Ajax-loader

Lőrincz Zoltán könyvei a rukkolán


Lőrincz Zoltán - Jézus ​példázatai a magyar festészetben
Lőrincz ​Zoltán művészettörténész könyve céljának tekinti, hogy „a Biblia, a bibliai történetek, bibliaábrázolások vázlatos bemutatásával eljussunk Jézus példabeszédeinek képzőművészeti megjelenítéséig” és a gondosan kiválasztott bibliai idézetek hozzájuk kapcsolásával e példázatok teljesebb megértéséig. Rövid műelemzésekkel, hazai klasszikus és kortárs alkotók egy-egy művének bemutatásával hozza közelebb – a képzőművészet sajátos „igehirdetés”-én keresztül – az olvasókhoz a Szentírás üzenetét, akárcsak korábbi, ezt a kötetet megelőző és bevezető munkájában, A Biblia a magyar festészetben című könyvében.

Lőrincz Zoltán - Hapák József - "Tedd ​templomoddá, Istenem"
"A ​reformációt, a Krisztus által alapított anyaszentegyház belső megújulását és eredeti formájára való 'visszaalakítását' sokan nevezték tévesen a régebbi időkben is, napjainkban is 'hitújításnak'. Mind a reformátorok, mind az azt követő nemzedékek visszautasították ezt a vádat valamennyi korban. Hitünk szerint a protestáns egyházat nem Luther Márton vagy Kálvin János alapította: mi is hittel valljuk, hogy a kétezer éves kereszténység a mi történelmünk is. Lőrincz Zoltán könyve ehhez kínál történelmi és művészettörténeti szemléltető anyagot." (Dr. Márkus Mihály)

Lőrincz Zoltán - Szent ​Márton, Savaria szülötte
A ​könyv sajátossága, hogy az Európa különböző országaiban található képzőművészeti alkotások: festmények, szobrok, plasztikák és üvegablakok művészi bemutatása révén érzékelteti Szent Márton európai kultuszának sokszínűségét és jelentőségét. Megismerhetjük Szent Mártont, mint a keresztény hit bátor képviselőjét, a felebaráti szeretet hősét, a szociális gondoskodás apostolát, a csodatévő szentet és az apostoli lelkületű püspököt. (Három nyelvű kiadvány)

Kollekciók