Ajax-loader

Bőgel György könyvei a rukkolán


Bőgel György - Terepszemle
Számítógép ​az asztalunkon, okostelefon a zsebünkben, állandóan fent vagyunk a világhálón… Az informatika korunk egyik legizgalmasabb, leginnovatívabb iparága, ahol szinte minden nap történik valami fontos. Felhő-informatika, adatrobbanás, mobil rendszerek, vállalati és személyes alkalmazások, közösségi hálók, elektronikus kereskedelem – milyen logika szerint fejlődnek ezek a technológiák és rendszerek? Milyen következményekkel jár a terjedésük? A kérdésekre az Edition 2.0 szellemének megfelelően nemcsak a szerző tanulmányai és válogatott blogbejegyzései, hanem az infokommunikáció kiváló szakértőinek kommentjei adnak lehetséges választ.

Bőgel György - Verseny az elektronikus üzletben
Bőgel György könyvét azzal az előítélettel vettem kézbe, hogy „na itt az en-plusz-egyedik" írás az elektronikus gazdaságról. A könyv olvasása közben gyorsan rádöbbentem, hogy nem a szokásos „váteszi víziók", elektronikus jövőképek egyikét tartom a kezemben. Bőgel könyve elsősorban stratégiai monográfia. Az elmúlt évtizedek, évek, hónapok gyorsuló eseményeinek bőséggel illusztrált, közérthető, mégis szakszerű számbavétele, rendszerezése, elemzése mellett gondolkodási modelleket, stratégiai dilemmákat vázol fel. Átgondolásra, döntésre, állásfoglalásra, válaszra kényszerít mint magánembert, családapát, vállalkozót, tanácsadót és vezetőt. Elsősorban azoknak a gazdasági vezetőknek, döntéshozóknak ajánlom e könyvet, akiket érdekel, mi lesz, mi minden lehet az elektronikus gazdaságban; akik tudni szeretnék, hol lehet a helyük a jövőben? Ajánlom a sokszor csak „technológiai megoldásokban" gondolkodó számítástechnikusoknak, szoftvereseknek és hardverkereskedőknek, hogy értsék és érzékeljék azokat a gazdasági-stratégiai folyamatokat, melyeknek aktív taktikai részesei.Rajtuk kívül azonban nyugodtan olvassa el mindenki, aki tudni szeretné, mi történt, mi történik éppen az elektronikus gazdaságban és annak mindent átszövő környezetében.

Bőgel György - Nyereségközpont, ​üzletág, divízió
"Navigare ​necesse est" - mozogni, tevékenykedni, "hajózni" kell - mondták az ókorban, de igaz ez napjainkban is, hiszen a változásokkal csak akkor lehet lépést tartani, ha gyorsabban változunk a világnál, amelyben élünk. A napjainkban érzékelhető éles versenyben csak azok a cégek tudnak talpon maradni, amelyek képesek állandóan megújulni, és amelyeknek vezetői mindig készek akár radikálisan is átalakítani a vállalati gondolkodást és a szervezetet. A V.I.P.-könyvek azoknak a menedzsereknek szólnak, akiknek fontos a változásokkal való lépéstartás, mert csak így tudják megőrizni és megerősíteni piaci pozíciójukat, valamint időben érzékelni és kihasználni a fejlődési lehetőségeket. Ezek a kötetek segítik a felső vezetőket abban, hogy tudásukat korszerű ismeretekkel bővítsék, a vezetői eszköztárukat folyamatosan felfrissítsék. Nem minden körülmények között követendő mintákat adnak, hanem minél több megoldást mutatnak be, minél több összefüggésre hívják fel a figyelmet, hogy a menedzserek a veszélyek mellett meglássák a kitörési pontokat, a nagy lehetőségeket is.

