Ajax-loader

Erich Fromm könyvei a rukkolán


Erich Fromm - ¿Podrá ​sobrevivir el hombre?
Ensayo ​sobre la política de las grandes potencias y la coyuntura internacional en el período de la guerra fría. Erich Fromm, experto psicoanalista y observador atento del sustrato psicológico de la actividad política, no se limita a establecer los hechos de la política internacional.

Erich Fromm - Las ​cadenas de la ilusión
Una ​fascinante autobiografía intelectual que explica la génesis del pensamiento de uno de los filósofos más importantes del siglo xx «Con este libro no pretendo elaborar una autobiografía histórica, sino más bien intelectual. Por ello, seleccionaré algunas de las experiencias de mi adolescencia que despertaron mi interés en las teorías de Marx y de Freud y en la relación entre ambas.» Erich Fromm

Erich Fromm - Birtokolni ​vagy létezni?
A ​könyv - szerzője előszava szerint - korábbi írásainak gondolatmenetét folytatja: a mai társadalom válságát boncolgatja és felvillantja a kibontakozás lehetőségeit. A filozófus, pszichológus és szociológus szerző munkájának nagy részét a diagnózis foglalja el; fő törekvése az ember két egzisztenciális törekvésének - a birtoklásnak és a létezésnek - az elemzése. Kifejti, hogy a lételmélet nagy mesterei számára a létezés és a birtoklás közötti különbségtétel mindenkor kulcskérdés volt. Az alapvető egzisztenciális különbségek igazolására bőségesen hoz példákat a költészetből, nyelvhasználatból, Du Marais és Marx megfigyeléseiből, a fogalmak etimológiájából, a létezés filozófiai fogalmaiból, a mindennapi tapasztalatokból (tanulás, emlékezés, társalgás stb.). A bizonyítás befejezéseként az Ó- és az Újszövetség szövegeit hívja segítségül, végül pedig a 13. századi nagy német misztikus, Eckhart mester írásaiból idézi az ő értelmezését a birtoklás és a létezés fogalmáról. A könyv második része a két egzisztenciális mód alapvető különbségeinek elemzése. Fromm külön fejezetekben foglalkozik itt a birtoklás és a létezés mibenlétének elemzésével (nyereségorientált társadalom, birtoklás-erőszak-lázadás, akarat az adásra stb.), végül a birtoklás és a létezés további aspektusait latolgatja (biztonság-bizonytalanság, szolidaritás-antagonizmus, örömélvezet stb.). A könyv befejező része azt mutatja be, hogy a társadalmi változások és a társadalmi karakterváltozások között kölcsönhatás van. Kifejti azt a meggyőződését, hogy csak az emberi karakterszerkezet változása révén képzelhető el a birtoklásvágy visszaszorulása a létközpontúság javára. Végezetül felsorolja az új társadalom létrehozásához szükséges új ember karakterszerkezetének nélkülözhetetlen vonásait. A könyv az új társadalom néhány ismertetőjegyének a felvázolásával fejeződik be. - A társadalmi létformák tudományos igényű elemzése a könyv.

Erich Fromm - Ética ​y política
En ​la creencia de que las condiciones políticas y económicas determinan en gran medida la estructura psíquica del hombre, Erich Fromm comenta en este libro hechos y acontecimientos tan importantes como la evolución de la política alemana, la guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí, el terrorismo y otros muchos temas, atendiendo siempre a los factores sociopsicológicos de la acción y a la dimensión moral y humana de la decisión política. Como dice Rainer Funk en la introducción: Si se quiere comprender la forma de pensar, de sentir y de obrar de un hombre, hay que conocer sus afanes pasionales, casi siempre ocultos, que para Erich Fromm, son en primer lugar manifestación de un proceso de identificación con las exigencias de una cultura determinada, de la cual es responsable esencialmente el mismo hombre. Por ello, al familiarizado con el pensamiento de Fromm, no le sorprenderá que durante toda su vida se haya interesado por la política y haya participado en ella de acuerdo con sus posibilidades como psicoanalista y psicólogo social. La presente selección de sus escritos inéditos nos ofrece una impresión sobre el modo en que Fromm asumió esta responsabilidad política.

