Ajax-loader

Kántor Zsuzsa könyvei a rukkolán


Kántor Zsuzsa - Feledhetetlen ​ifjúság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kántor Zsuzsa - Kannibálok
Dehogyis ​igazi kannibálokról, hanem egy dunai szigeten nyaraló vidám gyerekcsapatról szól Kántor Zsuzsa új kisregénye. Egy nyári vakáció kalandsora borúsan induló és derűbe forduló világa elevenedik meg a történet során. Ugyanez a borús-derűs, igazi problémákkal szembenéző és az igazi emberi feloldódásig eljutó kiskamaszvilág bontakozik ki a címadó kisregényhez csatolt két másik történetben, a Bogárkában és A csodálatos napszemüvegben is.

Kántor Zsuzsa - Zenél ​a Zakariás
Az ​Androméda csillagködben van a Zakariás. Hőseit oda viszi Kántor Zsuzsa, olvasóit pedig a messzi jövőbe. Vagy talán nem is annyira a jövőbe, hanem egy képzelet szülte, mulatságos világba, melyben űrtörőket avatnak úttörők helyett, a Holdra járnak tízóraizni a gyerekek, s melyben kötéllel fogja a Mindenségen uralkodó emberiség a saját vezetőit, mert aki csak teheti, kutat, tudóskodik, s nem kíván az irányítás kérdéseivel bajlódni. Szóval mesevilág ez; ha tetszik, érdekes sci-fi, ha tetszik, nevettető sci-fi-paródia, mely nemcsak az irodalmi műfajt, hanem egy kicsit jelenünket is parodizálja. Mert Kántor Zsuzsa, a mai iskolások kitűnő ábrázolója, végeredményben itt is a mai iskolásokról beszél, ahogy róluk szól, a mai gyerekekről, a kötetében található másik két kisregény, a Szerelmem, Csikó és A karcsú tornyú vár is. A könyvet Zsoldos Vera szellemes, kedvesen idealizáló rajzai díszítik

Kántor Zsuzsa - Portyázó ​tigrisek
A ​természet ismerője egészen biztosan fejre áll ettől a címtől. Mikor és hol portyáztak valaha a tigrisek? Pedig Kántor Zsuzsa igazán biztos abban, hogy az ő tigrisei portyáztak. Sőt éppen arról, éppen a portyájukról szól a kisregény. Csakhogy tigrisei úttörők - a Tigris őrs tagjai. Portyájuk: úttörőfeladat. De Kántor Zsuzsa megelevenítésében csaknem olyan érdekessé válik a portya, mintha valóban zsákmányszerző vadászat volna. Az ő tigriseinek zsákmánya az élmény, a tapasztalat. S hogy kiskamasz hősei mi módon "ejtik el", azt éppen olyan izgalmasan meséli el, mint amilyen érdekesen tárja fel a kötet másik két kisregényében hőseinek különböző, de az úttörőélettel mindig is kapcsolatos egyéb kalandjait. Az életből ellesett eleven történeteket Zsoldos Vera hangulatos illusztrációi díszítik.

Kántor Zsuzsa - Ballada ​egy márványtábláról
Braun ​Évának, a mártírhalált halt kommunista hősnek a fényképe tekint ránk erről a könyvről. Pedig ez a regény nem életrajz, nem dokumentumregény. És balladának is szokatlan ballada. Kántor Zsuzsa, aki kortársa volt Braun Évának, és annak idején találkozott is vele, a modern regényírás múltat, jelent és jövőt egyszerre láttató teljesebb idősíkjában támasztja fel alakját. Beleállítja egy fénytörésbe, amely ki is rajzolja, meg is nőtteti, anélkül hogy idealizálná vagy meghamisítaná. Az olvasó elsősorban regényt olvas itt, művet egy hősi, tragikus életről, a sorsunkká érő közelmúltból, amely egész a jelenig ér.

Kántor Zsuzsa - Csalánba ​nem üt a mennykő
Kántor ​Zsuzsa regényei népszerűek. Szeretik, szívesen olvassák őket a gyerekek. Érthető, mert ezek az érdekes és mulatságos, rövidebb-hosszabb történetek róluk szólnak, az iskoláról, az úttörőéletről, általános iskolás fiúk és lányok problémáiról. A Csalánba nem üt a mennykő című kötet két sikeres kisregényt tartalmaz. A címadó történet sok fordulattal, sok humorral számol be, hogy mennyi veszedelmet áll ki egy túl sokra vállalkozó úttörő. A másik kisregény, a Szerelmem, Csikó meghitten, finom lírával ábrázolja a jól tanuló fiú és a nehezen tanuló kislány barátságát és bontakozó szerelmét. Olyan írások ezek, amelyeken fiúk és lányok egyaránt jól szórakoznak. A kötetet Marton Magda szellemes rajzai díszítik.

