Ajax-loader

Oláh Gábor könyvei a rukkolán


Oláh Gábor - Ígéret
Ujjbegyei, ​mint annak idején, bejárták a golyóstoll szántását, a barázdákat, várta az áramlások érkezését a papír felületéről a bőrén keresztül az agyába. Behunyta a szemét, simogatta az alkalmi levélpapírt, a szétbontott borítékot. Hol mélyen vágott a toll bele, hol éppen csak a felületén futott. A betűk néha összetorlódtak, ezeknek a szavaknak a vége váratlanul lefékezett és az óvatlan, felkészületlen betűk rázuhantak az utolsóra. Az enyhén hullámzó sorok vége kissé lekonyult, nem voltak képesek megbirkózni rejtett súlyukkal. Magasodtak az áthúzások. Igen, helyes, emelkedett az önértékelése, ennek csak örülni lehet. De a hurkok! Bezárultak. Árkádossá vált az írásának a kötése, pedig sohasem volt zárkózott egyéniség. Mit jelent ez? Teljesen bekerítettek az ováljai, igen emlékszik, annak idején még az O betűi sem voltak szabályos körök, most viszont minden ehhez hasonló írásjele csukott. Mit titkol? Mit rejteget?

Oláh Gábor - 27 ​méter elszabadulás
És ​akkor megtörtént. Átszakadt minden vasakadály, a silbakok lelkileg is összetörtek, acéloszlopok hajoltak meg, üvegtáblák hullottak szikrázó morzsákra, szép volt ugyan, de hiába, ostornyeles lámpák tértek ki döbbenten, és a vonat kifutott az utcára, előre, át a virágok kővázáin, lezakatolt a lépcsőkön, szaladt az utcán, menekültek a rémült emberek, elengedték egymás kezét, a vonat nekik esett, akár egy eszét vesztett fenevad, és aztán bódultan, kábán megtorpant. Eddig tartott a lázadás. A hírneves elszabadulás. De akkor is, egyszer mégis sikerült, ha csupán 27 métert is, de megtette. Sín nélkül. Mozdony nélkül. Menetrend nélkül. Kalauz nélkül. Utasok nélkül. Az eset valójában 1962. október negyedikén, 14 óra 21 perckor történt. Pontosabban akkor ért véget, mert a történés maga korábban kezdődött...

Oláh Gábor - A ​táltosfiú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oláh Gábor - Ne ​nézz a harmonikásra
n ​o v e l l á k h a n g j á t é k o k e g y f i l m f o r g a t á s k ö r ü l m é n y e i A szerzőnek ez a novellás kötete már a 11. könyve, aki máskülönben egy Balázs Béla díjas filmrendező.

Oláh Gábor - Katóka
Katóka ​egy mai tündérmese főszereplője - jobban mondva a tündér, aki létrehozza a mesét. Huszárik Zoltán Tisztelet az öregasszonyoknak című filmjében felejthetetlen lírai képekkel mutatta be sok-sok élet áldozatkészségét, lemondását. Oláh Gábor nem kevesebb tisztelettel egy másfajta öregasszonyt teremt. Katóka szubrett és szabadságharcos, westernhős és messzeségbe induló vagabundus, vega-étrendet kijátszó vajákos asszony és a francia filmek frivol, szexis nagy- és dédmamája az "öreg halász" egy másképp hangszerelt női megfelelője. Oláh Gábor Katókájából a legyűrhetetlen életerő árad. Felemelő és nagyon-nagyon szórakoztató olvasmány.

Oláh Gábor - Vágta ​vaktában
"Végeredményben, ​bármennyit kereste, nem találta meg önmagát, örökre be-nem váltott ígéret maradt. Megjelent és kiadatlan műveinek roppant tömege egy óriási vállalkozás hajótörésének látványát nyújtja" - írja Oláh Gáborról Komlós Aladár. S íme a "hajótörésből" megmentett kincs: az ellentmondásos életű s életművű alkotó verseinek reprezentatív válogatása. E "háromnegyed részben lírai" karakterű művész költeményeiben hozott létre igazán maradandót, "hallhatatlan bőséggel ontotta a legváltozatosabb formákban, a líra minden húrján megszólaló, színes és káprázatos fantáziával, színes és káprázatos fantáziával megalkotott remekeit. A vízcsepptől a világegyetemig, a sivár legényszobájától a tündéri Párizsig, a gyermekkorból felmerült emlékeitől kései szerelméig a világon mindent megénekelt..." A kötet a maga sokszínűségében és sokhangúságában tükrözi Oláh Gábor költészetét, mely egyaránt képes kifejezni túlfűtött érzelmeket és illanó sejtelmeket; azonos értékkel tud szólni míves klasszicitással és szabad vers áradó sodrásával.