Erich Fromm - The ​Forgotten Language
Renowned ​psychoanalyst Erich Fromm investigates the universal language of symbols, expressed through dream and myths, and how it illuminates our humanity In this study, Erich Fromm opens up the world of symbolic language, “the one foreign language that each of us must learn.” Understanding symbols, he posits, helps us reach the hidden layers of our individual personalities, as well as connect with our common human experiences. By grasping the symbolic language of dreams, Fromm explains, we can then also understand the deeper wisdom of myths, art, and literature. This also gives us access to what we, and our society, usually repress. Fromm shares the history of dream interpretations, and demonstrates his analysis of many types of dreams

Erich Fromm - La ​patología de la normalidad
El ​presente libro presta toda su atención a un asunto capital en el pensamiento de Erich Fromm: la aplicación del método psicoanalítico a una amplia crítica de la patología del hombre "normal" y socialmente adaptado. Sometiendo a un análisis radical los difundidos afanes pasionales que dominan la conducta en la sociedad, Fromm intenta finalmente relacionarlos con las exigencias económicas y sociales, con el fin de llegar a entender los rasgos de carácter que pueden desarrollarse en una sociedad como consecuencia de un proceso de adaptación a la situación socioeconómica. De este modo, el autor descubre que lo bueno para el funcionamiento del actual régimen económico resulta ser nocivo para la conservación de la salud mental del hombre. Y, además, concluye que en el núcleo de este padecimiento de lo normal se encuentra la creciente incapacidad de la persona para relacionarse por sí misma con la realidad. La consecuencia es una idea revolucionaria del hombre y de su salud mental, que a su vez desemboca en la reclamación programática de una nueva ciencia humanista.

Erich Fromm - Az ​emberi szív
Akárcsak ​A szeretet művészete, párdarabja, Az emberi szív is a hatvanas években íródott. Míg az előbbiben a szeretet, az utóbbiban a gyűlölet és a rombolásvágy lélektani feltételeit veszi Fromm szemügyre. Arra keresi a magyarázatot, hogyan képes az ember - illetve némelyik embert vagy embercsoport - olyan fokú kegyetlenségre és destruktivitásra, amilyenről a napihírekben vagy a történelemkönyvekben olvashatunk. Valamennyien "báránybőrbe bújt farkasok" volnánk, és a bennünk rejtőző agresszív késztetések csak a megfelelő alkalomra várnak, hogy elszabaduljanak? Képesek vagyunk-e egyáltalán választani jó és rossz között? Frommot mindig is izgatták ezek a kérdések, amelyekre a klasszikus pszichoanalízis nem vagy csak részben kínál magyarázatot.

Erich Fromm - El ​amor a la vida
Los ​textos que recoge este volumen transcriben conferencias y charlas pronunciadas por Erich Fromm durante la última década de su vida. En ellos expone su concepto de la interpretación entre doctrina y vida, una vida que para él supone un continuo renacer. Sin embargo, nos dice Fromm, la tragedia es que la mayoría de nosotros morimos antes de haber empezado a vivir.

Erich Fromm - A ​szeretet művészete
Művészet-e ​a szeretet, vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, "beleesik"? Ez a könyvecske - noha az emberek többsége manapság kétségkivül az utóbbi nézetet vallja - az előbbi feltevésen alapul: a szeretés művészet, melyet meg kell tanulnunk. Ez nem könnyű, de az egyedüli lehetőség arra, hogy ebben az egyre inkább elidegenedő világban az elkülönültséget, a magányt legyőzzük, leküzdjük.

