Ajax-loader

Theodore Dreiser könyvei a rukkolán


Theodore Dreiser - Jennie ​Gerhardt
A ​világhíressé vált "amerikai tragédia" szerzőjének regénye Jennie Gerhardtról, egy szegény amerikai munkáscsalád leányáról szól. A nyomorúságos környezet ellenére jólelkű, áldozatkész, gyönyörű fiatal leánnyá serdülő Jennie egy gazdag szenátor kedvese lesz. A bigott apa kitagadja terhes lányát, aki Clevelandbe költözik, - megszülető gyermekét azonban titkolnia kell...

Theodore Dreiser - Omló ​bástya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Theodore Dreiser - Carrie ​drágám
Ez ​a híres regény, amelyet kiadója 1900-ban nem merte forgalomba bocsátani állítólagos erkölcstelensége miatt, különös karriertörténet. Hősnője, Carrie Meeber a falusi élet sötétségéből, nyomorúságából emelkedik ki lassan, kitartóan, hogy a végén mint a zenés színpadok sztárja sikert, anyagi jólétet mondhasson magáénak, boldogságot, elégedettséget azonban nem, helyette csak üres lélektelen magányt. "Dreiser (1871-1945) a kitartott nő és barátai történetében a nemiségnek a szellemi ember életében betöltött szerepét vizsgálta, első ízben a modern angol nyelvű irodalomban. Anélkül tette ezt, hogy egyetlen erotikus jelenetet leírt volna, de anélkül is, hogy akár szavakban, akár az események irányításával a hagyományos polgári erkölcsi szabályok vagy a "költői igazságszolgáltatás" szellemében állást foglalt volna, vagyis "megbüntette" volna Carrie-t... Ezért kellett az angol-amerikai realista regény nagy határkövének, ennek a gyengéd szeretettel fogant, nagy költői erővel megírt, ma is eleven műalkotásoknak további tizenkét évig várnia amíg valóban az olvasók kezébe kerülhetett." (Országh László)

Theodore Dreiser - A ​bankár
Theodore ​Dreiser "A Bankár" című kötete először jelenik meg magyarul. Ezen műve is méltó az "Amerikai tragédia" szerzőjéhez. A fordulatos, cselekményekben, izgalmakban bővelkedő regény egy bankár család történetét dolgozza fel. Solon Barnes fiatal, ambíciózus férfi, aki céljainak eléréséért semmitől sem riad vissza. Karrierje miatt összetűzésbe kerül konzervatív családjával, különösen apjával. Ráadásul életében megjelenik a mindent felforgató érzés: a szerelem. Ám a pénzemberek élete kegyetlen, egyetlen pillanatnyi zavar a végzethez vezethet....

Theodore Dreiser - Jennie ​Gerhardt (angol)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Theodore Dreiser - An ​American Tragedy
A ​tremendous bestseller when it was published in 1925, An American Tragedy is the culmination of Theodore Dreiser's elementally powerful fictional art. Taking as his point of departure a notorious murder case of 1910, Dreiser immersed himself in the social background of the crime to produce a book that is both a remarkable work of reportage and a monumental study of character. Few novels have undertaken to track so relentlessly the process by which an ordinary young man becomes capable of committing a ruthless murder, and the further process by which social and political forces come into play after his arrest. In Clyde Griffiths, the impoverished, restless offspring of a family of street preachers, Dreiser created an unforgettable portrait of a man whose circumstances and dreams of self-betterment conspire to pull him toward an act of unforgivable violence. Around Clyde, Dreiser builds an extraordinarily detailed fictional portrait of early twentieth-century America, its religious and sexual hypocrisies, its economic pressures, its political corruption. The sheer prophetic amplitude of his bitter truth-telling, in idiosyncratic prose of uncanny expressive power, continues to mark Dreiser as a crucially important American writer. An American Tragedy, the great achievement of his later years, is a work of mythic force, at once brutal and heartbreaking.

