Ajax-loader

Ambrose Bierce könyvei a rukkolán


Ambrose Bierce - Legkedvesebb ​gyilkosságom
Ambrose ​Bierce (1842-1914) a századforduló amerikai irodalmának egyik jelentős alakja. Élete - és még inkább halála: kideríthetetlen körülmények között veszett nyoma a háborús Mexikóban - komor legenda. Több mint hatvan novellája között is csak kettő akad, amelynek tárgya nem a halál. Gondosan megszerkesztett rövid elbeszéléseiben leginkább az élet nyomasztó oldalai foglalkoztatták: emberi gyengeségek, félelmek, őrültség, borzalom stb. A hiábavaló vágyak és törekvések, a gonoszság és kegyetlenség csaknem minden aspektusát megszólaltatta, nemegyszer a swifti szatíra vagy a voltaire-i gúny eszközeihez nyúlva. Céltudatos törekvése a megdöbbentő hatásra, a hirtelen, mindig váratlan fordulatokban kulmináló befejezésre még érdekesebbé, még izgalmasabbá teszi írásait.

Ambrose Bierce - Can ​Such Things Be?
Ambrose ​Bierce never owned a horse, a carriage, or a car; he was a renter who never owned his own home. He was a man on the move, a man who traveled light: and in the end he rode, with all of his possessions, on a rented horse into the Mexican desert to join Pancho Villa -- never to return. Can Such Things Be? Once William Randolph Hearst -- Bierce's employer, who was bragging about his own endless collections of statuary, art, books, tapestries, and, of course real estate like Hearst Castle -- once William Randolph Hearst asked Bierce what he collected. Bierce responded, smugly: "I collect words. And ideas. Like you, I also store them. But in the reservoir of my mind. I can take them out and display them at a moment's notice. Eminently portable, Mr. Hearst. And I don't find it necessary to show them all at the same time." Such things can be. Twenty-four tales of the weird by Ambrose Bierce, renowned master of the macabre.

Ambrose Bierce - The ​Monk and the Hangman's Daughter
Arriving ​at a rural monastery, the monk Ambrosius meets a young girl called Benedicta, shunned by the local community for being the daugther of the local hangman. Ambrosius is drawn into a dangerous friendship with her and, in defiance of the community and his superiors, he starts spending time alone with her. But when her virtue is corrupted by an impetuous young men, the stage is set for a battle between body and spirit, the signs of the past and the desire for redemption. Allegedly a rewriting from a lost German original, Ambrose Bierce's 1892 novel reads as a seamless, almost folk-tale-like masterpiece.

Ambrose Bierce - The ​Fiend's Delight
Written ​under the pseudonym Dod Grile, "The Fiend's Delight" is a collection of essays, stories, poems and reflection, all of which had been previously printed in various California journals and is Bierce's earliest published work in book form. It includes the sections Some Fiction; Current Journaling; Musings, Philosophical and Theological; and Poesy. From the opening of "One More Unfortunate," first story in the fiction section: "It was midnight -- a black, wet, midnight-in a great city by the sea. The church clocks were booming the hour, in tones half-smothered by the marching rain, when an officer of the watch saw a female figure glide past him like a ghost in the gloom, and make directly toward a wharf. The officer felt that some dreadful tragedy was about to be enacted, and started in pursuit . . ."

Ambrose Bierce - Present ​at a Hanging and Other Ghost Stories
This ​collection of short and chilling ghost stories was originally published in 1913 and is loosely organized into four categories: The Ways of Ghosts, including "An Arrest," in which a murderer is escorted back to jail by the prison guard he murdered to escape; Soldier Folk including "A Man with Two Lives," in which a man dead and buried returns to claim his belongings, Some Haunted Houses, including "The Other Lodgers," in which a man checks into what he believes is a hotel only to discover it is an abandoned hospital, and Mysterious Disappearances, including "The Difficulty of Crossing a Field," in which a man disappears in full view of witnesses while crossing a field.

Ambrose Bierce - Fantastic ​Fables
Known ​as "the American Swift," Ambrose Bierce gleefully skewered greedy politicians, thieving doctors, not-so-pious holy men, and other hypocritical individuals and institutions in this unique book. With his characteristic blend of sarcasm and satire, Bierce presents 245 fables that rival Aesop and La Fontaine in their mordant wit and keen insights into human nature.

Ambrose Bierce - Az ​ember és a kígyó / The Man and the Snake
Ambrose ​Bierce nem kedvelte az embereket, és gúnyt űzött a társadalmi kötelékekből. Azt kell hinnünk, hogy a természetfeletti iránti érdeklődése általános világgyűlöletéből eredt. Olyannyira rögeszméjévé váltak a valós élet szörnyűségei, hogy kifejezésükhöz egy másik dimenziót kellett segítségül hívnia. A hihetetlen történetek közül külön az olvasó figyelmébe ajánljuk az Ebolaj c. novellát, melynek humora az ironikus valóságszépítés mesteri alkalmazásán alapul; A nyáréji történetet, amely mindössze ötszáz szóba ír le egy fajsúlyos horrortörténetet, és a Legkedvesebb gyilkosságom c. írást, amely elborzaszt, s ebbe a borzalomba groteszk kacaj vegyül.