Kántor Zsuzsa - Anonymus ​diplomatatáskával
"Figyelj, ​most történni fog valami!" - szól le unokájához Őrgrófné portréja a falról. Rozalinda Őrgrófhoz költözik egy időre. Őrgróf nem túl vidám. Rossz a közérzete. Rozalinda ezt hamar észreveszi. Egy nap berepül hozzájuk egy kis tarka papagáj. Nem akarják megtartani, ezért jó helyet keresnek neki. E helykeresés bonyodalmakkal jár, melynek során világossá válik, hogy a legkisebb élőlénnyel is sok a gond, ha azt akarjuk, hogy jó legyen a közérzete. Végül sikerül - elhelyezik a madarat a lehető legjobb gazdánál. És sikerül ezzel összefüggésben Őrgrófot is kilendíteni a holtvágányról. Ki irányította így a dolgokat? Ők ketten? Vagy maga a papagáj? Vagy az Őrgrófné portréja a falon?

Kántor Zsuzsa - Tévedés ​/ A szép Jacola
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kántor Zsuzsa - Jó ​napot Fácia Negra!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kántor Zsuzsa - Matekária
Kántor ​Zsuzsa megint csak a messzi jövőbe viszi el az olvasóit. A messzi jövőbe vagy a sci-fi mesés vilgába. Éppúgy, mint előző könyvében, a nagy sikerű Zenél a Zakariás-ban. Sőt, pontosan onnan indítja el a történetet, ahol az előzőt abbahagyta. S bár új könyve tejlesen önálló regény, szereplői a régivel azonosak. Jól ismert barátaink, a XXV. század lakói most tehát új kalandok elé néznek. És nem is veszélytelen kalandok elé. A veszély pedig most nem is az űrben leselkedik rájuk, hanem a Földön, az emberek között. Mert a Földön az emberi természet mr egyszer legyőzött Betegségei újra elterjednek. Szinte kipusztítják a XXV. század magas civilizációját. Hogy formálja ez a csaknem világkatasztrófa a regény gyermekhőseinek a sorsát, milyen új világfelfedezéshez juttatja őket, hogyan küzd le az emberiség a zűrzavart - erről szól az érdekfeszítő történet, mely végül is azt példázza, hogy a mesés távoli jövő - minden furcsasága ellenére - sokszor erősen hasonlít a mára.

Kántor Zsuzsa - Pingvinfotók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kántor Zsuzsa - Az ​új lány
A ​baj hiába, váratlanul éri az embert. Gorác Mari édesanyja máról holnapra leesett a lábáról és kórházba került. Mi lesz a magára maradt két gyerekkel, Marival meg öccsével Bumbóval? Apjuk külföldön, a környéken se rokon, se barát. Nem volt mit tenni, a két gyerek összecsomagolt, és elment a nagyapjához. Új otthon, új környezet, új iskola fogadta őket. Az új osztálytársak idegenkedve nézték Marit, a lassú mozgású, lassú beszédű új lányt. Mindjárt elkeresztelték "málé Gorác"-nak s még az úttörő őrsükbe is alig akarták bevenni. Bumbót a szomszédos fiúiskolában pedig csakugyan nem vették fel úttörőnek. Hogy változtatja meg Mari, az új lány, a "málé Gorác", a társai, sőt az egész iskola elhamarkodott ítéletét, hogy lesz népszerű, még a fiúiskolában is ismert "nagy-krekk Gorác" és hogy lesz a "hazudós" és "csavargó" Bumbóból derék úttörő, erről szól Kántor Zsuzsa fordulatos, a mai diákélet eleven lüktetését, múló keserveit, meghitt örömeit színesen ábrázoló regénye. "Az új lány"-t Rogán Ágnes ízléses, hangulatos illusztrációi díszítik.

Kántor Zsuzsa - Táborozunk
Kötetünk ​táborozó úttörők műsorgondjain akar segíteni. Leginkább tábortűzi műsorokra gondoltunk az anyag összeválogatásában.

