Ajax-loader

Miklós Pál könyvei a rukkolán


Miklós Pál - Csi ​Paj-Si
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklós Pál - Csi ​Paj-Si
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklós Pál - Tus ​és ecset
Miklós ​Pál a régi kínai világ szerelmese volt: a tusé és ecseté, a festők és írástudók művészetéé, a kifinomult formáké, a jelképes nyelvé, amely nemcsak tusfestményekben és kalligráfiákban jelent meg, hanem a szerelem művészetében is, a buddhizmus Kínában kialakult ágában, a chanban is, az életmódban vagy az időszemléletben is. De aki érteni szeretné a roppant változásokat, amelyek a mai Kínát jellemzik, annak mindenképpen érdemes elmerülnie az ő kínai múltat értő és európai kultúrával összevető esszéiben. Hiszen ma is igaz, hogy „még az újításokat, a reformokat, a jövőt kívánó politikát is csak a múlt hitelesítésével lehet előadni” (Nyelvi kultúra és ideológia).

Miklós Pál - A ​tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok
A ​magyar olvasóközönség érdeklődését több okból méltán foglalkoztatja az ősi kínai művészet minden megnyilvánulása, mely eljut hazánkba. Különösen megérdemli az érdeklődést az olyan művészeti ismertetés, amely, mint Miklós Pál műve is, személyes tapasztalatok alapján hozza el közénk ennek a távoli, több évezredes kultúrájú népnek felbecsülhetetlen értékű és egzotikusan érdekes alkotásait. A szerző három évig élt Kínában, s amennyire ideje engedte, beutazta a hatalmas területet. Három hónapot töltött a regényes Tunhuangban, barátságot kötött a Tunhuang Intézet munkatársaival, és a lehető legalaposabb felvilágosításokat szerezte a magyar olvasóközönség által eddig még ismeretlen és a maga nemében egyedülálló alkotások, az Ezer Buddha Barlangtemplomok keletkezése és alkotó művészei felől. Értesüléseit közvetlen modorban és alapos művészettörténeti elmélyedéssel írta meg, bevezetőként a színes reprodukciók elé. A díszes kiadású kötet létrejöttében a legkiválóbb magyarországi Kína-szakértők működtek közre. A 32 egész oldalas színes illusztráció és a szövegközti rajzok igyekeznek a legteljesebb képet nyújtani az Ezer Buddha Barlangtemplomok festményeinek örök szépségéről. A kiadót és a szerzőt egyaránt az a cél vezeti, hogy hozzájáruljon ahhoz a kulturális misszióhoz, amit a kínai művészet és a szocializmust építő hatalmas kínai nép kultúrájának megismerése jelent.

Miklós Pál - Tőkei Ferenc - A ​kínai irodalom rövid története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklós Pál - A ​Zen és a művészet
"... ​megkísérlem - lehetőleg eredeti szövegek és hiteles adatok segítségével - megrajzolni a Zen-buddhizmus vázlatos történetét. Ehhez a történethez, amely önmagában is művelődéstörténeti érdekesség, szorosan hozzátartozik mindaz, amit manapság - okkal vagy anélkül - kapcsolatba szoktak hozni a Zennel: a kínai és a japán költészet és piktúra s olyan sajátos japán művészetek, amilyen a nó-színház, a teaszertartás és a virágrendezés."

Miklós Pál - A ​sárkány szeme
A ​sárkány szeme, amit a híres festő nem mer megfesteni, páratlan tökéllyel alkotott képe befejezéseként, mert akkor festménye megelevenednék - csak mese, de egyben jelképe is annak a sajátos művészetszemléletnek, amely a régi kínai piktúra egyik kulcsa. De az egyik, mert az a különös, tőlünk időben s térben távoli világ, amelyet a régi kínai képek őriznek, sok más titkot is rejteget: Konfuciusz etikáját, taoizmus és a buddhizmus legendáit, az ősi mitológia császárait és fantasztikus állatait, a köznapi virágok és madarak szimbolikáját s a ködbe vesző tájak elégikus hangulatát. Ráadásul mindezt a sok rejtelmet bonyolult képnyelv zárja el az európai kultúrán nevelkedettek elől. Ez a könyv éppen arra tesz kísérletet, hogy ehhez a soktitkú, sokzáró jelképrendszerhez adjon kulcsokat. Aki csak a véletlenül szeme elé kerülő kínai képekhez akar közvetlen, kész útmutatást kapni - mit jelképeznek rajtuk a virágok, figurák? -, éppúgy találhat segítséget az itt leírtakban, mint az, aki kíváncsi a kínai festészet technikájának, stílusainak és szimbolikájának mélyebb (pl. nyelvfilozófiai) összefüggéseire, a tusnak és ecsetnek a kultuszára, a piktúrának és a poézisnak a kapcsolatára vagy a kalligráfia ezoterikus, elvont artisztikumára. Mindezt nemcsak szóval, hanem képekkel is elmondjuk: ezeken a lapokon nemcsak a sinológus műtörténész szólal meg, hanem a kínai festők is. Másfél száz illusztráció teszi plasztikussá a szóbeli információkat és ad vizuális élményt mindazoknak, akik eddig is csodálói voltak az emberi kultúra egyik különös értékének, a kínai képírásnak, s azoknak is, akik csak most ismerkednek meg vele.

Kollekciók