Erich Fromm - On ​Disobedience
"Human ​history began with an act of disobedience, and it is not unlikely that it will be terminated by an act of obedience." One of the great psychological and social philosophers of the twentieth century, Erich Fromm expounded on the importance of disobedience and the authentic voice of the individual in modern culture. As relevant now as when it was first published, On Disobedience is a collection of provocative essays, including the title entry, which suggests the very act of dissent—the choice to refuse to conform, to speak "no" to those in power—is essential to a humane society, both to ensure humankind's preservation and to allow for one person to reclaim a genuine sense of self.

Erich Fromm - To ​Have or to Be?
To ​Have Or to Be? is one of the seminal books of the second half of the 20th century. Nothing less than a manifesto for a new social and psychological revolution to save our threatened planet, this book is a summary of the penetrating thought of Eric Fromm. His thesis is that two modes of existence struggle for the spirit of humankind: the having mode, which concentrates on material possessions, power, and aggression, and is the basis of the universal evils of greed, envy, and violence; and the being mode, which is based on love, the pleasure of sharing, and in productive activity. To Have Or to Be? is a brilliant program for socioeconomic change.

Erich Fromm - La ​vida auténtica
El ​hombre moderno se ha convertido en un producto de consumo en si mismo: dócil, pasivo y autómata, absolutamente rendido a los estímulos externos consumistas. Capaz de funcionar según los dictados de regimenes totalitarios y religiones monoteístas. Erich Fromm en su obra La vida auténtica propone volver a la esencia natural del hombre. Uno de los pensadores más importantes del siglo XX que combinó planteamientos freudianos y marxistas para devolver al hombre la libertat. El conocimiento de lo verdaderamente importante no puede obedecer a dictados externos a nosotros mismos, ya que la vida consciente debe cobrar forma a partir de fuentes que broten de nuestro interior. En lugar de verdades virtuales, aquello que necesitamos es lo auténtico. Erich Fromm nos invita a ser consecuentes con ello puesto que: «La alegría es el fruto de una vida intensa».

Erich Fromm - Espíritu ​y sociedad
Espíritu ​y sociedad es uno de los volúmenes más importantes de la obra póstuma de Fromm y recoge, en palabras del autor, un artículo fundamental : el texto de 1937 en que expone las razones de su ruptura con la Escuela de Frankfurt y que constituyen el punto de partida teórico de toda su obra posterior.

Erich Fromm - Greatness ​and Limitations of Freud's Thought
Bestselling ​philosopher and psychoanalyst Erich Fromm contends that the principle behind Freud’s work—the wellspring from which psychoanalysis flows—boils down to one well-known belief: “And the truth shall set you free.” The healing power of truth is what Freud used to cure depression and anxiety, cutting through repression and rationalizations, and it provided the foundation for modern psychology. Freud’s work, however, was not without its flaws. Though he pioneered many of the practices still in use today, Freud’s perspective was imperfect. In Greatness and Limitation of Freud’s Thought, Fromm deepens the understanding of Freud by highlighting not just his remarkable insights, but also his flaws, on topics ranging from dreams to sexuality.

Erich Fromm - El ​miedo a la libertad
Este ​libro intenta explicar los aspectos de la crisis contemporánea de la civilización occidental relacionados con la libertad del hombre. Una crisis que ostenta diversas manifestaciones, de las que Fromm destaca dos para sus fines analíticos: su expresión política (el fascismo) y su expresión sociocultural (la creciente estandarización de los individuos en las sociedades avanzadas). Ambas manifestaciones de la crisis no son más que formas colectivas de evadir la libertad. Todo ello provoca varias consecuencias en el hombre de la moderna sociedad industrial: una autoconciencia de insignificancia personal, una sensación de soledad moral y la resignación a sacrificar su propia vida en virtud de poderes exteriores y superiores. En este sentido, no importa que el hombre actual haya conseguido liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional y a la vez sentar las bases de una auténtica potenciación de las cualidades humanas: el análisis de Fromm va dirigido precisamente a esclarecer esta paradoja a través de un examen del significado de la libertad para el hombre moderno y de sus intentos de rehuirla.

