Ajax-loader

Szivós Donát könyvei a rukkolán


Szivós Donát - Világáramlatok ​sodrában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dombi József - Fehér Mátyás - Szivós Donát - Dezsény Miklós - Szent ​Margit és szigete
Hazánknak ​ismét nagy napja van. Szenttéavatást ünnepelünk. Az Árpádok glóriás nemzetsége új taggal gazdagított a magyar szentek sorát. Ez a könyv a szenttéavatás ünnepségei alkalmából készült és célja, hogy Szent Margit életére és mártiréletével megszentelt földjére, a Szent Margit-szigetre vonatkozó minden történelmi adatot egy csokorba foglalva, méltó és maradandó megörökítője legyen legújabb Szentünknek. A mű teljessége kedvéért P. dr. Szivós Donát bencéstanár tollából mélyenszántó gondolatokat is közöl, melyben a kitűnő író és lelkivezető az Árpádház legújabb Szentjének örök korszerűségét bizonyitja. Akik fővárosunk gyöngyét, a csodásan szép Szent Margitszigetet felkeresik, bizonyára nagy örömmel fogadják és használják fel dr. Dombi József tanár, műtörténész szigeti utikalauzát, mellyel mintegy kézenfogja a Sziget látogatóit és mint gyakorlott vezető hívja fel figyelmüket sok érdekességre, ami sokunk előtt különben örök titok maradna. A szövegrészt 53 ábra, régi metszet és fénykép egészíti ki, melyek a Sziget hajdani és mai látnivalóit ismertetik. A tájékozódás elősegíti egy nagyméretű, kétszínben nyomott térképmelléklet, mely minden mai látnivalót és az összes történelmi nevezetességű épületeket feltünteti.

Szivós Donát - Emberek ​a mérlegen
1940 ​december vége felé beszéltem a magyar rádióban. Arról volt szó e beszédben, hogy bár karácsonyt ünnepel mindenki, a Szeretet születését, az emberszívekben azonban még ma sem született meg a szeretet, mert „kínai falak” választják el az emberiséget, sőt egy nemzet fiait is egymástól. E kínai falak: a korszakváltás idején is a születési és hivatali arisztokrácia fölényes elkülönülése a dolgozó néptől; — a szociális igazságot követelő forradalmak idején a nagy életnívó-különbség az élet dúsgazdagjai és nyomorult Lázárjai között; — az ember felfedezésének a korában az embernek gépszívű robotemberré való degradálása csak azért, hogy a milliók nyomorultul tengethessék életüket, de ugyanakkor robotéletükkel gondtalan életet, őzes parkot, autós boldogságot, pezsgődurrogásos nagy estélyeket biztosítsanak azoknak, akiknek egyetlen értékük az örökölt rang és vagyon, a jó csillag alatt való születés és a kiprotekciózott társadalmi állás.

Szivós Donát - Magyar ​vagyok!
Szinnyei ​Merse Jenő, magyar kultuszminiszter 1941 októberében ezt mondta Erdély pedagógusainak: „Tervszerűen erősítenünk, támogatnunk kell a nemzet lelkét. Különb és öntudatosabb magyarokat kell nevelnünk, ha nem akarunk elveszni a viharban.” Majd pedig: „A magyar öntudatra való nevelést már a kisdedóvódában és a napközi otthonokban meg kell kezdeni… A közép- és középfokú iskolákban el akarom mélyíteni a hungarológiai oktatást és nevelést. Ez a legbiztosabb útja annak, hogy az új nemzedék töretlen magyar hűséggel és öntudattal lép majd ki a gyakorlati életbe… Én minden tekintetben szívemen viselem a magyar nevelők sorsát, de ugyanakkor azt kérem és kívánom tőlük, hogy ne csupán hivatalnokok legyenek, hanem hitvallók is.” Hitvallásnak készült ez a könyv. Egy magyar nevelő hazánk nehéz napjaiban tollával is engedelmeskedni akar a magyar közoktatásügyi miniszter magyarmentő és magyar öntudatnevelő terveinek. Azért adom ezt a könyvet a már érettebb magyar fiatalság kezébe, hogy olvasása közben 1. lássák meg a magyar értékeket, és legyenek mindig boldogok és büszkék, hogy az Isten magyarnak teremtette őket. 2. De megmutatom nekik azokat a veszélyeket is, melyek veszélyeztethetik a magyar öntudatot és a magyarságot. Ezeket a nehézségeket azonban egy, magyar nevelő féltő szeretetével világítom meg, — és azért — hogy minden magyar fiatalban fölkeltsem a magyarságért való egyéni felelősség tudatát és felkészítsem őket a magyar értékekért vállalandó harcra. 3. A könyv harmadik részében a mostani országépítő fiatalságnak szeretném megfogni a kezét, hogy igazi, öntudatosan magyar jövőépítésre tanítsam. Ha a magyar fiatalok ebben a könyvemben is észreveszik, hogy a lapok mögött egy fiatalságot szerető magyar áll, aki a mostani fiatalságot öntudatosan magyarnak és magyarságáért mindig harcra kész, istenfélő hősnek akarja nevelni, akkor azt hiszem, nem volt kár megírni ezt a könyvet, mert ebből a könyvből tiszta hazaszeretetet, harcos magyar öntudatot és Istenhez, Hazához való áldozatos hűséget tanulhat… Adná meg ezt a jó Isten! Budapest, 1943. január. A SZERZŐ

Szivós Donát - Szerelmes ​vagy?
Miért ​írtam ezt a könyvet? Fiam! Tudom, hogy te nem fogod kérdezni tőlem, miért írtam ezt a könyvet?! Te nem kérdezel semmit. Örülsz... Kezedbe fogod és mohón olvasod... És ha szépen sorjában végigrágod magadat rajta, hiszem, hogy megsimogatod ezt a könyvet és a te hálás nagyfiús szíved ezt muzsikálja: - Köszönöm, Atyám! Hála Istennek, hogy megírta ezt a könyvet... Áldja meg az Isten érte!... Jobbá lettem, mert a szerelemben is megláttam a jó Isten szent gondolatát... így duruzsol a te hálás szíved... És nem botránkozol, hogy éppen egy pap ír a szereimről, akinek - sokak szerint - semmi köze sincs a szerelemhez. Te ebben a könyvben majd meglátod, hogy nem csak azért van köze egy papnak a szerelemhez, mert az élet májusában ő is alá volt vetve az élet törvényeinek, - tehát nem ismeretlen borzalom előtte a diákszereim, - hanem azért is, mert mint lelkiatya előtt, az egész diákélet hömpölyög és ebben az árban ott sodródik a diákszerelem is a maga kegyelemsugaras szépségében és néha szánalmas eltorzultságában is, - akár akarják észrevenni egyesek, akár nem...

Szivós Donát - Diáklelkigyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók