Ajax-loader

Forgács József könyvei a rukkolán


Répás László - Adorjánné Magasitz Erzsébet - Baloghné Kardhordozó Noémi - Forgács József - Vegyipari ​technológia
A ​vegyipari technológia alkalmazott tudomány, megértéséhez, elsajátításához szükség van az alaptudományok, az alapozó tárgyak (fizika, kémia, fizikai kémia, géptan) anyagának ismeretére. Egy konkrét technológia tárgyalásakor természetesen csak az alapfogalmak rövid összefoglalására van lehetőség. Az áttekintést segítik a fejezetek elején található ismétlő kérdések és feladatok is. Az anyag megértését könnyíti a sok ábra, táblázat, ill. a kidolgozott mintapéldák. A tanultak rögzítését a fejezetek végén levő kérdések megválaszolásával ellenőrizhetik a tanulók.

Forgács József - Az ​érzelmek pszichológiája
MI ​AZ ÉRZELMEK SZEREPE a mindennapi életben? Bár filozófusok már évszázadok óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, az érzelmek befolyása a gondolkodásra és a viselkedésre csak az utóbbi néhány évtizedben került az empirikus pszichológiai kutatás középpontjába. Ez a könyv időszerű és átfogó beszámolót ad a pszichológiai érzelem-kutatás legújabb eredményeiről. A fejezetekben kiváló nemzetközi kutatók vitatják meg az érzelmek sokrétű szerepét a gondolkodásban, ítélkezésben, emlékezetben, az érzelmi intelligenciában, a neuropszicholó-giában és az emberek közötti viselkedésben. A könyvet haszonnal forgathatják nemcsak a pszichológia iránt érdeklődő diákok, tanárok és kutatók, de mindazok, akiket az érzelmek pszichológiai sajátosságai érdekelnek, és akiknek az érzelmek megértése fontos. „Az érzelem-kutatás a modern pszichológia egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Ez a kitűnő könyv világhírű kutatók munkáját összegezi; a fejezetek átfogó és részletes áttekintést adnak a legújabb elméletekről és eredményekről. Biztos vagyok benne, hogy nagy örömmel fogadják majd ezt a kötetet nemcsak azok, akik a pszichológiával hivatásosan foglalkoznak, hanem mindazok, akiket az érzelmek lélektana érdekel." Professzor Mark Zanna, University of Waterloo, Kanada. „Forgács kiváló nemzetközi gárdát gyűjtött össze, és ez a könyv nagyszerű áttekintést nyújt a pszichológiának erről a kiemelten fontos területéről. Különösen nagy benyomást tett rám az itt összefoglalt érzelemmel foglalkozó elméletek és kutatási eredmények sokrétűsége és gazdagsága. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a könyv helyet talál majd mindazok könyvespolcán, akiknek az emberi érzelmek tanulmányozása és megértése fontos" Professzor Roy F. Baumeister, Case Western Reserve University, USA. Joseph P. Forgás (Forgács József) Budapesten született és iskoláit is itt végezte. A sydneyi Macquarie Egyetemen szerzett pszichológusi diplomát, majd ösztöndíjjal a Mannheim-i és később az Oxford-i Egyetemen tanult, doktorátusát is Oxfordban szerezte. Tizenkét könyve jelent meg, és több mint száz tanulmányt és tudományos cikket publikált. Fő kutatási területe a kísérleti szociálpszichológia és ezen belül a társadalmi interakciók, továbbá az emócióknak a gondolkozásra és az ítélkezésre tett hatásai. Munkáit több komoly nemzetközi elismerés is jelzi; elnyerte a német Humboldt Kutatási Diját, és 1988 óta az Ausztrál Tudományos Akadémia tagja. Jelenleg a sydneyi New South Walesi Egyetem scientia professzora, de hosz-szabb időt töltött a stanfordi, az oxfordi, a heidelbergi és a giesseni egyetemeken. 1989 óta rendszeresen látogat Magyarországra is.

