Ajax-loader

Jean Cocteau könyvei a rukkolán


Jean Cocteau - Vásott ​kölykök
Olyan ​életművész és szerepjátszó, aki állítólag művein csak tehetséggel, az életén viszont lángésszel munkálkodott. Ha van titka, azt talán a költő-gyermek-bolond hármassággal lehetne jellemezni, mintegy a művészetté emelt infantilizmus embere. Az újító Cocteau felfedezte a klasszikus drámát, s a lényegábrázolás kísérletével ösztönözte a modern színházat is a tragédia szellemének feltámasztására. 1929-ben mindössze három hét alatt megírta egyik legértékesebb művét, a Rettenetes gyerekek / Vásott kölykök / Veszedelmes Éden címmel magyarra fordított Enfants terribles regényt vagy nagy novellát, amelynek Márai Sándor is lelkes olvasója volt.

Jean Cocteau - Orpheusz
Orphee egy költő, aki megszállottjává válik halál (a hercegnő). Ők szerelmesek. Orphee feleségét, Eurydice, megöli a hercegnő és csatlósai Orphee utána megy az alvilágba. Bár lettek veszélyesen kusza, a hercegnő Orphee küldi vissza az Underworld, hogy folytassa az életét Eurydice.

Jean Cocteau - Vásott ​kölykök / Rettenetes szülők
1929-ben ​mindössze három hét alatt megírta egyik legértékesebb művét a Rettenetes gyerekek / Vásott kölykök / Veszedelmes Éden címmel magyarra fordított Enfants terribles regényt vagy nagy novellát. Ugyan nem volt prózaíró, hőseiben nem tudott eltávolodni önmagától, de ez tehetségének igazi színterén, a gyermekkor titkainak témakörében remek prózát eredményezett, ahogy a Rettenetes szülők című dráma, mely két árva kamasz, Paul és Elisabett életéről szól.

Jean Cocteau - Les ​enfants terribles
A ​la sortie du lycée Condorcet, Paul est terrassé par une boule de neige lancée par son idole, Dargelos, le coq du collège. Trop faible, il n'ira plus en classe, sa soeur le soignera dans leur chambre, navire imaginaire qui, tous les soirs, appareille pour des contrées lointaines. Ni Gérard qui aime Elisabeth, ni Agathe qui aime Paul n'empêcheront le frère et la soeur de s'adorer et de se déchirer. Cette oeuvre clef de Jean Cocteau est un conte fantastique, un roman de poète dont le récit devient chant. La chambre est un sanctuaire où l'on célèbre un culte à l'amour et à la mort. Il y a une prêtresse, il y a un trésor, il y a des victimes sacrifiées. Il y a envoûtement et malédiction.

Jean Cocteau - La ​machine infernale
Obéissant ​à l’oracle, Œdipe résout l’énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La peste s’abat sur Thèbes qui a couronné un inceste et un parricide. Quand un berger dévoile la vérité, la machine infernale des dieux explose. Œdipe se crève les yeux et sa mère se pend. S’inspirant du théâtre de Sophocle, Cocteau redonne vie aux grandes figures grecques : Œdipe, Jocaste, Antigone et Créon. Il philosophe en virtuose. Non, l’homme n’est pas libre. Il naît aveugle et les dieux règlent sa destinée. Même le héros, celui qui sort du rang, doit se soumettre. Ce grand texte dit tout sur l’homme avec infiniment d’humour et de poésie. Notes et commentaires de Gérard Lieber.

Jean Cocteau - Veszedelmes ​éden
"Ez ​a regény, amely 1929-ben, az író egyik legtermőbb, legszerencsésebb évében született, a cocteau-i prózának talán legszebb teljesítménye. Témájának élményszerűsége, a kamaszkor álomvilága, az a holdkóros biztonság, amellyel Cocteau a gyermekkor emlékei, őrületei s kicsapongásai között bolyog, s főképp az a mély, megértő s szinte fájó költészet, amely ennek a történetnek legszomorúbb, legkockázatosabb részleteti is bevilágítja, s az egésznek valami rejtett zenei ritmust kölcsönöz - ezt a kis könyvet nemcsak Cocteau, hanem az új francia regényirodalom egyik legnevezetesebb remekévé avatja, oly remekké, amely a franciáknál és másutt egész sorát érlelte a szebbnél szebb regényeknek, a gyermek- és kamaszkor rejtelmes Édenjének tájrajzait..." - írta a regényéről, - melynek korábbi magyar kiadásai "Vásott kölykök" címmel jelentek meg - magyar fordítója, Gyergyai Albert.

Jean Cocteau - Les ​enfants terribles / Vásott kölykök
A ​Les enfants terribles [...] témájának élményszerűsége [...], a kamaszkor álomvilága, az a holdkóros biztonság, amellyel Cocteau a gyermekkor emlékei, őrületei s kicsapongásai között bolyong s főképp az a mély, megértő, s szinte fájó költészet, amely ennek a történetnek legszomorúbb, legkockázatosabb részleteit is bevilágítja s az egésznek valami rejtett zenei ritmust kölcsönöz - ezt a könyvet nemcsak Cocteau, hanem az új francia regény-irodalom egyik legnevezetesebb remekévé avatja, oly remekké, amely a franciáknál és másutt egész sorát érlelte a szebbnél szebb regényeknek, a gyermek- és kamaszkor rejtelmes Édenjeinek tájrajzait... Gyergyai Albert Az egykori fenegyerek, Jean Cocteau legismertebb művének első kétnyelvű kiadása az író ''költői'' nyelvének rejtelmeibe és a francia nyelv titkaiba is beavatja az olvasót.

