Ajax-loader

Kelemen Zoltán könyvei a rukkolán


Kelemen Zoltán - Szélkönyvek
A ​kötetben szereplő tanulmányok a sajátosságai folytán elkülönülő közép-európai prózával foglalkoznak.

Kelemen Zoltán - Mitikus ​átváltozások
Tartalma: ​Előszó., A befejezhetetlen remekmű (Krúdy Gyula Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban? című regénytöredékének elemzése.), Az emlékezet szépirodalmi nyomai (A magyarországi haszidizmus szépirodalmi befogadásának áttekintése.), A „nagy pör” perei (A vérvád per retorikájáról, kultúrtörténeti és társadalomlélektani eredetéről, különös tekintettel a tiszaeszlári vérvád perére és annak szépirodalmi földolgozására Eötvös Károlynál és Krúdy Gyulánál.), Költészet „Csodás kékségben” (Georg Trakl és Csáth Géza művészetének összehasonlító elemzése a kék szín szimbolikája kapcsán.), Mitikus átváltozások (Mihai Eminescu Az Esticsillag és Mircea Eliade A kígyó című műveinek összehasonlító elemzése.)

Kelemen Zoltán - Ökoturizmus
"Könyvünkben ​részletesen bemutatjuk, mit gondolunk az ökoturizmusról. Áttekintjük alapelveit, hasznait, bemutatjuk történetét, hazai helyzetét, a különböző szektorok lehetőségeit, végül hazai és külföldi példákkal bizonyítjuk be, hogy a pénzügyi megtérülés és a környezeti, kulturális, történelmi értékek megóvása egyszerre valósítható meg a turizmus keretein belül. E kiadvány elsősorban azokhoz szól, akik a turizmusért dolgoznak, és hisznek abban, hogy jó elveket követve, felkészülten, a turisták számára meg tudják adni mindazt, ami elégedetté teszi őket, miközben a turizmus alapjait, a természeti, kulturális kincseket is megóvják."

Fodor Illés - Kelemen Zoltán - Vasutak ​az Ipoly vidékén / Poipeľské železnice
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen Zoltán - A ​ködlovagok tegnapjai
„Márai ​Sándor írja a tegnapok ködlovagjaiban, hogy a századforduló „kismesterei” újították meg a magyar irodalmat esztétikai és nyelvi szempontból egyaránt. Úgy magyarázza a következő írónemzedékek kirobbanó sikerét, hogy közvetlen elődeik megteremtették mindazokat az irodalmi formákat, melyeket például a Nyugat későbbi szerzői így készen kaptak” K. Z. Kelemen Zoltán könyve a századforduló magyar irodalmának az Osztrák-Magyar Monarchia kulturális-civilizációs együttesét megteremtő és azt értelmező szerzők művészetével foglalkozik. A tanulmánykötet a vizsgált alkotók (Cholnoky Viktor, Cholnoky László, Szini Gyula, Krúdy Gyula, Lovik Károly, Török Gyula) mellett a korban közismert társadalmi jelenségeket illetve ezek életművekre tett hatását is elemzi. Ilyenek például a kártyajátékok, a kártya ikonikus szimbolikája, a pszichoanalízis vagy a Monarchia jellegzetes művészi önkifejező műfaja, az operett.

Kelemen Zoltán - Első ​21 novella
Nemere ​István a kötetről: "A novellákat olvasva próbálom elkapni a pillanatot, ahol a realitás átcsúszik a képzelet világába. Ami itt szürke és érthető, nála színesen kavarog és nehezen feldolgozható. Történeteivel általában Európában vagyunk, a középkorban, a napóleoni időkben, és később. Felbukkannak sosem volt, vagy éppen a történelemből ismert személyek. Mégis mese itt minden, még az is, ami először a legszigorúbb valóságnak látszik. (...) Sejtjük, érezzük, hogy talán egyik sem történt meg ebben a mi világunkban, de megtörténhetett volna, és ez adja a szerző erejét: a legképtelenebb ötletet – mint a lángoló cirkusz pusztulását vagy a gazdáját vesztett árnyék esetét – is képes úgy bemutatni, hogy az olvasó szinte beleolvad a történetbe. A Kelemen-novellákban van valami plusz, ami egyszerre idegen, ugyanakkor ismerősen köszön ránk. A történeteket akár mi is kitalálhattuk volna – de nem így történt. Ezt csak ez a különös technikai bravúrral rendelkező fiatalember tudja így megírni: az ártalmatlannak induló történet egyszer csak égbe vezető, vagy éppen pokoli mélységekbe süllyedő pályákra áll, alig győzzük követni. Kelemen Zoltánban tagadhatatlanul ott lapul a tehetség, ami minden írásában megcsillan. Olykor kitörő erővel, máskor meg csak erőt gyűjt, hogy legközelebb még erősebben, parttalanul, vadul áradjon. Az olvasója csak örülhet ennek, hiszen amint rájön az írások ízére, máris a várakozás izgalmától borzongva lapoz tovább."

Kollekciók