Erich Fromm - The ​Sane Society
The ​Sane Society is a continuation and extension of the brilliant psychiatric concepts Erich Fromm first formulated in Escape from Freedom; it is also, in many ways, an answer to Freud's Civilization and its Discontents. Fromm examines man's escape into overconformity and the danger of robotism in contemporary industrial society: modern humanity has, he maintains, been alienated from the world of their own creation. Here Fromm offers a complete and systematic exploration of his "humanistic psychoanalysis." In so doing, he counters the profound pessimism for our future that Freud expressed and sets forth the goals of a society in which the emphasis is on each person and on the social measures designed to further function as a responsible individual.

Erich Fromm - El ​corazón del hombre
El ​autor trata de demostrar que los mayores descubrimientos de Freud, el complejo de Edipo, el narcisismo y el instinto de la muerte, son poderosos y significativos. Este es un libro que incursiona en la potencia del ser humano para el bien o el mal, acerca de la orientación hacia amar la vida (biofilia) o la muerte (necrofilia) y finalmente, si el ser humano es lobo o cordero. Otro de los libros fundamentales para el autoconocimiento obra de Fromm.

Erich Fromm - Daisetz Teitaro Suzuki - Zen-buddhizmus ​és pszichoanalízis
A ​híres japán bölcselő és a nyugati pszichoanalízis egyik meghatározó alakjának tanulmányai kerültek egymás mellé ebben a könyvben. Bár a párosítás első pillantásra meglepőnek tűnhet, Fromm szavaival élve: "két olyan rendszerről van szó, amelyeknek az elmélete egyaránt az ember természetére vonatkozik, gyakorlata pedig a lelki egységet célozza. A pszichoanalízis a lelki betegségek gyógymódja, a zen a lelki üdvösséghez vezető út... Az ember és a lét egyetemes kategóriák: a valóság közvetlen megragadása, az öntudatra ébredés és a megvilágosodás egyetemes élmények."

Erich Fromm - Utak ​egy egészséges társadalom felé
A ​kötet a szintén kiadónknál megjelent Menekülés a szabadság elől c. mű folytatása. A szerző jelen kötetében azt próbálja bemutatni, hogy az élet a 20. századi demokráciában sok szempontból csak egy másfajta menekülés a szabadság elől. Ennek a könyvnek a nagy része ezt az újfajta menekülést elemzi, melynek középpontjában az elidegenedés fogalma áll. Az ember alapvető szenvedélyei nem ösztönös szükségleteiben gyökereznek, hanem az emberi lét sajátos feltételeiben; abban az igényben, hogy új kötődést kell találni az ember és a természet között, miután elveszett a legősibb szakasz elsődleges kötődése. Az Út az egészséges társadalom felé konkrét javaslatokat tesz egy egészségesebb társadalom működésére. Lényege, hogy mindenféle előrelépés csak akkor lehetséges, ha a változások egyszerre valósulnak meg a gazdaságban, a társadalomban, a politikában és a kultúrában, hogy a bármilyen egyetlen területre korlátozott haladás pusztítóan hat minden terület haladására.

Erich Fromm - Y ​seréis como dioses
En ​Y seréis como dioses, Fromm aborda el vacío provocado por la muerte de Dios en la sociedad contemporánea y propone nuevas fórmulas para asistir al renacimiento de un nuevo humanismo.

Erich Fromm - The ​Dogma of Christ
When ​he was 26, the great psychoanalyst and philosopher Erich Fromm abandoned Judaism, though he himself was descended from a long line of rabbis and the product of a devout Jewish upbringing. The title essay of this collection was first published in 1930, just four years after he made that first, decisive split. It was to point towards the future Fromm's work, presenting the view that an understanding of basic human needs is essential to the understanding of society and mankind itself. The following essays too, show a man who would eventually establish himself as a major thinker, producing some of that era's most influential and astute political works.