Bőgel György - A ​Big Data ökoszisztémája
„Ajánlom ​minden e-kereskedőnek és kereskedelmi szolgáltatónak, köztük a SzEK.org tagjainak, mert eljött az az idő, amikor már nem »vadászokként«, hanem »farmerekként«kell a vevőikkel és az adatokkal bánniuk.” _Ormós Zoltán elnök, Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület_ „Szakmai és laikus szemmel egyaránt élvezet volt olvasni ezt a könyvet. Rendkívül fontos dolgokat tárgyal, amelyek nagy hatással lesznek a jövőnkre.” _Bozsóki István osztályvezető, ITU (az ENSZ Nemzetközi Távközlési Egyesülete)_ „Nagyon érdekes és inspiráló a Big Data jelenséghez kapcsolódó témák számomra szokatlan nézőpontból való megközelítése. Nemcsak laikusoknak, hanem tapasztalt tudósoknak is ajánlom ezt a könyvet. A tét nagy!” _Fekete György computer scientist, NASA, Éghajlati Szimulációs Központ, Maryland_ „A mű enciklopédikus módon és igényességgel tekinti át az ICT szolgáltatási piac kibontakozó, és a jövőben egyre inkább meghatározó szegmensét. Nagyon pontos meghatározást ad és világos képet alkot a Big Data jelenségről.” _Pető Gábor adatközpont-vezető, MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont, Adatközpont_ „Kiváló útitárs ez a könyv: nagyszerű tudománynépszerűsítő elődöket követve érdekesen, közérthetően, sok példát használva beszél az adatok modern világáról, a kibontakozó»adat-aranylázról«.” _Szalay Imre elnök, Project Management Institute, Hungarian Chapter_ „Ez a könyv az adatokról szól: adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról, hasznosításáról. Adatokból nincs hiány: soha nem látott tömegben keletkeznek és özönlenek mindenfelől. Adattengerben élünk, és ez a tenger egyre csak árad. Az adatokban óriási lehetőségek rejlenek…” _A szerző_ Bőgel György a CEU Business School tanára. Szakterülete a vállalatvezetés és -szervezés. Jelenleg legtöbbet az infokommunikációs technológia fejlődésének a vállalati irányítási rendszerekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Előző könyvét "Terepszemle: tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról" címmel adta ki 2012-ben a Typotex Kiadó.

Bőgel György - Blogvilág
Ez ​a könyv - a HVG könyvek kötete a blogról - nem blogkönyv vagy bloggerkönyv, hanem több hozzáértő ember közös gondolkodása egy nagyon friss tartalom- és hírközvetítő műfajról, amelynek információtechnikai vonatkozásain túl kihatásai vannak a gazdasági életre és személyes infokultúránkra egyaránt. Ezeket a hatásokat - bár a műfaj még nagyon fiatal - máris érdemes elemezni: ezt teszik a könyvünk első részét kitevő tanulmányok. A kötet második részeként közölt blogrészlet, Bőgel György IT-lábjegyzetének kivonata jól illusztrálja a forrásban levő, sokszoros irányultságú blogműfajt - s közben érdekes olvasmányanyagot is nyújt az információgazdaság újszerű témáiban.

Bőgel György - Salamonné Huszty Anna - Vállalatvezetés ​felsőfokon
Ez ​a könyv elsősorban a gyakorlati szakembereknek, vállalatvezetőknek szól, akik érzékelik, hogy az évezred végére új versenyfeltételek alakultak ki a gazdaságban. A verseny globális és totális lett, s hosszú távon csak az győzhet benne, aki képes elegendő értéket teremteni ügyfeleinek és cége tulajdonosainak. E cél megvalósításához állandóan változtatni kell, a változást a cég "normális állapotává" kell tenni. A könyv taglalja az új módszereket, a verseny új feltételeit, a vezetést befolyásoló fontosabb környezeti jelenségeket és trendeket felhívja a figyelmet a vállalati erőforrások fokuszálására, a jövőkép elfogadtatásának fontosságára, de nem kerüli meg azt a kérdést sem, hogy a vállalatoknak, illetve azok vezető testületeinek tulajdonképpen kinek az érdekeit kell szolgálniuk. A mondanivalót gazdag példaanyag illusztrálja közel félszáz vállalat vezetőinek (közöttük a GE, IBM, Unilever, Intel, Novell, Levi Strauss, Xerox, Johnson & Johnson, British Airways) gyakorlatát ismerhetjük meg belőle.

Tomka János - Bőgel György - Mit ​hagyunk magunk után?
A ​mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével mi lesz az ember szerepe a jövőben? Az önvezető autóban számítógép fogja a volánt, a banki hitelkérelmekről mesterséges intelligencia mond véleményt. Az ember morális szempontokat is mérlegelhet, de vajon így járnak el a gépek is? Ki írja be a programjukba, hogy mi a jó és mi a rossz? A kommunikáció modern világában döntéseinket és tetteinket sokan, sokféle érdekből igyekeznek befolyásolni. Milyen eszközökkel élhet az, aki kereskedelmi, politikai vagy egyéb céllal manipulálni akar másokat? Józan és jóindulatú polgárokat nevelünk, vagy könnyen manipulálható, egyszerű trükkökkel becsapható bábokat? Hány embert képes élelemmel és vízzel ellátni a Föld? Mi lesz, ha egy-két milliárddal többen leszünk? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mezőgazdaság termelékenysége fokozható, de meddig, és mi az ár? Miközben egy vezető döntéseket hoz, cselekszik és számon kér, a jövőt is alakítja. A Biblia és a menedzsment trilógia harmadik kötetében a szerzőpáros olyan általános sorskérdésekre kereste a választ, amelyek kapcsolódnak a vezetői munkához, sokakat érintenek, többféle lehetséges kimenetelük van, összefüggenek egymással, és komoly dilemmák elé állítják ma a vezetőket. Ilyenek például a mesterséges intelligencia ugrásszerű fejlődése kapcsán felmerülő gazdasági és etikai kérdések, a meggyőzés és a manipuláció, de a családi vállalkozások sikerei és buktatói, az etikus programozás, vagy akár a „sharing economy” térhódításának kérdései is terítékre kerülnek. Mindezek a modern menedzsment szemszögéből és többezer éves bibliai történetek tapasztalataiból is merítve. Ez a kettős látószög adja meg a választott területek feldolgozásának különlegességét, és készteti gondolkodásra, saját álláspontjának átgondolására az olvasót.

