Ajax-loader

Tóth Sára könyvei a rukkolán


Tóth Sára - Táncol ​a por
Intellektuális ​és spirituális táplálékot egyaránt nyújtó rövid elmélkedések, melyekben a szerző egyszerre tud megszólalni a kétely és a hit hangján, hiteles válaszokat keresve legmélyebb kérdéseinkre...Tóth Sára a legnehezebb kérdéseket szegezi szembe önmagával és olvasójával – Mit kezdjünk az érthetetlen nagy szenvedéssel? Mit kezdjünk az egyház kínos megalkuvásaival, a hazug és fojtogató vallásos klisékkel? Lehet-e hitelesen ábrázolni ma a jóságot és a szentséget? –, és minden írása a válaszért Istennel folytatott őszinte küzdelmének egy-egy lenyomata. A hitről, kultúráról, közéletről, regényekről és filmekről szóló esszék után az életében kitüntetett szerepet játszó személyiségekről, példaképeiről ír, és beszámol fiatalkori útkereséséről. E meghitt hangú záró írások egy tanulságos életút körvonalait rajzolják elénk.

Tóth Sára - Hegyesi Hargita - Bevezetés ​a humángenetikába
Talán ​nincs még egy tudományág, melynek kezdete oly pontosan megadható, mint a genetikáé. 1865, amikor Gregor Mendel ágostonrendi szerzetes kísérleti eredményeit publikálta, az év, amikorra a tudományos genetika visszavezethető. S talán nincs még egy tudomány, amely az elmúlt 15–20 évben olyan drámai gyorsasággal fejlődött volna, mint a genetika, az örökléstan. Különösen aktuálissá vált e tudományág az elmúlt évek nagy tudományos szenzációi – áttörései – Dolly, a klónozott bárány világrajötte és a Humán Genom Projekt sikere óta. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a génsebészet, a génmanipuláció óriási hatással van, s méginkább lesz az emberiség jövőjére. Mindannak az ismerete, ami az emberrel, így az emberi öröklődéssel is kapcsolatos, különösen fontos az orvosok számára, hiszen számos betegség kórismézéséhez, kezeléséhez már ma is nélkülözhetetlenek legalább alapvető genetikai ismeretek. A jegyzet fő célja a genetika iránti érdeklődés felkeltése, a genetikai szemlélet kialakítása mellett olyan elméleti alapok megteremtése, amelyre a hallgatók későbbi klinikai genetikai tanulmányaik során biztosan építhetnek. „Jegyzetünket már megírásakor sem szántuk „ércnél maradandóbbnak” a jövőben a hallgatók visszajelzéseire, a klinikum igényeire s e tudomány gyors fejlődésére építve természetesen tovább bővítjük, és módosítjuk majd a leírtakat.” (a szerzők)

Kollekciók