Kántor Zsuzsa - Hajszesz ​és bolondgomba
Hiába ​veszik le az ügyes robotok a mindennapi gondokat vállainkról, hiába az igazságosan szervezett társadalom, hiába száguldoznak még az úttörők is a kisbolygókra gyakorlati foglalkozásaikon - az ember ember marad és a gyerek gyerek. A szép és értelmes életet egyetlen korszak sem kapja kész ajándékul, természetünk esendőségei miatt mindig marad annyi gond, ami megóvja az emberiséget a tétlen tespedéstől. Kántor Zsuzsa szabadjára engedte játékos kedvét és humoros fantáziáját, de azért a huszonötödik század bátor és leleményes úttörőiben minden olvasója örömmel fog ráismerni önmagára és mai gyermektársaira. A három kisregényből álló, de összefüggő cselekményű kalandos űrtrilógiát Zsoldos Vera illusztrálta.

Kántor Zsuzsa - Rügyecske
A ​kis regény hősei egy iskola legvadabb, legzabolátlanabb tanulói,hírhedt verekedők, dologkerülők. A hangos, vad, goromba fiúk, pergőnyelvű, élénk lányok közt fel sem tűnik év elején a jelentéktelen, csendes, szürke kislány, Rügyecske. Szóba se állnak vele, semmibe sem veszik. Különös véletlen folytán szárnyra kap a hír, hogy varázslatos erővel bír, szerencsét hoz arra, aki a közelébe kerül. E hír felkelti iránta a fiúk figyelmét s ő akarva-akaratlan maga köré gyűjti a fékezhetetlen kis társaságot, nem bűvös erejével, hanem lényéből kiáradó derűjével, kedvességével. Közös munkába kezd az osztály és küzdelmek, nehézségek, sikerek során lassan összekovácsolódnak a széthúzó, zabolátlan gyerekek. Az elveszett töltőtoll, a különös látogatás a szenespicében, s a közös erővel felépített csónak izgalmasan bonyolódó története mögött észrevétlenül felhő ereszkedik a kis gyerekcsoport fölé : akkor vesztik el Rügyecskét, amikor már úgy érzik, meg sem tudnak lenni nélküle. Rügyecske jelképpé válik, a szépség, kedvesség, becsület jelképévé. " Én ezután mindig azt teszem, amit ő súg nekem" - mondja Vermes Gábor, az iskola legjobb mesélője. A "évfolyampótló " osztály hírhedt tanulói megcsendesültek, jobbá, szelídebbé váltak egy küzdelmes év s egy fájó élmény hatása alatt.

Kántor Zsuzsa - Felvétel ​indul!
Nincs ​talán nagyobb izgalom annál, ha kiszállnak a táborba a filmesek, beállnak a kamerával, és csakugyan indul a felvétel. Meg kell azért mindent tenni, hogy idejében, pontosan odaérjen, ahová rendelik. Mindent? Azt is például, mint Kántor Zsuzsa regényének úttörő hősei, akik záporral-zivatarral dacolva, áradt patakon átkelve, úttalan utakon rövidítve sietnek, hogy jaj, el ne késsenek. És közben egyik társuk forró a láztól, és alig bírja a rohanást. Vajon az egészség, az élet, az egymásért való felelősség nem kiálthat-e megálljt?! Utólag, amikor már a baj megesett, szembe kell nézniük a Felvétel indul! hőseinek ezzel a kérdéssel. És egyenként, önmagukkal számot vetve kell szembenézniük. Az új Kántor Zsuzsa-regény legfőbb izgalma nemcsak az, hogy életben marad-e a beteg kislány, hanem az , hogy az őrstagok önmagukkal vívódva hogyan állják meg a fleelősség és az elmarasztalás próbáját. Mert azt, hogy valamit rosszul csináltam, vagy rosszul csináltunk, a legnehezebb beismerni. Ki így, ki úgy jut el odáig - de Kántor Zsuzsa ábrázolásában mindig is érdekesen, drámaian. Ehhez, a mai gyerkek életéből vett történethez egy éppoly izgalmas másik kisregény kapcsolódik, az Osztályfénykép. Zsoldos Vera találó rajzai teszik még elevenebbé mindkét írás színes gyerekvilágát.

Kántor Zsuzsa - Csacsifej
Négy ​kisregényt, négy izgalmas és megható történetet foglal magába ez a könyv (a címadó mellett a Hősnő civilben, a Hurrá, lógunk! és a Pingvin-parádé). Kántor Zsuzsa frissen leste el őket az életből, és színes képzelettel írta meg. Miről szólnak? Ahogy a többi írásai, ezek is a mai iskolásokról. Hogy lesz valaki hős, milyen az, ha lógunk, hogy sül fel az, aki visszaél úttörőtársai bizalmával.