Erich Fromm - Férfi ​és nő
A ​kis kötet Frommnak a szexualitásról kialakított elképzeléseit legpregnánsabban tükröző, javarészt a negyvenes években keletkezett tanulmányait tartalmazza. Amint az tudott, Fromm nemcsak a szexualitásnak, de az ösztönöknek is egészen más elméletét alkotta meg és alkalmazta, mint Freud. Frommnál a szexualitás ugyan az alapvető ösztönök közé tartozik (az éhséggel, szomjúsággal stb. együtt), ám hierarchikus helyét nem ez szabja meg, alapvetően az ún. pszichés ösztönök (szeretet, gyűlölet stb.) alapján felépülő karakter dönt a szexualitással kapcsolatos kérdésekben. A karakter felől közelíti meg tehát férfi-nő kapcsolatát a szerző, de mivel a karaktert társadalmi tényezők is determinálják, a szexualitás nem tárgyalható az emberiség mintegy hatezer éves történeti háttere nélkül. A kötet tanulmányai - elsősorban Bachofen matriarchatus-elméletére építve - e keretben tanulmányozzák nem és karakter, férfi és nő, szexualitás és jellem, valamint a homoszexualitás problémáit. A vázolt összefüggések miatt sikerült Frommnak - már igen korán - a mait sokban előző, empatikus képet rajzolnia a homoszexualitásról, de ezek az összefüggések magyarázzák igen jelentős meglátásait is férfiuralom, feminizmus, a szexualitás mint uralmi rendszer stb. kérdésköreiben. A kitűnően megírt, némi elmélyedéssel mindenki számára érthetőek a kötet tanulmányai.

Erich Fromm - El ​humanismo como utopía real
Los ​escritos de este volumen fueron escritos en la época de mayor plenitud y madurez de su autor. En ellos prevalecen dos ideas que pueden parecer opuestas: por un lado, la gravísima enajenación del género humano y, por otro, una inquebrantable fe en el hombre. Una paradoja aparente cuya resolución pasa por tratar ambos extremos: señalar la destructiva y funesta alienación del hombre actual en toda su magnitud y, al propio tiempo, explicar el curso de vida que puede llevarlo a la felicidad. Las utopías “realistas” persistirán mientras las personas sean conscientes de su potencial de superación. Y estas mismas personas, cuanto más procuren ser autoras y protagonistas de su vida, y estén dispuestas a pensar, sentir y obrar con sus propias fuerzas, tanto más desarrollarán sus capacidades para la razón y el amor. Esta es la tarea que les permitirá vivir con plenitud y relacionarse con sus semejantes sin perderse a sí mismas.

Erich Fromm - Limbajul ​uitat
În ​fiecare noapte dormim și visăm. Inventăm povești care nu s - au întâmplat niciodată și care nici n - ar fi putut exista vreodată în realitate. Uneori suntem eroi, alteori bandiți; uneori vedem cele mai frumoase scene și suntem fericiți; alteori suntem cuprinși de o groază teribilă. Dar orice rol am avea în vis, noi suntem autorii, este visul nostru și noi i - am scris scenariul. Dar cum să îl interpretăm dacă am „uitat” limbajul viselor? În cartea de față Erich Fromm ne pune din nou în legătură cu limbajul universal al simbolurilor, exprimat în vise și mituri. Înțelegerea simbolurilor, afirmă el, ne ajută să atingem straturile ascunse ale personalității noastre și ne conectează cu experiența umană generală. Prin înțelegerea limbajului simbolic al viselor vom avea acces la înțelepciunea profundă a miturilor, artei și literaturii și la ceea ce, în societatea noastră, este reprimat. Ilustrată cu numeroase analize de vise și mituri, cartea se adresează tuturor celor interesați de semnificația viselor. Erich Fromm (1900–1980), sociolog și psihanalist, s-a format în cadrul Școlii de la Frankfurt, pentru ca în 1933 să emigreze în SUA. Din cărțile sale traduse la Editura Trei, amintim: Arta de a iubi , Budismul Zen și psihanaliza , Arta de a fi , Anatomia distructivității umane , Omul pentru sine și Sufletul omului .

