Ajax-loader

Lukács János könyvei a rukkolán


Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​vizsgafeladatok 2008.
A ​kiadvány az okleveles könyvvizsgálói képzés Számvitel és elemzés tantárgyának 2004. és 2007. közötti írásbeli vizsgafeladatait foglalja össze. A vizsgafeladatokkal elsősorban a könyvvizsgálói vizsgákra készülőknek kívánunk segítséget nyújtani, de a felsőoktatásban, valamint a mérlegképes képzésben részt vevők is jelentős segítséget kaphatnak írásbeli (és szóbeli) vizsgáikhoz. A könyv kidolgozott és ki nem dolgozott feladatokat is tartalmaz, így a tanulás mellett a megszerzett tudás ellenőrzésére is lehetőség nyílik.

Adorján Csaba - Lukács János - Róth József - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései 2010.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2015.
A ​2016. évtől hatályos számviteli változások szükségessé teszik a több éve, folyamatosan piacon lévő szakmai kiadványaink megújítását. A változások egy jelentős része az EU 2013/34. Irányelvének átültetése miatt vált szükségessé, de a gyakorlat oldaláról kikényszerített módosítások is megjelentek a törvényben, kihasználva azt a lehetőséget, hogy egyes témákat átfogóan kellett újraszabályozni. A 2000. évi újrakodifikálás óta nem volt ilyen átfogó számvitelitörvény-módosítás, mint amilyet a 2016-ban hatályba lépő módosítások hoznak. A Számviteli esettanulmányok című szakkönyv régóta ismert a számviteli szakmát művelők körében. Haszonnal forgathatták az okleveles könyvvizsgálói képzésben részt vevő jelöltek, illetve a gyakorló szakemberek is. Az elmúlt években a szerzők a könyv tartalmát számos olyan különleges gazdasági esemény bemutatásával egészítették ki, amely lehetővé teszi, hogy a munka az alkalmazók számára egységes egészként mutassa be a gazdálkodókat érintő alapvető és néhol specifikus kérdéseket.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszéke által – a bolognai (BSc, BA) képzés céljára – készített tankönyv a Pénzügyi számvitel tantárgy oktatásának első tananyaga, mely az elméleti ismeretanyagot tartalmazza, néhány kidolgozott példával. A tankönyv a számviteli szakma és oktatás egyéb területein is jól hasznosítható. Ajánlható egyetemek, főiskolák BS képzésein résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői képzés számvitel vizsgájára való felkészüléshez.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2004.
A ​Számviteli esettanulmányok című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2008.
A _Számviteli ​esettanulmányok_ című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Lukács János - Ellenőrzési ​esettanulmányok
A ​szerző a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát. Célja, hogy a számos elgondolkodtató megtörtént, illetve fiktív esettanulmány érdekes, izgalmas és tanulságos példáit feldolgozva segítse a felkészülést az ellenőrzési, felügyeleti, könyvvizsgálói szakmára, hangsúlyozza a tisztesség és becsület fontosságát, erősítse a szakma iránti elkötelezettséget, az erkölcsi tartást, a hitet és a hivatástudatot. Mind a társadalom, mind a törvényhozás arra törekszik, hogy ami a közzel, közélettel kapcsolatos, az egyben nyilvános és ellenőrizhető is legyen. Az elszámoltathatóság előfeltétele az átláthatóság, a közzétételé pedig a belső és külső kontrollok léte, a közzétételre kerülő információk ellenőrzöttsége. Vannak országok, ahol állampolgári kötelesség és teljesen elfogadott gyakorlat, hogy ha valaki a közéletet sértő, törvénytelen magatartással, csalással, sikkasztással, pozícióval való visszaéléssel, korrupcióval vagy pénzmosásra utaló jelekkel találkozik, akkor azt jelzi a vezetés, a tulajdonosok és/vagy a hatóságok, felügyeletek felé. A közélet megtisztulásához mindenkinek hozzá kell járulni valamivel. A szerző meggyőződése, hogy hazánk versenyképessége és gazdasági mutatói az elmúlt évekre jellemző magas korrupciós kockázatok csökkentése nélkül nem javíthatók.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2009.
2001. ​január 1. ismét egy fontos mérföldkő a magyar számviteli szabályozás legújabb kori történetében. Egy megújított jogszabály, a 2000. évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a könyveiket vezetni, a beszámolóikat elkészíteni. A korábbi - 1991. évi XVIII. törvény - kilencévi hatályosság után betöltötte feladatát, és elindította a magyar számvitelt a nyugat(európa)i típusú szabályozás felé. Az európai harmonizációs törekvések, az EU csatlakozás (látszólagos?) közelsége, az élet indokolták az újrakodifikált számviteli törvény megalkotását.

Kollekciók