Ambrose Bierce - An ​Occurrence at Owl Creek Bridge
''An ​Occurrence at Owl Creek Bridge'' is one of the most widely anthologized American short stories and is considered Ambrose Bierce's best work of short fiction. First published in Bierce's short story collection Tales of Soldiers and Civilians in 1891, the story centers on Peyton Farquhar, a southern planter who, while not a Confederate Soldier, is about to be hanged by the Union Army for attempting to destroy the railroad bridge at Owl Creek. As Farquhar stands on the bridge with a noose around his neck, Bierce leads the reader to believe that the rope breaks and that Farquhar falls into the water below, only to escape to his farm, where he is reunited with his wife. It is revealed at the end of the story, however, that Farquhar has, in fact, been hanged and that these imaginings took place in the seconds before his death. While ''An Occurrence at Owl Creek Bridge" has been occasionally faulted for what some critics consider its gimmicky ending, it has nonetheless been lauded as an example of technical brilliance and innovative narration as well as for its examination of such themes as the nature of time and the complexities of human cognition.

Ambrose Bierce - Ördögi ​kislexikon
Ambroise ​Bierce fő műve kerül most a magyar olvasók elé. A kalandos életű amerikai író a korabeli sajtóban negyedszázadon át adta közre utolérhetetlenül egyéni szómagyarázatait, meg azt, ami az adott fogalmakról -a dolgot rendszerint a visszája felől nézve- prózában vagy versben, sokszor "hamisított" dokumentum vagy éppen ál-legenda formájában eszébe jutott, nem kímélve állami vezetőket, politikusokat, egyházi embereket, más tekintélyeket sem. Műve nem mindennapi szórakozást nyújt az utókor számára.

Ambrose Bierce - Tales ​of Soldiers and Civilians and Other Stories
Questing ​after Pancho Villa's revolutionary forces, Ambrose Bierce rode into Mexico in 1913 and was never seen again. He left behind him theDevil's Dictionary and a remarkable body of short fiction. This new collection gathers some of Bierce's finest stories, including the celebrated Civil War fictions 'An Occurrence at Owl Creek Bridge' and 'Chickamauga', his macabre masterpieces, and his tales of supernatural horror. Reminiscent of Poe, these stories are marked by a sardonic humour and a realistic study of tense emotional states.

Ambrose Bierce - The ​Devil's Dictionary
Bierce's ​classic work of satirical wit and Steadman's pointed pen redefine the way we see even the seemingly simplest of terms. Acquaintance, n.: A person whom we know well enough to borrow from but not well enough to lend to. Bride, n.: A woman with a great future behind her. Consult, v: To seek another's approval of a course already decided on. Ambrose Bierce's "dictionary" of epigrams, essays, verses, and vignettes targets the religious, the romantic, the political, and the economic, in equal measure. The book you need to define both friends and enemies, The Devil's Dictionary is also the perfect gift, showcasing Bierce's razor-sharp wit and Ralph Steadman's incisive pen to their best advantage.

Ambrose Bierce - Ambrose ​Bierce összes novellái
Bierce ​kifinomult nyelvezetű elbeszélései az élet nyomasztó oldalát festik elénk, a félelmet, az őrületet és a halált, mely nem allegorikus mivoltában jelenik meg, hanem az események elkerülhetetlen végcéljaként. Munkássága során az emberi gonoszságnak majd minden aspektusát megszólaltatta. Háborús történetei hidegen kegyetlenek, ám soha nem merülnek ki a brutalitás ábrázolásában, így képesek még hátborzongatóbb hangulatot kelteni, melyet általában a váratlan fordulat, a csattanó tesz teljessé. Figyelme többször is az okkult témák és paranormális jelenségek felé fordul, és eközben a gótikus horror műfajában is maradandót alkotott.

Ambrose Bierce - Ambrose ​Bierce
Graphic ​Classics: Ambrose Bierce is revised, with 70 new pages, including new comics adaptations of "Moxon's Master", "The Damned Thing" and "The Monk and the Hangman's Daughter". Returning from the first edition are "The Stranger" and four other tales, plus a collection of 20 short fables illustrated by Dan O'Neill, Shary Flenniken, Florence Cestac, Johnny Ryan and more great artists. With a stunning cover illustration by Steven Cerio.

Ambrose Bierce - Bagoly-folyó
A ​"Keserű Bierce" alakja sötét árnyékként tűnik föl a századforduló amerikai horizontján. Élete (és még inkább halála: 1913-ban veszett nyoma a háborús Mexikóban) komor legenda. Elbeszélései swifti ihletésű szatírák - mindig elevenbe hasítanak. A természettudományos pontossággal kidolgozott helyzetelemzéseket félelmetes, sötét humor hatja át. Kedvenc műfaja a "rémriport" és a költői groteszk. Legkedvesebb témája az erőszakos halál valamely elképesztő vagy ritka neme: az amerikai polgárháborúban elfogott déli ültetvényes a kivégzése előtti gyötrelmes pillanatban elképzeli, hogy megmenekül; az északi mesterlövésznek saját puskája oltja ki az életét; egy tiszt megadja haldokló barátjának a kegyelemdöfést, s a halott testvére - a tiszt rosszakarója - rajtakapja. Kétségbeejtő sorsok, reménytelen életek: a háború elkerülhetetlen borzalmai.

Kollekciók