Forgács József - Érzelem ​és gondolkodás
MILYEN ​SZEREPET JÁTSZANAK AZ ÉRZELMEK és a gondolkodás a mindennapi életben? Ebben a könyvben élenjáró nemzetközi kutatók próbálnak erre a kérdésre válaszolni. Az egyes fejezetek részletesen leírják a legújabb elméleteket és pszichológiai kutatásokat arról, hogy az érzelmek hogyan, mikor és miért befolyásolják gondolkodásunkat, ítéleteinket és egymásközti viselkedésünket. Többek között megtudjuk mi a szerepe az érzelmeknek az emlékezésben, mások és magunk megítélésében, a jövőbeni terveink megformálásában. A könyvet nemcsak azok forgathatják sikerrel, akik munkájukban pszichológiával foglalkoznak, hanem mindazok, akiket az érzelmek a mindennapi életben játszott szerepe érdekel.

Forgács József - A ​társas érintkezés pszichológiája
Joseph ​P. Forgas /Forgács József/ Budapesten született és iskoláit is itt végezte. A sydneyi Macquarie Egyetemen szerzett pszichológusi diplomát, majd ösztöndíjjal a Mannheim-i és később az Oxford-i Egyetemen tanult, doktorátusát is Oxfordban szerezte. Tizenkét könyve jelent meg és több mint száz tanulmányt és tudományos cikket publikált. Fő kutatási területe a kísérleti szociálpszichológia, és ezen belül a társadalmi interakciók, továbbá az emócióknak a gondolkozásra és az ítélkezésre tett hatásai. Közhely, hogy mindennap számos különböző társas helyzetben kell szerepelnünk, "viselkednünk" : a családban, a munkahelyen, a volán mögött vagy a metrón, a liftben, az óvodában vagy az iskolában, baráti körben, a kocsmában. Az is közhely; hogy mindezekben a helyzetekben bonyolult emberi viszonyok sűrű szövevénye vesz körül bennünket. Sejtjük, hogy e helyzeteknek megvannak a maguk, jobbára rejtett, nyíltan nem megfogalmazott érintkezési "játékszabályai", normái. Ezeket a játékszabályokat - ki jobban, ki kevésbé jól - mindannyian elsajátítjuk és használjuk - legnagyobbrészt azonban öntudatlanul. Noha már a téma sem nevezhető száraznak, a jeles magyar származású szociálpszichológus szellemes karikatúrák és érdekfeszítő gyakorlatok segítségével teszi mondanivalóját még színesebbé.

Joseph Ciarrochi - John D. Mayer - Forgács József - Érzelmi ​intelligencia a mindennapi életben
Az ​érzelmi intelligencia szerepe a mindennapi életben egyike a legújabb, és ugyanakkor legérdekesebb kérdéseknek a modern pszichológiában. Mégis, eddig nem volt olyan tudományosan megalapozott összefoglalása ennek a témakörnek, amely összegezte volna a legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseket. Ez az első olyan könyv, amelyik széleskörű és olvasmányos áttekintést nyújt arról, hogy mi is az érzelmi intelligencia, mi határozza meg egyes emberek érzelmi intelligencia szintjét. A könyv részletesen elemzi, hogy mi az érzelmi intelligencia befolyása a mindennapi élet különböző területein, például az intim kapcsolatokban, a gyermeknevelésben és az oktatásban, az egészség megőrzésében és a munkahelyi kapcsolatokban. A könyvet haszonnal forgathatják mindazok, akiket érdekel az érzelmi intelligencia szerepe az emberek közötti kapcsolatokban, és általában az érzelmek szerepe a viselkedésben.

Forgács József - Kémia ​érettségi feladatsorok
A ​könyv az emelt szintű kémia érettségin előforduló feladattípusokat mutatja be - 15 komplett írásbeli és 10 szóbeli feladatsort, valamint azok megoldásait tartalmazza.

Kollekciók