Oláh Gábor - Gumikötél
Van ​olyan ember, aki nem csüng semmiféle gumikötélen, semmi se játszik vele, nincs jojó, az van, amit ő akar? Túrót! Van, aki az államilag engedélyezett kábítószert vedeli, reszket, ha nem issza meg az adagját. A másik belefagy a tőzsdébe, mint légy a jégkockába, amaz meg munkamániás, minden reggel felgörgeti a hegy tetejére a kövét, vagy lila fejjel szaval penészes jelszavakat, és azzal kábítja magát, hogy mindezt a hazáért teszi. Na és, az én szememben az se független ember, akit valamelyik vallás kalodája szorít. Más-más címke a börtönrácson. Ők szabják meg nekem, hogy mi a helyes? Tőlük kérjek segítséget a szabaduláshoz? Röhögnöm kell.

Oláh Gábor - Diagnózis ​után
"Kimondják, ​közlik veled. Rosszindulatú daganat. Mi tehetsz? Hátat fordítasz az egésznek, vagy végigjárod ezt a kivételes utat, belesel a titokzatos sötétbe. Sok belső ellenállást kellett legyőznöm, mire rákos kalandom megírására szántam magam. Egymástól elhajló pályán mozog a beteg és a mellette lévő társ. A diagnózis első döbbenetének közös kiindulópontjából kénytelen vagy beletanulni egy gyötrelmes folyamatba, beletörődni egy külső és belső változásba, elszakadva szokásaidtól, miközben a másik ezzel a plusz teherrel éli tovább az életét, közlekedik, dolgozik, bevásárol, és ezek tetejébe még téged is ellát. Csak annyi terhet tegyél rá, amennyit feltétlenül kell. Hidd el nekem, hogy van benned egy varázsló. Egy hozzád legközelebb álló mágus, akire számíthatsz. Aki nem a csillagok állásából, csontok halmazából, szeszélyesen lengő ingából szabja meg sorsodat. És főleg nem állít ki hatalmas számlát hókuszpókusza végén. Ezt a belső mágust kell feltámasztanod tetszhalálából. Aztán engedd, hogy az orvostudomány is tegye a maga dolgát." (Oláh Gábor)

Oláh Gábor - Valaki ​hiányzik
Valaki ​hiányzik. Igen, erről szól itt minden. Miklós félresikerült élete is. Hiányzik a kutya, a madár, az ellopott lánygyermek, a testvér, a világháborúban elesett nagyapa, a messzire költözött apa. A szerelem, és ami azzal jár. Miklós lassan ötvenéves, és csupán a nagymama emléke fénylik kitartóan gondolataiban. Kik figyelik? Kik törnek az életére? A sok nő közül melyiket engedi be magának való világába? Ki az a Báró Tihamér? Hogyan kerül a főhős Hieronymus Bosch festményének, a Gyönyörök kertjének madarai közé? Csak néhány kérdés azok közül, amelyek mindvégig éberen tartják az olvasó figyelmét...

Oláh Gábor - Patkánybűvölő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oláh Gábor - Két ​ló beszélget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oláh Gábor - Ahogy ​megcsillan
56-os ​amerikás férfi barátja segítségével kutatja a múltját. A virtuozitással megírt regény pergő, filmszerű látásmódjával kiváló olvasmány.

Oláh Gábor - Telkemen ​az Erzsébet-híd
Valamikor ​a hatvanas években egy japán szigeten, az őserdőben rátaláltak egy elaggott katonára, aki abban a hitben bujdokolt, hogy a világháború még tart. Ez a képtelenül tragikomikus történet jut eszünkbe Oláh Gábor rádió-dokumentumjátékának olvasása során, amelynek tárgya egy lebombázott, nem létező bérház telke, egy nem létező részvénytársaság tulajdona. A telket nem államosították, noha harminc éve kizárólag közületek használják. Persze egy ingatlannak telekkönyvi száma, adóztatási hatályossága van, s mivel részvénytársasági tulajdon, a részvénytársaság egyetlen életben maradt tagjának közgyűléstartási, jegyzőkönyvkészítési kötelezettsége is. Hogyan jöhetett létre napjainkban ilyen abszurd helyzet? Hol keresse igazságát a vétlen ügyfél, aki telkét nem birtokolja; időközben ráépítették az Erzsébet-híd pesti hídfőjét; mégis újra és újra megadóztatják? Erre keresi a riporter a választ a hivatalok útvesztőiben.