Kántor Zsuzsa - Kulipintyó
Dr. ​Penc, vagyis Tóth Jenő a hetedikből elhiszi, hogy az ötödikesek őrsvezetője lesz, pedig csak átejtették. Mit csináljon az ember, ha már komolyan készült is a feladatra? Mit csináljon, ha csúnyán leégetik? Dr. Penc nem is hagyja magát, őrsöt alapít, egy maszek őrsöt. Sajátos őrsének egy tagja van, s ő a vezető. Foglalkozásuk helye egy szemét- és ócskatelep. Nem a legszerencsésebb hely. S valahogy másban sem kedvez a szerencse dr. Penc őrsének. Hajaj, mennyi baj lesz még ebből, s kivált kirándulásukból egy kis budai házba, a Kulipintyóba! A rendőrséget még megússzák, de a nagy verekedést már nem. Kántor Zsuzsa izgalmas új kisregénye pompás képet rajzol a mai gyermekvilágról a mai gyerekeknek. A Kulipintyót két másik mulatságos történet, a Portyázó tigrisek és a Csalánba nem üt a mennykő című kisregény egészíti ki. A könyvet Zsoldos Vera rajzai díszítik.

Kántor Zsuzsa - Tudtam, ​hogy jössz!
Kántor ​Zsuzsa új kisregénye megkapó kutyatörténet. Viszki, akit egy nyaralás után gazdái egyedül hagynak Gárdonyban, magára utalva néz ki az őszi esők és a hideg tél elé. Csak néhány hasonló sorsra jutott kutyatársa vigasztalja és egy nyári emlék: a Kisfiú barátságának emléke. Miként vészeli át a telet az elhagyott kiskutya, találkozik-e újra barátjával, sikerül-e új gazdát lelnie? Erről szól ez a kedves, megható, Csala Károly rajzaival illusztrált regényt.

Kántor Zsuzsa - Práter ​utca
"Srác, ​akarsz fegyvert?" - kérdezte a csontos arcú, kemény tekintetű, bőrkabátos férfi. "Akarsz fegyvert?+ - ez a kérdés gyakran hallatszott azokban az emlékezetes októberi napokban. És a "srácok" - akartak fegyvert. Hogyne akartak volna, hiszen úgy hitték, hogy a fegyver felnőtté avatja őket. S megkezdődött számukra a véres kaland, fent, egy Práter utcai bérház tetején. Hogy kire és miért lőnek - arról csak homályos téveszméik voltak. Fáztak, éheztek, becsapták őket, a tudatos ellenforradalmárok kihasználták lelkesedésüket, hiszékenységüket. A Práter utca csak epizód volt az októberi forgószélben, mely felkavarta s elsodorta Andrást, Dinit, Jóskát, Gyuszit és a többieket. De mint cseppben a tenger, Kántor Zsuzsa izgalmas kisregényében is tükröződik az 1956-os ellenforradalomba belesodródott fiúk tragédiája. Nehéz iskolát jártak ki a Práter utcai ház tetején, míg végül visszatalálhattak szüleikhez, mestereikhez, tanítóikhoz, a társadalomhoz.

Kántor Zsuzsa - Az ​opál Opel utasai
A ​hegyen táborozó úttörők sátrait elmosta az özönvízszerű esőzés, a tábor a faluba költözött. Görög Julit féltő anyja alig engedte el, a beteges és félénk kislány azonban jól megállta a helyét, tagja lett a tábor legjobbjaiból alakult Heteknek - de mikor nagynénje érte jött luxuskocsiján, hogy hazavigye aggódó édesanyjához, nem tud a csábításnak ellenállni. Áruló volt-e? A címadó kisregény mellett az írónő két tucat új, gyermektárgyú elbeszélése található a kötetben.

Kántor Zsuzsa - Apolci ​csacsi és más mesék
Hol ​volt, hol nem volt, nem az Óperenciás-tengeren túl, hanem a gyerekszoba sarkában, volt egy mesefalu, Apolc a neve. Kik élnek itt? Princprunc Vitéz, Kukszeditke Pál, Bábibá, Bimbiri boszorkány néni és társaik. Kántor Zsuzsa mesél róluk ebben a könyvben, Somorjai Éva rajzai pedig elénk is varázsolják a kedves mesehősöket.

Kántor Zsuzsa - Csiszi-csosza ​ház
Különös ​gyerekek és gyermeklelkű felnőttek meg öregek lakják a különös házat, amely mégis olyan jó ismerősünk - hisz mind láttunk már ilyet vagy hasonlót, de Kántor Zsuzsa éles szeme, megértő humora és játékos komolysága kell hozzá, hogy valóban, és örömmel ráismerjünk. Kelemen István rajzai az írás kedvesen szatirikus vonásait erősítik fel a grafika eszközeivel.

Kollekciók