Ajax-loader

P. W. Atkins könyvei a rukkolán


P. W. Atkins - Teremtés
„ELSŐ ​TÁJÉKOZÓDÁSI PONT ...úgy vélem, hogy a világegyetem mélyén valami végletes egyszerűség rejtőzik... A bonyolult dolgokat egyszerűre visszavezetve nyomára bukkanhatunk a végtelenül lusta teremtőnek; a teremtőnek, akinek semmi dolga nem volt a teremtéssel... MÁSODIK TÁJÉKOZÓDÁSI PONT ...minden változás oka az energia természetes szétszóródása, önkéntes összeomlása a zűrzavarban... A teremtés során valahol időlegesen enyhülhet a zűrzavar, de minden enyhülést a káosz máshol felélénkülő vihara tesz lehetővé... A világ megértése a természetest és érthetőt váratlanná és ötletgazdaggá szövő hálózat feltérképezése... végső soron nincs cél, csak káosz. HARMADIK TÁJÉKOZÓDÁSI PONT ...a hullámok teljesen szabadon derítik fel a teret, majd saját nyomaikat eltüntetve elhitetik velünk, hogy a dolgok utazása külön járulékos szabályoknak engedelmeskedik... A tökéletes szabadság ad magyarázatot a megfigyelt viselkedésre... úgy gyúrtuk bele az időt a térbe, hogy a múlt elszigetelődött a jelentől, de a jelen nem vált el a múlttól... NEGYEDIK TÁJÉKOZÓDÁSI PONT ...az anyag és energia adja a téridőt, és a... mindenség szerkezete nemcsak az anyag létét, hanem fennmaradását is lehetővé teszi... a teremtés során térnek és időnek kellett formálódnia... Mélyebb értelemben maga a téridő rendelkezik öntudattal. ÖTÖDIK TÁJÉKOZÓDÁSI PONT ...A mindenség rábukkanhatott saját létére, ahogy a mi terünkön és időnkön kívül más világegyetemek talán azóta is saját létükre találnak, s megalkotják saját terüket és saját idejüket... ez a rábukkanás a rezgés során egy állandósághoz eléggé összetett minta elérését jelentette... Ez hozott minket létre... Ideje összegyűjtenünk ezeket a gondolatokat és szabadjára engedni képzelőerőnket az örökkévalóságnak ezen a felén. A kezdet előtt fogjuk kezdeni, majd kötetlenül szárnyalunk, jövőjén túl is követni fogjuk a világegyetemet."

P. W. Atkins - Fizikai ​kémia I-III.
Könyvünk ​első kötetében a makroszkopikus anyag tulajdonságait vizsgáltuk termodinamikai szempontból, a jelen második kötetben pedig az egyedi atomok és molekulák sajátságait fogjuk szemügyre venni kvantummechanikai nézőpontból. E kétféle megközelítési módot a 19. fejezetben egyesítjük majd. A harmadik kötetben a folyamatok időbeli változásával foglalkozunk. A kémiai reakciók sebességének tárgyalását a molekulák gáz- és folyadékfázisban történő mozgására alapozzuk.

P. W. Atkins - A ​periódusos birodalom
P. ​W. Atkins a fizikai-kémia világhírű professzora bámulatos „útikalauzt" készített, melynek segítségével az olvasó bebarangolhatja a jelenleg 109 elem lakta Periódusos Birodalom tájait. Miként bukkant ki a legelső elem, a hidrogén a nemlét tengeréből a Nagy Bumm idején? Mely elemek a csillagkohók termékei? Hogyan épül fel a világ a kémia alapvető építőköveiből, az elemekből? A fantasztikus utazás során nemcsak a periódusos rendszert ismerhetjük meg, de azt is megérthetjük, miért olyan csodálatosan gazdag és változatos a bennünket körülvevő világ.

Kollekciók