Ajax-loader

Vajda János könyvei a rukkolán


Vajda János - Az ​üstökös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - A ​virrasztók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Találkozások
Öltözködik ​tisztán, szerényen, De nem piperkőc, nem majom. Ha, mint ő, olyan az ember mind, A tébolydába zárják Darwint.

Vajda János - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Búcsú ​a naptól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János kisebb költeményei
Sajtó ​alá rendezte és a bevezetőt írta: Endrődi Sándor. A kötet tartalomjegyzéke: Sirámok Szerelem átka Gina emlékére Vegyes költemények

Vajda János - Csörg ​a patak, szól a kakukk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos Péter Pál - Sükösd Ferenc - Vajda János - Forgács Antal - Radnóti Glatter Miklós - Dán György - Wagner György - Kalmár Magda - Fekete Alfréd - Jóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János válogatott költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tömböl Teréz - Vajda János - Z. Szabó László - Útmutató ​boncolási gyakorlatokhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Gina ​emléke
"Találkozás ​Gina költőjével" – ez volt Ady első Vajda Jánosról írt versének címe, és e vers óta tartjuk számon Gina költőjeként Vajda Jánost. Találkozás Gina költőjével ez a kis kötet is, amelyben a költemények megszületésének sorrendjében közöljük Vajdának az elérhetetlen vágyak szimbólumává nőtt budai polgárlányhoz Várhelyi Georginához írott verseit, a magyar irodalom legtragikusabb és legemésztőbb szerelmi szenvedélyének tartalmilag merészen modern és mélységesen őszinte krónikáját. A kötetet Katona Tamás állította össze, és Szász Endre illusztrálta.

Vajda János - Egy ​honvéd naplójából
"A ​hazára nézve számíthatlan veszteség - talán a legnagyobb - az ő halála annyi dicső halála között, de őrá nézve bizonnyal istennek különös kegye volt, hogy elesett, mert csak ki e rendkívüli ember természetét ismerte, tudhatja, hogy itt csak a legszörnyűbb vég: az öngyilkosság vagy megőrülés várt volna rája!" Ezeket a sorokat az egykori, szeretve tisztelt barátról, Petőfiről írja emlékiratában Vajda János, de érezhető, hogy saját szerencsétlen sorsa vezette e keserű közvetkeztetésre. Amikor "húsz év múlva" felidézi a diadalmas március mámorát s a szabadságharc csatáit, a fegyverletétel szégyenteljes napját, talán arra gondol, miért nem nyerte el ő is isten különös kegyét - hiszen alkalom volt rá elég. Nem így történt. Vajda János életben maradt. Virrasztónak.

Vajda János - Ópusztaszeri ​gyökereink
A ​pusztaszeri emlékhely és szabadtéri néprajzi múzeum létrehozásában éveken át önzetlenül dolgozók emlékét eleveníti föl dokumentumok és a szájhagyomány alapján az őket tömörítő Hága László szocialista brigád egykori vezetője. Előszavában Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas régész, ny. megyei múzeumigazgató, a munkálatok szellemi irányítója méltatja az önzetlen összefogás jelentőségét. A brigád a Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat (Dégáz) algyői gáztöltő telepének dolgozóiból került ki.

Vajda János - Vajda ​János összes versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Vajda ​János összes költeményei
Vajda ​János verseinek teljesnek mondható kiadása, Kozocsa Sándor munkája 1941-ben jelent meg; ezt később néhányszor javították és átdolgozták, utoljára 1982-ben. Emellett megindult 1969-ben a kritikai kiadás, Barta János szerkesztésében, és sajnos máig sem zárult le. Jelen kiadásunk a kritikai kiadás első három kötetén alapul. Felépítésében, szerkezetében annak elveit követi: a kisebb, rövidebb lírai és epikai művek után a hosszabb költői művek (köztük elbeszélő költemények, verses regények, egy dráma s egy meghatározhatatlan műfajú, hosszú "egészségügyi tanács-adó") következnek, keletkezésük időrendjében. Az egyes művek jegyzetei a legszükségesebb tudnivalókat és szövegmagyarázatokat közlik. A költő összes verseit több mint két évtized múltán korunk igényeinek megfelelő javított, pontos szövegű kiadással adjuk közre.

Vajda János - Vajda ​János válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vajda János - Próza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók