Ajax-loader

Herbert Marcuse könyvei a rukkolán


Herbert Marcuse - Ész ​és forradalom
Századunk ​egyik jelentős, ellentmondásos hatású gondolkodójának könyvét veszi kezébe az olvasó. Herbert Marcuse Heidegger tanítványa volt, a 30-as években a marxizmus hatott rá, de azt elsősorban kutúrkritikaként értelmezte át. Egyik alapító tagja volt a két világháború közötti időszak jelentős filozófiai körének, az ún. "frankfurti iskolának", amely a marxizáló törekvések fontos műhelye volt a 30-as évekbeli Nyugat-Európában. Amerikai emigrációjában Marcuse a pszichoanalízis fogalomkészletével értelmezi a későkapitalista társadalmat, majd - a hatvanas években - radikális kritikusa a technikai civilizációnak. Az újbaloldali mozgalmak fő ideológusa, a konkrét gazdasági összefüggések elhanyagolása miatt azonban a marxizmus forradalmi tartalma elvont, utópikus tagadássá válik nála. Az Ész és forradalom 1941-ben jelent meg. Az egész könyve - még a látszólag elvont fejtegetéseket is - áthatja a fasizmus elleni elméleti, ideológiai harc pátosza. A "forradalmár" Hegelt kívánja rehabilitálni Marcuse, s ezért átértelmezi mindazokat a mozzanatokat, amelyek a hegeli elmélet későbbi, konzervatív interpretációját alátámasztották. Ugyanez a törekvés hatja át akkor is, amikor a Hegel utáni korszak pozitivista társadalomelméletének legfontosabb tendenciáit ismerteti.

Robert Paul Wolff - Barrington Moore, Jr. - Herbert Marcuse - A ​Critique of Pure Tolerance
Essays ​by three authors: Beyond Tolerance by Robert Paul Wolff, Tolerance and the Scientific Outlook by Barrington Moore, Jr., Repressive Tolerance by Herbert Marcuse.

Herbert Marcuse - Soviet ​Marxism
ONE ​OF THE FIRST and best attempts by a 'critical Marxist' to present a comprehensive and balanced evaluation of Soviet society and ideology ... Readers sympathetic to the Soviet union will no doubt find marcuse's position presentation too critical, while others no doubt will find it not critical enough.

Herbert Marcuse - A ​Study on Authority
_The ​great theorist of radical liberation analyzes the complex relationship between authority and freedom._ This is the first paperback edition of what is now recognized as Marcuse’s most important collection of writings on philosophy. He analyzes and attacks some of the main intellectual currents of European thoughts from the Reformation to the Cold War. In a survey that includes Luther, Calvin, Kant, Burke, Hegel and Bergson, he shows how certain concepts of authority and liberty are constant elements in their very different systems. The book also contains Marcuse’s famous response to Karl Popper’s _Poverty of Historicism_, and his critique of Sartre.

Herbert Marcuse - An ​Essay on Liberation
In ​this concise and startling book, the author of One-Dimensional Man argues that the time for utopian speculation has come. Marcuse argues that the traditional conceptions of human freedom have been rendered obsolete by the development of advanced industrial society. Social theory can no longer content itself with repeating the formula, "from each according to his ability, to each according to his needs," but must now investigate the nature of human needs themselves. Marcuse's claim is that even if production were controlled and determined by the workers, society would still be repressive—unless the workers themselves had the needs and aspirations of free men. Ranging from philosophical anthropology to aesthetics An Essay on Liberation attempts to outline—in a highly speculative and tentative fashion—the new possibilities for human liberation. The Essay contains the following chapters: A Biological Foundation for Socialism?, The New Sensibility, Subverting Forces—in Transition, and Solidarity.

Herbert Marcuse - Counterrevolution ​and Revolt
In ​this book Herbert Marcuse makes clear that capitalism is now reorganizing itself to meet the threat of a revolution that, if realized, would be the most radical of revolutions: the first truly world-historical revolution. Capitalism's counterrevolution, however, is largely preventive, and in the Western world altogether preventive. Yet capitalism is producing its own grave-diggers, and Marcuse suggests that their faces may be very different from those of the wretched of the earth. The future revolution will be characterized by its enlarged scope, for not only the economic and political structure, not only class relatoins, but also humanity's relation to nature (both human and external nature) tend toward radical transformation. For the author, the "liberation of nature" is the connecting thread between the economic-political and the cultural revolution, between "changing the world" and personal emancipation.

Herbert Marcuse - One-Dimensional ​Man
One ​of the most important texts of modern times, Herbert Marcuse's analysis and image of a one-dimensional man in a one-dimensional society has shaped many young radicals' way of seeing and experiencing life. Published in 1964, it fast became an ideological bible for the emergent New Left. As Douglas Kellner notes in his introduction, Marcuse's greatest work was a 'damning indictment of contemporary Western societies, capitalist and communist.' Yet it also expressed the hopes of a radical philosopher that human freedom and happiness could be greatly expanded beyond the regimented thought and behaviour prevalent in established society. For those who held the reigns of power Marcuse's call to arms threatened civilization to its very core. For many others however, it represented a freedom hitherto unimaginable.

Herbert Marcuse - The ​Aesthetic Dimension
Developing ​a concept briefly introduced in Counterrevolution and Revolt, Marcuse here addresses the shortcomings of a Marxist aesthetic theory and explores a dialectical aesthetic in which art functions as the conscience of society. Marcuse argues that art is the only form of expression that can take up where religion and philosophy fail and contends that aesthetic offers the last refuge for two-dimensional criticism in a one-dimensional society.

Herbert Marcuse - Az ​egydimenziós ember
Egy ​könyv, amelyet (hírből) mindenki ismer, de amelyet mindeddig csak a kiváltságos kevesek olvashattak: "az újbaloldal bibliájának" lázító mondanivalója mifelénk sem a "támogatott", sem a "tűrt" kategóriába nem férhetett bele. S ha már a hatvanas évekbeli lázongásaink idején nem tanulhattuk a fejlett ipari társadalomnak ebből a briliáns leírásából, legalább most, amikor a "felzárkózás" lázában égünk, ne mulasszuk el megtenni ezt. Hiszen akkor is, most is, változatlanul ugyanarról van szó: a nagy Egészről, amely kiegyensúlyozott, békés szabadságnélküliségében mindannyiunkat saját engedelmes alkatrészévé tud szelidíteni, leszerelve minden valóban "fölforgató" ellentendenciát - a "szabad választás" látszatpluralizmusában, a kényszerű munka robotjában, az egydimenzióssá sorvasztott gondolkodásban, kultúrában, szexualitásban.

Herbert Marcuse - Eros ​and Civilization
In ​this classic work, Herbert Marcuse takes as his starting point Freud's statement that civilization is based on the permanent subjugation of the human instincts, his reconstruction of the prehistory of mankind - to an interpretation of the basic trends of western civilization, stressing the philosophical and sociological implications.

Kollekciók