Theodore Dreiser - Amerikai ​tragédia
Klasszikus ​krimi: egy fiatalember megöli a szeretőjét, s utána elkezdődik nyomozás, a bizonyítás, majd lesújt a büntetés. De talán még izgalmasabb, hogy mi történt előtte? Miért ölt Clyde? Miféle erők játéka végez az áldozattal is, a tettessel is? Furcsa dolog, de a nagy naturalista regényben végül minden jelképpé válik, minden túlmutat önmagán, s amikor az olvasó leteszi a krimit, már tudja, hogy többet és mást is kapott: társadalom kritikát és annál is többet - erkölcsfilozófiát. Miután ugyanis meggyőződünk róla, hogy Clyde-nál sokkalta bűnösebb a társadalom, amely a maga konkrét és elvont mechanizmusával bűnbe hajszolja, felvetődik egy mélyebb és nehezebben megválaszolható kérdés: ez a társadalmi meghatározottság mennyiben veszi le a felelősséget a tettes-áldozat válláról? Vagyis a regény minden látszólagos egyszerűsége ellenérei s több síkon játszódik - talán ennek köszönheti maradandóságát.

Theodore Dreiser - A ​csapda
Ed ​Gregory fiatal amerikai újságíró hatalmas közigazgatási panamát fedezett fel és leleplezésre készül. Az idealista fiatalember ellen hajszát indít a leleplezéstől rettegő polgármester. Cinkosai körülveszik Gregoryt; erőszak és szerelem - minden eszközt megragadnak, hogy erkölcsileg-fizikailag megfélemlítsék, kompromittálják a fiatalembert és így meghiúsítsák a leleplezést.

Theodore Dreiser - Jennie, ​te édes
A ​lány szokatlanul vonzó külsején feltűnt, magas fehér homloka, simára fésült haja. A szempár kék volt, az arcszín tiszta és gyengéd. A száj csinos, az alak formás, kerek és mégis bájos, csak úgy áradt belőle a fiatalság, egészség, vágyódó és reményteli várakozás, amelyet az érett kor minden életboldogság teljességének tart...

Theodore Dreiser - Író ​lettem Amerikában
Az ​Amerikai tragédia, a Carrie, drágám, az Omló bástya világhírű írója ezzel az önéletrajzi kötetével kulcsot ad kezünkbe önmagához és szépirodalmi műveihez. Szinte valamennyi hősével találkozunk e könyv lapjain, csak természetesen másképpen hívják őket, hiszen itt a valóságos élet figurái, Dreiser népes családjának tagjai, jóbarátai, ismerősei — az amerikai tömegek, az elnyomott „underdog" az „alattvaló kutya" jellegzetes képviselői. S a Dreiser irodalmi poggyászában legdöntőbb „outsider"-élmény, azaz a kirekesztettek, az alulról fölfelé törekvők sóvárgása az amerikai életben mindent jelentő pénz és siker után, még nagyobb hangsúlyt, még fontosabb szerepet kap önéletírásainak fényében. Életének minden mozzanatát, fordulatát, az ő személyes vágyait sorra föllelhetjük regényeiben, s fordítva: e kötet valamennyi szereplőjét meghitt ismerősként üdvözöljük, ha elolvastuk regényeit. Ezek az állandó felismerések és megfelelések adják meg a kötet sajátos zamatát és teszik számunkra maradandó élménnyé Dreiser visszaemlékezéseit.

Theodore Dreiser - A ​zseniális ember
A ​zseniális ember élettörténete Amerikában játszódik. Főhősünk egy szeretetteljes családban nevelkedett vidéki fiú, aki a serdülőkor derekán ráeszmél, hogy valami nagy dologra hivatott. Elindul hát Chicagóba, hogy megkeresse Önmagát, hivatását. Feltörekvő tehetsége, az új s újabb álláspróbálkozások után, a képzőművészet felé hajtja. Tehetségének mozgatóereje a szenvedély, a szépség és szerelem - tehát a nő... A szerelmek labirintusában bolyongó művész különös karriertörténetét olvassuk e regényben.

