Ajax-loader

Szabó Andrea könyvei a rukkolán


Stumpf István - Szabó Andrea - Baranyai László - L. Simon László - Mocsári József - Végjáték
A ​második Gyurcsány-kormány második éve a koalíció mélyrepülését és felbomlását hozta magával. A szocialisták a kormányalakítás évfordulójára egyedül maradtak: a koalíciós kormányzás hosszú esztendői után 2008 májusától kisebbségi kormánya van az országnak. Míg Gyurcsány Ferenc szocialista pártelnök-kormányfő2007 júniusában egy MSZP-s nagygyűlésen még arról beszélt, hogy a kormány reformlendülete töretlen, szó sem lehet lassításról és visszafordulásról, az ország rossz útra tévedt, ezért szinte mindent át kell alakítani, addig alig egy évvel később a reformok zálogának tekintett kormányfő már úgy látja, hogy a reformoknak nincsen társadalmi támogatottságuk. Ha pedig a társadalom nem tud "felnőni" a reformok politikájához, akkor a politikai túlélés érdekében a reformelkötelezettséggel is szakítani lehet. Vagyis a radikális megszorítások "nem kell félni, nem fog fájni!" forgatókönyve helyett a "bársonyos reformok" terápiáját szükséges alkalmazni. A kormányfő és szűkebb csapata azt feltételezi, hogy a 2004-es miniszterelnök-cserét követő, sikeresnek bizonyult stratégiát - "felejtsük el a reformokat, inkább a kormányzás látszatának fenntartására koncentráljuk!" - a koalíció felbomlása után is eredményesen lehet alkalmazni. Megfeledkeznek viszont arról, hogy azóta számottevően megváltozott a politikai klíma: a kormányfő által okozott morális deficithez egyre növekvő mértékű szociális elégedetlenség társul. Végjáték vette kezdetét.

Szabó Andrea - Az ​emlékezés iszapja
A ​kiváló tollú Szabó Andrea a valós Balassagyarmat mögött rejtőző másik városról ír, ahol az utcák és az épületek sokkal beszédesebbek, mint elsőre hinnénk. A kötet régi hangulatokat, képeket villant fel, karakteres személyeket idéz meg, de egy ízig-vérig humanista ember, az író, újságíró személyisége is kirajzolódik az olvasó előtt.

Oross Dániel - Szabó Andrea - A ​politika és a magyar fiatalok
Hazánkban ​a közvélekedés szerint a fiatalokat nem érdekli a politika, az őket körülvevő közéleti-politikai folyamatokban nem vesznek részt. E vélekedést a publicisták cikkei, a választási részvételi eredmények, a hazai nagymintás ifjúságkutatások és nemzetközi vizsgálatok eredményei egyaránt alátámasztják. A képet némiképp árnyalja, hogy időről időre nagy létszámú tüntetések szerveződnek Budapesten és az ország nagyobb városaiban, s ezeken a rendezvényeken mind a tömegben, mind a szervezők között egyaránt szép számmal képviseltetik magukat a fiatalok. Ilyenkor az eseményekről tudósítva a sajtó a fiatalok akcióiról mint tiszavirág-életű, fiatalos "buli-tüntetésekről" ír. Bár az említett fiatalok újító szellemű résztvevői, hangadói ezen rendezvényeknek, mindez mit sem változtat azon, hogy a magyar fiatalokat apatikus, kiábrándult társadalmi csoportként írják le újra meg újra az események után beálló csendben, amikor ismét arról olvashatunk, mennyire káros és sajnálatos a fiatalok érdektelensége. Az a kérdés, vajon mindez miért alakult így, rendkívül ritkán merül fel a téma kapcsán. Mint ahogy arról is kevés szó esik, kiknek volna feladata a fiatalok érdeklődésének felkeltése és miért volna társadalmi érdek a bevonásuk a politikába. És egyáltalán, miért kellene, hogy érdekelje a fiatalokat a politika, miért fontos a fiatalok politikai részvétele?

Urbán Péter - Szabó Andrea - L. Simon László - (V)álságkormányzás
A ​globális válság azt is megmutatta, Gyurcsány Ferenc miként juthat el igen gyorsan a "bennünket csak a válság oldalszele fog érinteni" jóslattól a "megmentettük az országot a fenyegető államcsődtől" öndicséretéig. A kormányfő az általa előidézett válságok menedzselésének ünnepelt hőseként tüntette fel magát. Medgyessy Péter első számú bizalmas tanácsadójaként aktív szerepet vállal a jóléti rendszerváltás csődjében, majd bejelentkezik a megbukott kormányfő helyére. Elhalasztja a reformokat, eladósítja az országot, "ezer apró trükkel" kozmetikázza a nemzet és az EU előtt a költségvetést, majd megszorító intézkedéseket vezet be az általa felborított államháztartási egyensúly helyreállítására. A politikai zsákmányrendszer abszolutizálásával szétzilálja a közigazgatást, majd dolgozatában az erős állam mellett érvel. Neoliberális gazdaságpolitikája megroppantja pártja szavazótáborát, de álarcot cserélve kiáll a bérből-fizetésből élők és a nyugdíjasok mellett.

Szabó Károly - Szabó Andrea - Balassagyarmat ​az irodalomban / Szellemóriások nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Böcskei Balázs - Szabó Andrea - Hibrid ​rezsimek
Az ​X-akták két FBI-ügynöke (Dana Katherine Scully és Fox William Mulder) olyan esetekben próbálnak megoldásokkal szolgálni, amelyek sokadik hallásra is megmagyarázhatatlannak tűnnek. E kötet szerzői annyiban mindenképpen kapcsolódnak a két FBI-ügynökhöz, hogy a hibrid rezsimek leírása sem lehetséges egyféle politikatudományi iskolából és szemszögből kiindulva. Amellett, hogy a kötet tanulmányai nem tartják az olvasót bizonytalanságban, azt semmiképpen sem ígérhetik, hogy általuk politikai rezsimvitákat fognak végérvényesen eldönteni. Amit ugyanis ugyanazon ügy kapcsán Mulder biztosnak vél, azt Scully vitatja. Vitájuk tulajdonképpen igazságkoncepciók vitája, azaz a politizáláshoz nagyon hasonló módon viselkednek. A tudomány elvárásának megfelelően e kötet szerzői nem politizálnak, nem foglalnak határozottan állást, viszont annyiban rokonok a két ügynökkel, hogy tárgyuk - a hibrid rezsim - egy mozgásban lévő "tárgy". Mintha az igazság - már amennyiben arról tudományos értelemben beszélhetünk -, ha nem is odaát, de mindig máshol lenne. Mit is jelent a hibrid rezsim fogalma? Mi a rendszer és a rezsim különbsége? Mitől sikeresek a hibrid rezsimek? Milyen hasonló és eltérő vonásai vannak a nemzetközi hibrid rezsimeknek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel, amelyeket jelen tanulmánykötetben vizsgálunk meg. Egyszerű ideológiai karosszékben ülve leírni egy-egy politikai rezsimet, ez viszont ahhoz hasonlít, mint amikor Mulder azt mondja: "Hinni akarok." Az MTA TK Politikatudományi Intézet kutatói gárdája nem erre vállalkozik, helyette különböző nézőpontokból ismerteti meg a hibrid rezsimek politikatudományi valóságait.

Kollekciók