Ajax-loader

Hegyesi Hargita könyvei a rukkolán


Tóth Sára - Hegyesi Hargita - Bevezetés ​a humángenetikába
Talán ​nincs még egy tudományág, melynek kezdete oly pontosan megadható, mint a genetikáé. 1865, amikor Gregor Mendel ágostonrendi szerzetes kísérleti eredményeit publikálta, az év, amikorra a tudományos genetika visszavezethető. S talán nincs még egy tudomány, amely az elmúlt 15–20 évben olyan drámai gyorsasággal fejlődött volna, mint a genetika, az örökléstan. Különösen aktuálissá vált e tudományág az elmúlt évek nagy tudományos szenzációi – áttörései – Dolly, a klónozott bárány világrajötte és a Humán Genom Projekt sikere óta. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a génsebészet, a génmanipuláció óriási hatással van, s méginkább lesz az emberiség jövőjére. Mindannak az ismerete, ami az emberrel, így az emberi öröklődéssel is kapcsolatos, különösen fontos az orvosok számára, hiszen számos betegség kórismézéséhez, kezeléséhez már ma is nélkülözhetetlenek legalább alapvető genetikai ismeretek. A jegyzet fő célja a genetika iránti érdeklődés felkeltése, a genetikai szemlélet kialakítása mellett olyan elméleti alapok megteremtése, amelyre a hallgatók későbbi klinikai genetikai tanulmányaik során biztosan építhetnek. „Jegyzetünket már megírásakor sem szántuk „ércnél maradandóbbnak” a jövőben a hallgatók visszajelzéseire, a klinikum igényeire s e tudomány gyors fejlődésére építve természetesen tovább bővítjük, és módosítjuk majd a leírtakat.” (a szerzők)

Kollekciók