Ajax-loader

Dr. Tárkány Szűcs Ernő könyvei a rukkolán


Dr. Tárkány Szűcs Ernő - Magyar ​jogi népszokások
Az ​olvasó Tárkány Szücs Ernő Magyar jogi népszokások című, először 1981-ben megjelent munkájának harmadik kiadását tartja a kezében. Ez a könyv csúcspontja annak a felbecsülhetetlen értékű kutatómunkának, amelyet a 19–20. század jogi népszokásokat feltáró etnográfusai, jogászai és szociológusai végeztek el. Összegzés ez a könyv: Tárkány Szücs Ernő életművének summázata, ugyanakkor a népi jogélet kutatása eredményeinek szintézise is. Megjelentetése az adott korban bátor tettnek számított, hiszen a társadalmat szabályozó állami igény központból vezérelt ellenőrző-szabályozó akarata mellé tett kérdőjelet. A népi jogélet erejének és hatásmechanizmusainak analízise valójában az állami jog kizárólagosságának kérdését feszegette. A Bónis György által 1939-ben felvetett gondolat azóta polgárjogot nyert: „a tételes jog és a hivatalos szokásjog” rétegén túl is léteztek szabályok, „melyet maga a nép tart fenn és vall magára kötelezőnek”. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár

Kollekciók