Erich Fromm - Pszichoanalízis ​és vallás
Erich ​Fromm e műve keletkezését Dwight H. Terry alapítványának köszönhette. Ennek célja az volt, hogy támogatásával előadásokat tartsanak és könyvek szülessenek "a vallásról a tudomány és a filozófia fényében" a keresztény szellemiség erősítésére a tudomány segítségével - az emberiség hasznára. Erich Frommot 1949-ben hívták meg az ún. Terry-előadások megtartására a Yale Egyetemre. Előtte olyan nagyságok jártak itt, mint John Dewey, John Macmurray és Carl Gustav Jung. A Pszichoanalízis és vallás adott Frommnak első ízben alkalmat arra, hogy összefoglalja nézeteit a vallásról, melyekre rányomta bélyegét a pszichoanalízis, de ugyanígy találkozása a nem etikai alapú vallásokkal és különböző misztikus áramlatokkal. A műből egyértelműen kirajzolódik Erich Fromm nem teisztikus humanista hitvallása, ahogy másutt ő fogalmazta, nem istenhívő vallásossága. Ebben az igazságosság és a szeretet jelentik az alapvető normákat. Ez az, ami vörös fonálként húzódik végig mindenfajta elhatárolódásán, és ez egyben az, ami az összekötő láncszemet jelenti a pszichoanalízissel. Fromm humanista hitvallása radikális, eleve elutasító a bevett vallások és egyházak mindenfajta bekebelezési kísérletével szemben. Ez azonban nem állt szemben a művét életre hívó alapítvány célkitűzésével, mely azt hangoztatta, hogy nem szabad kizárni senkit, akinek nézetei túlságosan radikálisak, avagy bírálja az elfogadott hittételeket. Annál inkább találkozott Erich Fromm azon alapvető elképzelésével, amelyben az igazság keresése és az emberi viszonyok javítása állt a legelső helyen. Fromm művének hatalmas volt a korabeli visszhangja, többek között Paul Tillich válaszolt rá részletes recenzióval.

Erich Fromm - Del ​tener al ser
Recuperación ​del título Del tener al ser dentro de la Nueva Biblioteca Erich Fromm que englobará los más de 20 títulos del pensador alemán en un nuevo formato y con un nuevo diseño de colección. Durante toda su vida Erich Fromm practicó un método de recuperación basado en el análisis de la propia conciencia, un método que se refleja en las páginas de este bello libro, en el que nos propone un “arte de vivir” cuyos pilares son el amor, la razón y la actividad productiva. Fromm nos explica que no es posible adquirir la sabiduría de la vida sin ningún tipo de esfuerzo o de sufrimiento -un engaño alimentado por la ideología consumista- y nos propone que nos esforcemos en recuperar nuestra fortaleza física, psíquica y espiritual, así como nuestras posibilidades de independencia, para que podamos abandonar la obsesión por el tener, característica de las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad moderna, y centrar nuestra atención en el ser.

Erich Fromm - La ​condición humana actual
Llega ​una nueva edición de uno de los títulos más interesantes de este autor. Este libro examina con detalle algunos temas de fundamental importancia para el hombre de hoy (el sexo, el psicoanálisis y la psicología, la revolución y la paz…), a través de un análisis pormenorizado de las perspectivas de progreso que abrió la caída del mundo medieval –destrucción que permitió al hombre occidental la posibilidad histórica de un progreso sin límites, de una auténtica realización de la utopía– y de las causas de esta trayectoria inesperada. El hecho es que las sociedades modernas requieren un determinado tipo de hombre para funcionar y el industrialismo moderno ha tenido éxito en la producción de esta clase de hombre: es el autómata, el hombre enajenado. El ideal de este hombre-autómata, añade Fromm, es que todo transcurra de acuerdo con el viejo eslogan de Kodak: «Usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto». Su razón se deteriora a la vez que crece su inteligencia. De este modo, y como dice el propio Fromm, lo más urgente es huir de esta situación y crear un nuevo hombre que deberá ser «temerario, valiente, imaginativo, capaz de sufrir y gozar», pero cuyas fuerzas estarán «al servicio de la vida, no de la muerte».