Jean Cocteau - A ​párisi fiú
A ​sokoldalú művész 1955 óta tagja volt a Francia Akadémiának. Sikereket ért el a művészet több ágában is, nagy hatással volt az avantgarde áramlatokra, elsősorban a szürrealizmusra. Irodalmi sikereket 1923-ban "A párizsi fiú", 1929-ben a "Vásott kölykök" című regényeivel, 1927-ben az "Orpheusz" című színművével ért el. Rendezői tehetségét először az 1931-ben készült, "A költő vére" című filmjében kamatoztatta.

Jean Cocteau - A ​nagy mutatvány / A szélhámos / Vásott kölykök
A ​mai középkorúak egyik kedvenc kamaszkori olvasmánya volt a borzongatóan gyönyörűséges és nálunk élvezetesen botrányos - mert a szokványos gyerek-család modellnek oly üdén ellentmondó - Vásott kölykök. A csaknem minden műfajban munkálkodó bűvész Cocteau 1929-ben írta ezt a regényét, s ezzel foglalta el az őt megillető helyet a francia kortárs-nagyok között. A Vásott kölykök magyarországi sikere - amely nem utolsósorban Gyergyai Albert érdeme - Cocteau színműveire, verseire és egyéb regényeire is ráirányította a magyar olvasó figyelmét. A negyvenes évek végén fergeteges sikerrel játszották Budapesten a Rettenetes szülők című színdarabját.

Jean Cocteau - A ​nagy mutatvány / Le grand écart
A ​mai középkorúak egyik kedvenc kamaszkori olvasmánya volt a borzongatóan gyönyörűséges és nálunk élvezetesen botrányos - mert a szokványos gyerek-család modellnek oly üdén ellentmondó - Vásott kölykök. A csaknem minden műfajban munkálkodó „bűvész" Cocteau 1929-ben írta ezt a regényét, s ezzel foglalta el az őt megillető helyet a francia kortárs-nagyok között. A Vásott kölykök magyarországi sikere - amely nem utolsósorban Gyergyai Albert érdeme - Cocteau színműveire, verseire és egyéb regényeire is ráirányította a magyar olvasó figyelmét. A negyvenes évek végén fergeteges sikerrel játszották Budapesten a Rettenetes szülök című színdarabját.

Jean Cocteau - Les ​parents terribles
Pièce ​en 3 actes représentées pour la première fois au théâtre des Ambassadeurs à Paris en 1938. "J'ai voulu essayer ici un drame qui soit une comédie et dont le centre même serait un noeud de vaudeville, si la marche des scènes et le mécanisme des personnages n'étaient pas dramatiques".

Jean Cocteau - Cocteau ​válogatott versei
Cocteau ​a mai francia költészetnek legszínesebb, nyugodtan mondhatjuk, legmulatságosabb alakja közé tartozik. A hajdani avantgardista kísérletező, a francia irodalom fiatal fenegyereke, aki később akadémikus lett, az irodalomnak jóformán minden műfajával – verseken kívül esszével, regénnyel, útirajzzal, színdarabbal, filmmel, balettel – sikeresen kísérletezett (néhány regényét és színdarabját a magyar közönség is ismeri), azonkívül festett is, faliképeket, díszleteket, nyakkendőket, és ami a legérdekesebb, mindez – és még sok egyéb – megérződik költészetének változatosságán. Válogatásunk igyekezett teljes képet adni erről a gazdag költői pályáról, a fiatalkori merész kísérletektől kezdve Cocteau őszinte lírájú és a lélek mélységeit igazi francia könnyedséggel és eleganciával feltáró, nagyszerű szerelmes versein át legutolsó korszakának klasszikusan érett terméséig. A gyűjteményt a jelenkori magyar költő-műfordítói gárda legjobbjai fordították.

Jean Cocteau - Rettenetes ​gyerekek
Cocteau, ​századunk egyik legsokoldalúbb, legnyughatatlanabb szelleme, részt vett korának minden jelentős irodalmi áramlatában, írt verset, regényt, tanulmányt, de színművet is, forgatókönyvet is, festett templomfreskót, nyakkendőt és zsebkendőt, fenegyerek volt és akadémikus, zsonglőr és művész, akrobata és költő, a "francia szellem mágusa", de az utókor és öröklét színe előtt valószínűleg elsősorban költő marad, a modern szerelem tiszta hangú énekese. Kötetünkben két világhírű művét adjuk: a _Rettenetes gyerekek_ című regényét (korábbi kiadásokban: _Vásott kölykök_) és a _Rettenetes szülők_ című színművét. A címek megfelelése tartalmi-hangulati megfelelésre utal. A rettenetes gyerekek és a rettenetes szülők egyaránt az élet racionális törvényeivel szegülnek szembe, konokul, végzetesen, s Paul és Elisabeth, a gyerekek, éppúgy életükkel fizetnek a konok ellenszegülésért, mint Yvonne, a _Rettenetes szülők_-nek az Oidiposz-monda e modern, és a tragikus végkifejlet ellenére meglepően könnyed változatának anya főhőse.

Jean Cocteau - Les ​Enfants Terribles (angol)
At ​home, Paul shares a private world with his sister Elisabeth, a world from which parents are tacitly excluded. Their enchanted room is where the Game is played, the Game being their own bizarre version of life. All that they do outside is effectively controlled by the rules of the Game: unfortunately, what the rules of the Game prescribe is that two children must die...

Kollekciók