Tomka János - Bőgel György - Vezetés ​egykor és most
Nem ​mindennapi vállalkozásba fogott a szerzőpáros, akik a gazdasági vezetőképzés területén olyan előadássorozatot tartottak, melynek során egy-egy vezetéselméleti és gyakorlati kérdést bibliai példákkal illusztrálva világítottak meg. Az olvasó örömteli csodálkozással fedezheti fel, hogy A Biblia tényleg a meglepetések könyve, mert nem idegenek tőle azok a helyzetek, amelyek vezetői felelősségről, irányításról, feladatmegosztásról, vagy éppen válságkezelésről szólnak. Ez a bátorító szemléletmód, melyben a ma dilemmái összekapcsolódnak a bibliai modellek inspirációival, jótékonyan hatnak világunkban. A könyv ajánlója Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. (http://www.libri.hu/konyv/vezetes-egykor-es-most-a-biblia-es-a-menedzsment.html)

Bőgel György - F. Ható Katalin - Keresztes József - Salamonné Huszty Anna - Zárda Sarolta - Szervezési ​és vezetési ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bőgel György - Üzleti ​elvárások - informatikai megoldások
Megéri-e ​informatikára költeni, számítógépeket, szoftvereket vásárolni, tanácsadók szolgáltatásait igénybe venni, informatikai részleget fenntartani? Milyen hasznot hajt az informatika? Felbecsülhető-e, mérhető-e az IT beruházások haszna? Az üzletember kérdez, elvárásokat fogalmaz meg – az informatikai vezető megoldásokat ad. De vajon beszélik-e egymás nyelvét? Értik-e egymás céljait, gondolkodását? A jó döntésekhez, az üzleti sikerhez egyre fontosabb, hogy a gazdasági szakemberek és az informatikai vezetők megértsék egymást. Egyre sürgetőbb, hogy a vállalatvezetők pontosan tudják, mit várhatnak és mit kaphatnak az informatikától. Az informatikai vezetőknek pedig egyre inkább érteniük és használniuk kell a gazdasági-pénzügyi számításokat. A könyvet haszonnal olvashatják informatikusok, akik pénzügyi tárgyú projektekben vesznek részt; vállalatvezetők, akik szeretnék jobban megérteni az IT beruházások szerepét és jelentőségét; informatikai vezetők, akik házon belül szeretnék eladni a projektjeiket; informatikai szállítók és szolgáltatók, akik segíteni próbálnak vevőiknek a beruházási döntések meghozatalában; és informatikai vezetők, akik már nem kerülhetik el, hogy részt vegyenek a vállalati stratégia kialakításában. A könyv mindazoknak szól, akik a mai változó világban valóban érteni szeretnék az üzleti elvárások és az informatikai megoldások közötti kapcsolatot.

Bőgel György - Forgács András - Informatikai ​beruházás - üzleti megtérülés
Milyen ​hatással van az informatika a vállalati versenyképességre és eredményességre? Érdemes pénzt fektetni az informatikába? Megtérülnek az informatikai beruházások? Hol vannak még informatikai eszközökkel mozgósítható tartalékok? Mekkora lendület van még az informatikai innovációs hullámban? Hogy alakul az integrált irányítási rendszerek és az elektronikus piacterek jövője? Házon belül vagy házon kívül jobb megszervezni az informatikai funkciót? Miként javítható az együttműködés az üzleti vezetők és az informatikusok között? Mihez kell értenie egy informatikai vezetőnek? Milyen stratégiát kövessenek az informatikai szolgáltató cégek? Kik döntsenek az informatikai beruházásokról, és kik felelősek a sikerességükért?Ezekre és más, az üzleti és az informatikai világ kapcsolatára vonatkozó kérdésekre keres választ Bőgel György és Forgács András könyve. A szerzők szakmai, kutatási és oktatási tapasztalataikat felhasználva ötvözik a gyakorlatot és az elméletet. Számos példát és adatot szemléltetve, jelenségeket és trendeket elemezve lépésről lépésre haladnak a makrogazdasági összefüggések felől a vállalati gyakorlat és az operatív munka felé.A fejezeteket két esettanulmány foglalja keretbe: az egyik egy sikeres vállalati projektet ír le, a másik a nemzetközi munkamegosztás új lehetőségeinek kihasználására mutat be példát.Az Informatikai beruházás - üzleti megtérülés című szakkönyv alapján a felsőoktatásban használatos gazdasági informatikai jegyzet is készült.

Kollekciók