Ajax-loader

Némedi Dénes könyvei a rukkolán


Némedi Dénes - Társadalomelmélet ​- elmélettörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Némedi Dénes - A ​népi szociográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Némedi Dénes - Klasszikus ​szociológia
A ​szociológia története háromféle szociológiát tart nyilván: a XIX. század megfoghatatlanul sokféle proto-szociológiáját, a klasszikus szociológiát a maga nagyigényű elméleteivel, szűkös intézményesültségével és a maitól elütő kutatási módszereivel, valamint a modern, intézményeit tekintve egyre nagyobb és internacionálisabb szociológiát, iparszerű kutatási módszerekkel és tartós elméleti zavarokkal. Ez a könyv a három szociológia közül csak a középsőt, a klasszikus szociológiát tárgyalja. A klasszikus szociológia korszakának főszereplői, Durkheim, Simmel, Weber, Mannheim, Thomas és Mead máig jelen vannak a szociológiai közbeszédben. Ez a könyv azonban nem róluk mint egyes emberekről kíván szólni, hanem egy társadalmi képződményről: a klasszikus szociológiáról. A klasszikus szociológia legfontosabb produktumai három országban születtek meg: Franciaországban, ahol a legjobban sikerült a szaktudományosság megteremtése a modernitás kérdése körül, Németországban, ahol a nagyszabású kutatási eredmények ellenére sem jött létre sokáig egyetemi szociológia, és az Egyesült Államokban, ahol a szociológia intézményesülése a leglátványosabb és a leggyorsabb volt. A klasszikus szociológia áttekintését a tárgyalt szerzők rövid életrajza és széles körű bibliográfia egészíti ki, valódi kézikönyvet nyújtva így mind a szociológusok, mind a társtudományok művelői számára.

Kollekciók