarország által követendő megoldásokra, és kijelöli az aktuális feladatokat a magyar jogalkotás számára.

Prugberger Tamás - Fabók András - Társadalombiztosítási-jog
A ​jegyzet átfogóan ismerteti a társadalombiztosítás rendszerét, kitekintést adva a külföldi megoldásokra, lehetőségekre; egyben kritikáját is adja e témakörnek

Kollekciók