Erich Fromm - A ​rombolás anatómiája
Az ​agresszivitás, a pusztításhajlam, a rombolás vágya ősidőktől fogva sajátja az emberi természetnek – legalábbis így tartja a közhiedelem. Korunk egyik legjelentősebb pszichológusa, e világsikert aratott, számos nyelvre lefordított tudományos alapmű szerzője azonban vitába száll ezzel az önfelmentő vélekedéssel, és elképesztő ismeretanyag felhasználásával, elmés és lenyűgözően logikus érveléssel bizonyítja, hogy a fenti tulajdonságok a modern idők „vívmányai”, a mai ember kevéssé rokonszenves személyiségjegyei. Ahogyan nem ismerünk szadista állatokat sem, a korai ember agresszivitása is csak a védekezést, a túlélést szolgálta, nem volt öncélú, a gyökerei a biológiai adottságokig nyúltak vissza, és nem az elme, a tudattalan sötétjéből eredeztettek.

Erich Fromm - Ética ​y psicoanalisis
Este ​breviaro tiene por tema uno de los problemas que la actual filosofía moral no ha encarado debidamente: el de las relaciones...

Erich Fromm - „Olyanok ​lesztek, mint az Isten”
A ​teológiában szokásos történeti-kritikai vizsgálat helyett Fromm az Ótestamentum "radikális értelmezését" ígéri és adja meg művében.

Erich Fromm - The ​Fear of Freedom
Fromm ​sees right to the heart of our contradictory needs for community and for freedom like no other writer before or since. In Fear of Freedom, Fromm warns that the price of community is indeed high, and it is the individual who pays.

Erich Fromm - Menekülés ​a szabadság elől
Az ​1933-ban a nácizmus elől menekülni kényszerült német társadalomtudós, Erich Fromm 1941-ben adta közre e munkáját - angol nyelven, Amerikában. A mű hű tükre azoknak a sors- és eszmei-szakmai fordulatoknak, amelyeken szerzője következetes tudományos gondolkodása és a külső események hatására szükségszerűen átesett. Az addig közkeletű pszichoanalitikus szükséglet- és libidóelmélettel szemben Fromm a szabadság egzisztenciális problémáját állította művének középpontjába. Az ember karakterét, személyiségét - mondja - nem az ösztönös szükségletek kielégítésének mikéntje határozza meg, hanem a szabadsághoz való viszony. Így például az autoriter személyiség kialakulását torz menekülési mechanizmusokként értelmezi, amelyekkel az egyén megpróbál megszabadulni az elidegenedéstől, a magánytól, a számára elviselhetetlen "negatív szabadságtól". A kétféle, negatív és pozitív szabadság megkülönböztetése olyan rendezőelvvé vált e műben, amely lehetővé tette, hogy nagy történelmi korszakokat és mozgalmakat éppúgy értelmezhessen vele, mint a személyiségzavarok, egyéni neurózisok különböző formáit. Fromm éles bírálata az emberi személyiség kibontakozását akadályozó mindenfajta belső és külső korlátozásról joggal tette művét híressé és mindenféle vulgáris világmagyarázat szemében hírhedtté. E gondolatmenetet folytatja később 1947-ben Az önmagáért való ember című munkájában. Mindkettő joggal hívta fel magára a magyar olvasóközönség kiemelt figyelmét. A szerző szenvedélyes hitvallása az ember "veleszületett és elidegeníthetetlen" jogáról a szabadságra, méltán emeli írását az el nem évülő művek kategóriájába.

Kollekciók