Oláh Gábor - Guga
A ​szerző harmadik regénye titkokról, árulásokról és bűntudatról szól. Vagyis egy férfiról. Pontosabban egy öregedő férfiról, akinek megölik a szerelmét. Ráadásul a férfi feleségéről. Arról, hogy mi történik velük, miután kézhez kapják a hírt halálról és halálos betegségről. Főként arról, hogy a halálos hírt is jobb, ha nem vesszük halálos komolyan. Meg arról, hogy nem lehet nem komolyan venni. Mindent összevetve az életünk kuszaságáról.

Oláh Gábor - Hosszú ​élete titka
Oláh ​Gábor, Balázs Béla-díja filmrendező Hosszú élete titka című önéletrajzi ihletésű regénye egy fiú barangolása apja életének ösvényein és Amerika útjain. "Megfoghatatlnak érzések nyomasztottak, folyton azt gondoltam, hogy titkok és rejtett jelek vannak körülöttem. Hirtelen megéreztem, hogy mindaz, ami ezen az úton történeik velem a véletlen különös szeszélye folytán rejtett összefüggéseket tár fel, a megtörtént események egy másik időben és másik térben érintkeznek, a történések rejtekútjaira kell figyelnem, mert apámat és önmagamat is ezen keresztül fogom megérteni. Meg kell tudnom, hogy a másik idősíkban mi történt, amíg éltem otthon az életem, mi minden alakította itt a szemem elől rejtve maradt világot."

Oláh Gábor - Oláh ​Gábor válogatott költeményei
Oláh ​Gábort nehéz megmérni a használatban levő mértékekkel. Nem tartozik költői iskolához, nincsenek az irodalmi küzdelemben szövetségesei. "A Nyugat megtagadta, a Holnaposok kiátkozták", de a "nemzeti irány követői sem vallották magukénak" - írja egyik bírálója. S ebben a megállapításban sok igazság van. ... Költészetének megítélésekor a legellentétesebb vélemények harcolnak egymással.

Oláh Gábor - Hangok ​lázadása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oláh Gábor - Az ​a kő ott a kertben
Szokatlan ​események, hétköznapi árulások Lídia egy villamosbalesetnél találkozik a férfival, aki sokat tud róla, de azt nem sejti, hogy a kertjében álló kőtömb mire vár, ahogy azt sem, hogy a megnyomorított lány mindkettőjük életének fontos szereplője lesz.

Oláh Gábor - Holnap ​más leszek
A ​tizenhét éves Nórát pszichológushoz küldik a szülei, mert több napra meglógott otthonról, és bár ennek komoly okát nem is sejtik, érzik, hogy valami nem stimmel vele. Nórának a pszichológusnál elhangzó szavai vezetik be az olvasót egy érzékeny, gondolkodó lány lelkivilágába. Oláh Gábor - akinek már több regénye jelent meg a Noran és a Novella kiadóknál - első ifjúsági témájú könyve egy mai magyar tinédzser tipikus gondjairól számol be rendkívüli beleérzéssel és humorral.

Oláh Gábor - Hazudtam ​neked!
"Igenis, ​hazudtam neked. Rengeteg apróságot, mert az olyan vicces, mert szükséges, mert nélküle száraz és unalmas (fontos szó!), és egy lényeges dolgot, mert nem akartam fájdalmat okozni. Kinek? Egyikünknek se, tudod, ami neked fáj, az előbb vagy utóbb nekem is fáj." Oláh Gábor regénye Flóra egyes szám első személyben elbeszélt vallomása férjének a huszonhat évvel ezelőtti önmagáról, a tizennyolc éves lányról, az éveken át titokban tartott első szerelemről, és arról, hogy miért nem beszélt eddig erről. És miközben fény derül a titokra, megelevenedik az 1980-as évek Budapestje, megismerünk egy bolondos értelmiségi családot és annak baráti körét, az utolsó fejezetből pedig az is kiderül, ki hova jutott mára. A Ciceró Könyvstúdió gondozásában megjelent Holnap más leszek című ifjúsági regényéhez hasonlóan, Oláh Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező szerzőként ismét női szerepkörbe bújik, és bebizonyítja, hogy remekül ismeri a női lelket.

Kollekciók