Theodore Dreiser - Sister ​Carrie
Theodore ​Dreiser had a hardscrabble youth and the years of newspaper work behind him when he began his first novel, Sister Carrie, the story of a beautiful Midwestern girl who makes it big in New York City. Published by Doubleday in 1900, it gained a reputation as a shocker, for Dreiser had dared to give the public a heroine whose "cosmopolitan standard of virtue" brings her from Wisconsin, with four dollars in her purse, to a suite at the Waldorf and glittering fame as an actress. With Sister Carrie, the original manuscript of which is in the New York Public Library collections, Dreiser told a tale not "sufficiently delicate" for many of its first readers and critics, but which is now universally recognized as one of the greatest and most influential American novels.

Theodore Dreiser - Life, ​Art and America - Narratives and Stories / Articles
"Life ​is to be learned as much from books and art as from life itself - almost more so, in my judgement. Art is the stored honey of the human soul, gathered on wings of misery and travail." "To me the meaning of the USSR in the world today seems so obvious that I wonder that anyone with a little social wisdom or a sense of equity can miss its import or fail to value it."

Theodore Dreiser - A ​pénz királya
I. ​kötet Frank Cowperwoodd története vérbeli karriertörténet tele gyilkos küzdelemmel, harccal a túlélésért a bankok világában és a tőzsdén egyaránt. A szenvedély trilógiája Tizenhárom évesen köti élete első üzletét, tizenöt évesen már könyvelő. Ekkor találkozik az első szerelemmel is... Fiatal házasként közös ügyletet kezd egy pénzügyi zsenivel, Mr. Butlerrel, aki döntően befolyásolja további életét. Üzletei egyre zavarosabbak és már nem olyan tiszták, a városi kincstárnokkal gyanús kölcsönügyletbe kezd. Eközben mind szorosabb szálak fűzik Mr. Butler lányához, a gyönyörű Aileen-hez. Mikor Chicagóban a tűzvész tombol és kitör a tőzsdei pánik a bankok és Mr. Butler is ellene fordul... II. kötet Frank Cowperwoodot Philadelphiában sikkasztás bűnrészeseként letartóztatják, és 4 és fél évre ítélik. De nem adja fel, gyilkos küzdelemmel harcol a túlélésért. Pénzügyeit egy kis fedőcégen keresztül viszi tovább és egy kis vagyonra tesz szert. Frank kiszabadul a börtönből, majd elválik feleségétől. Pénzügyi manőverekkel hatalmas vagyont halmoz fel, de a philadelphiai "felső tízezer" nem fogadja őt vissza. Ekkor barátnőjével, Aileennel elindul Chicagóba... III. kötet Frank Cowperwood a hatalmas vagyon mellett tekintélyes számú ellenségre tett szert. A régi "barátai" újra összefognak ellene. Úgy látszik, ismét összeomlik a pokoli műve. De lehet, hogy a pénzembernek jobbak az adui, mint ellenségeinek? Frank Aileen mellett sem tart ki. Találkozik egy lánnyal, és eltökéli magában, hogy bármi áron megszerzi őt. Azt hiszi, hogy pénzzel mindent meg lehet vásárolni. A szerelmet is?

Theodore Dreiser - The ​Financier
A ​defiant critique of American capitalism A MASTER OF GRITTY NATURALISM, Theodore Dreiser explores the corruption of the American dream in The Financier. Frank Cowperwood, a fiercely ambitious businessman, emerges as the very embodiment of greed as he relentlessly seeks satisfaction in wealth, women, and power. As Cowperwood deals and double-deals, betrays and is in turn betrayed, his rise and fall come to represent the American success story stripped down to brutal realities?a struggle for spoils without conscience or pity. Dreiser?s 1912 classic remains an unsparing social critique as well as a devastating character study of one of the most unforgettable American businessmen in twentieth-century literature.

Kollekciók